Wydaje sie byc więcej przestępstw na tle rasistowskim, ale są lepiej ścigane

Wydaje sie byc więcej przestępstw na tle rasistowskim, ale są lepiej ścigane
27 lipca, 2020
Category: inne

*W Polsce rosnie liczba przestępstw na tle rasistowskim, ale zwiększa się też ich wykrywalność, a do ich ścigania przywiązuje się coraz większą wagę – informuje specjalny raport prokuratury, do którego dotarła PAP. *

Według sprawozdania Prokuratury Krajowej, w glównym półroczu tegoz roku przy polskich prokuraturach prowadzono 70 postępowań w stosunku do przestępstw sposród pobudek rasistowskich lub ksenofobicznych. „Ilość przestępstw popełnionych na tle rasowym po pierwszym półroczu 2008 r. wzrosła przy porównaniu sluzace do lat ubiegłych” – stwierdza sprawozdanie.

Wśród tych 70 postępowań, 18 spraw jest w toku; w 10 skierowano akty oskarżenia przeciw 17 osobom; 24 sprawy umorzono (najwięcej ze wzgledu na niewykrycie sprawców, a żadnej z powodu „znikomej społecznej szkodliwości”); w 16 sprawach odmówiono wszczęcia śledztwa, jedną skierowano sądowi rodzinnemu, a inną innej prokuraturze. Zarzuty zaprezentowano 36 ludziom, z których 8 aresztowano, wobec dwunastu zastosowano dozór policji, zakaz opuszczania kraju lub poręczenie majątkowe.

W pierwszym półroczu 2008 r. zapadło dziesiec orzeczeń sądów: 9 – to wyroki skazujące, jedną sprawę umorzono. Jak podkreśla sprawozdanie, świadczy to „o skuteczności kierowanych w tychze sprawach aktów oskarżenia”.

Najwięcej spraw było w okręgu prokuratury apelacyjnej w Warszawie jak i równiez we Wrocławiu. 16 spraw dotyczyło przestępstw popełnianych za pomoca internetu, zas 6 kwestii dotyczyło publikacji książkowych i prasowych.

Przy 2006 r. do sądów skierowano dwunastu aktów oskarżenia, 15 spraw umorzono na skutek niewykrycia sprawców. W 2007 r. było 19 aktów oskarżenia, natomiast 11 spraw umorzono, poniewaz nie ujawniono sprawców. W pierwszym półroczu 2008 r. skierowano dziesieciu aktów oskarżenia, a kolejny spraw umorzono z uwagi na niewykrycie sprawców. „Te dane wskazują na przywiązywanie coraz większej wagi poprzez policję jak i równiez prokuraturę sluzace do efektywnego ścigania tego rodzaju przestępstw” – głosi raport.

Stwierdza, że prokuratorzy „w regule prawidłowo realizują zalecenia Prokuratury Krajowej w ramach postępowania wraz z czynami popełnionymi z pobudek rasowych lub ksenofobicznych” jak i równiez niemal wszystkie postępowania obejmowano szczególnym nadzorem przełożonych. „Prawie wszystkie” sprawy zakończone umorzeniem lub odmową wszczęcia śledztwa były obiektem badań prokuratur nadrzędnych. Dzieki 31 zbadanych spraw, po 24 wybory uznano za zasadne, zas w 7 – za niezasadne; po 6 sytuacjach polecono podjęcie postępowania na nowo.

„Powyższe wiadomosci wskazują więc na kwestionowanie niespełna jakiejs czwartej podjętych decyzji, natomiast tym samym pokazuje to w celowość doswiadczenia tej kategorii spraw poprzez jednostki nadrzędne celem wyeliminowania nieprawidłowych decyzji o umorzeniu bądź odmowie wszczęcia postępowania” – głosi sprawozdanie.

Najgłośniejszą taką sprawą było umorzenie śledztwa co do antysemickich książek sprzedawanych w stołecznej księgarni, w podziemiach jednego z kościołów. Kwestia stała się głośna w 2003 r., gdy utrzymano umorzenie śledztwa w sprawie „publicznego nawoływania az do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych” i „publicznego znieważenia ekipy ludności pochodzenia żydowskiego z powodu przynależności narodowej i wyznaniowej”, przez rozpowszechnianie antysemickich albumów tematycznych (grozi za to do 3 lat więzienia).

Śledztwo umorzono „z motywu braku ustawowych znamion czynu zabronionego”. Prokuratura powołała się m. in. na fakt, że właściciel księgarni i wydawcy książek „kategorycznie zaprzeczyli, iż katalogów zamiarem było znieważenie jakiejkolwiek grupy osób z powodu do niej przynależności”. Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie nie wykluczała skargi do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu na Polskę. Grupa intelektualistów zwróciła się do prymasa Polski kard. Józefa Glempa o interwencję w sprawie księgarni. Prymas odparł: „Tym się zajmowała prokuratura, a moja osoba nie chcę niczego narzucać w ograniczaniu słowa”.

Umarzanie śledztw w sprawie antysemickich albumów tematycznych może powodować „eskalację napięć narodowościowych” w stosunku do znieważanych a mianowicie pisał w takim przypadku ówczesny Rzecznik Praw Obywatelskich Andrzej Zoll do ministra sprawiedliwości. Wskazywał, że prokuratury „bardzo niechętnie i z widocznym oporem” podejmują ściganie tych czynów. (PAP)

sta/ bno/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy