WSA: obelisk Bismarcka w Nakomiadach do rozbiórki

27 lipca, 2020
Category: rózne

*Obelisk upamiętniający Żelaznego Kanclerza Otto von Bismarcka w Nakomiadach koło Kętrzyna (warmińsko- mazurskie) jest samowolą budowlaną jak i równiez musi być rozebrany – orzekł po czwartek Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA). *

Wyrok nie jest prawomocny. Wójt gminy Kętrzyn Sławomir Jarosik zapowiedział złożenie kasacji od wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Odkopany po ubiegłym roku obelisk upamiętniający żelaznego kanclerza II Grupy postawił we wrześniu 2005 roku, wyjawszy uzgodnienia ze służbami przegladu budowlanego, wójt gminy Kętrzyn Sławomir Jarosik. Powiatowy nadzór budowlany nakazał rozebranie pomnika, ponieważ uznał go zbyt samowolę budowlaną. Decyzję powiatowego nadzoru budowlanego podtrzymał wojewódzki inspektor przegladu budowlanego. Od tej woli wójt gminy Kętrzyn odwołał się az do WSA przy Olsztynie.

WSA rozpatrując skargę wójta nie oceniał wartości historycznej samego obelisku ani tego, czy Bismarck winien być w ten sposób czczony. Oceniał jedynie, czy obelisk został postawiony wedle prawem ogólnobudowlanym.

Sąd uznał, że obelisk – głaz na betonowym cokole przytwierdzony na stałe do terenu – wydaje sie byc obiektem budowlanym, na którego budowę niezbedne jest zezwolenie oraz uzyskanie zgody o warunkach zabudowy. O takie dokumenty wójt gminy nie wystąpił.

Sąd podkreślił w uzasadnieniu, że rozbiórka obelisku nie będzie jego zniszczeniem, ale demontażem polegającym w usunięciu kamienia i rozbiórce cokołu. To zgodne wraz z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie. Uznał on, że należy odmówić wpisania pomnika az do rejestru zabytków. Wpisał jedynie sam głaz do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Wójt gminy Kętrzyn Sławomir Jarosik zapowiadając w rozmowie z dziennikarzami kasację od momentu wyroku podkreślił, że swoim celem nie jest odbrązowienie ani czczenie Bismarcka. „Jest to element relacji i krajobrazu, więc barbarzyństwem byłoby zdewastowanie go” a mianowicie tłumaczył Jarosik.

Obelisk Bismarcka został ustawiony pod koniec 19 wieku w Nakomiadach, pózniej, zniszczony, popadł w zapomnienie. W ubiegłym roku został odkopany przez mieszkańców jak i równiez postawiony od nowa.

Gdy kwestia stała się głośna w kraju przeciw obeliskowi opowiedział się sekretarz Porady Ochrony Pamięci Walk jak i równiez Męczeństwa Andrzej Przewoźnik

Wojewoda warmińsko-mazurski Adam Supeł podkreślił w rozmowie z PAP, że tego rodzaju głazów czy miejsc opowiesci związanymi sposród zaborem pruskim jest duzo w obszarze, ale to nie oznacza, że należy je upamiętniać i czcić.

Otto von Bismarck (1815-98), zwany żelaznym kanclerzem, przeszedł do historii jako tenze, który przy 1871 roku kalendarzowego scalił pod egidą Prus w jeden organizm państwowy liczne państewka niemieckie. Az do 1890 roku kalendarzowego Bismarck pełnił urząd kanclerza Rzeszy.

Dzieki terenach wspólczesnej Warmii jak i równiez Mazur Bismarck walczył sposród wszelkimi przejawami polskości, zwłaszcza z Kościołem katolickim. Na terytorium zaboru pruskiego prowadził systematyczną germanizację Polaków. (PAP)

ali/ hes/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy