Zysk netto Stalexportu wyniósł 33, 56 mln zł, EBIT 46, 59 mln zł po I kw. 2018 r.

27 lipca, 2020
Category: gielda

Zarobek operacyjny wyniósł 46, 59 mln zł wobec 53, 05 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane zarobki ze sprzedaży sięgnęły 75, 92 mln zł po I kw. 2018 r. wobec 70, 36 mln zł rok kalendarzowy wcześniej.

„Najistotniejszy wpływ dzieki skonsolidowany wynik finansowy ekipy kapitałowej posiada działalność autostradowa polegająca głównie na wykorzystywania, poborze opłat za przejazd oraz wykonania inwestycji autostradowych na odcinku autostrady A4 Katowice a mianowicie Kraków. [… ] Skonsolidowane przychody ze sprzedaży dotyczące działalności autostradowej za Jak i równiez kwartał 2018 r. wyniosły 75 101 tys. zł, notując skutkiem tego 8% wzrost w relacji sluzace do przychodów zbyt I kwartał 2017 r. (69 539 tys. zł). Wykazane odchylenie jest w głównej mierze konsekwencją:

a mianowicie wzrostu ruchu samochodowego o 5, 3% w porównaniu do Jak i równiez kwartału 2017 r., w który złożył się piec, 4-proc. przyrost ruchu samochodów osobowych a takze 4, 7-proc. przyrostu ruchu samochodów ciężarowych;

– podwyższenia stawek poboru opłat sposród dniem 1 marca 2017 r. wlasciwie:

a) za przejazd samochodów ciężarowych firm 2 i 3 sposród 16, piecdziesiat zł w 18, 00 zł,

b) za przewóz samochodów ciężarowych kategorii 4 i 5 z 26, 50 zł na 30, 00 zł” – czytamy w raporcie.

Koszt własny sprzedaży i koszty ogólnego zarządu związane z działalnością autostradową wyniosły 27 800 tys. zł, notując w zwiazku z tym 73% postep w zwróceniu do Jak i równiez kwartału 2017 r. (16 056 tys. zł). Taki stan rzeczy to przede wszystkim konsekwencja wzrostu wydatku utworzenia rezerwy na wymianę nawierzchni na temat kwotę 9 342 tys. zł, na którą złożyła się negatywna różnica pomiędzy efektami zmian szacunków rezerwy w porównywanych okresach kwartalnych (9 695 tys. zł) oraz niższy bieżący naklad pieniezny utworzenia tej rezerwy odnotowany w Jak i równiez kwartale 2018 r. (spadek o 353 tys. zł), jak również wzrost kosztów amortyzacji o kwotę jednej 281 tys. zł (z czego 829 tys. zł dotyczyło koncesyjnych wartości niematerialnych), podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto po I kw. 2018 r. wyniósł 0, 14 mln zł wzgledem 0, 07 mln zł zysku rok kalendarzowy wcześniej.

Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim w działalności autostradowej. Obejmuje pani eksploatację jak i równiez utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków.