UTK: kierujemy coraz więcej kontroli bezpieczeństwa na kolei

UTK: kierujemy coraz więcej kontroli bezpieczeństwa na kolei
27 lipca, 2020
Category: inne

W 2011 r. personel Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzili 476 kontroli bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Po 2010 r. przeprowadzono 273 tego rodzaju kontrole, tak więc ich ilosc wzrosła w ub. r. o 57 proc. a mianowicie poinformował PAP Alvin Gajadhur z UTK.

Jak zaznaczył rzecznik UTK, analizowano m. in. naprawę i wymianę szyn, prędkość pociągów, stan techniczny i utrzymanie urządzeń operowania ruchem pociagowym, stan fachowy pojazdów kolejowych, czas roboty pracowników w kolei i ich umiejetnosci.

„Kontrole przewodzone przez inspektorów Urzędu Transportu Kolejowego mają na zamiarze identyfikację nieprawidłowości, które mogłyby mieć wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo w aliansu kolejowym” a mianowicie stwierdził.

Jak powiedział, przykładowe nieprawidłowości wykryte podczas kontroli to metrów. in.: nieprawidłowe zapisy w regulaminach technicznych stacji, deficyt śledzenia i monitorowania przewozu przesyłek towarów niebezpiecznych a takze brak przy rozkładach pisemnych informacji na temat znajdowaniu się w składzie pociągu wagonów załadowanych towarem niebezpiecznym lub brak świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy kolejowej.

„Jednym wraz z efektów działań kontrolnych prowadzonych przez UTK było odsunięcie od robienia czynności dziewięciu pracowników związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego” – zaznaczył.

Jak podkreślił Gajadhur, prezes UTK powoływany jest za posrednictwem premiera, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, w wniosek ministra właściwego do spraw transportu.

Na początku stycznia br. premier Donald Tusk odwołał Krzysztofa Jaroszyńskiego ze stanowiska prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na wniosek ministra transportu Sławomira Nowaka. Do czasu powołania nowego prezesa UTK premier powierzył pełnienie obowiązków zastępcy prezesa UTK Krzysztofowi Dylowi.

Urząd Transportu Kolejowego został stworzony 1 czerwca 2003 r. w drodze przekształcenia Głównego Inspektoratu Kolejnictwa. UTK stoi dzieki straży bezpieczeństwa ruchu kolejowego i dostosowywania transportu kolejowego w Polsce. Poza tym Urząd robi również zlecenia w zakresie monitorowania rozwoju branzy kolejowego, podnoszenia standardów bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz współpracy wraz z europejskimi instytucjami odpowiedzialnymi zbytnio funkcjonowanie i rozwój wspólnego rynku usług kolejowych.

Łukasz Osiński (PAP)

luo/ amac/ gma/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy