Ukazała się „Historia dyplomacji polskiej” dotycząca okresu PRL

27 lipca, 2020
Category: inne

Dyplomacja polska z okresu PRL i jej różne fazy uzależnienia od sowieckiej Rosji a mianowicie to sprawa najnowszej publikacji Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. O moskiewskiej kurateli ponad władcami Polski Ludowej napisali m. in. Wojciech Materski, Piotr Madajczyk i Andrzej Paczkowski.

„To są studia jak i równiez szkice sluzace do historii dyplomacji okresu PRL-u” – powiedział podczas czwartkowej prezentacji książki w Warszawie, historyk prof. Wojciech Materski. Publikacja, której pełny tytuł brzmi „Historia dyplomacji polskiej. Tom VI. 1944/1945-1989” jest kolejną odsłoną z serii tomów dotyczących krajowej dyplomacji od czasu początków polskiej państwowości az do czasów najnowszych.

Zdaniem prof. Materskiego, podstawowym problemem, który dotyczy krajowej dyplomacji wraz z okresu 1945-1989, jest polityczna i gospodarcza zależność Polski od sowieckiej Rosji. Teraz bowiem to w Moskwie był ośrodek kierowniczy, który wyznaczał strategię, a czesto zadania rzeczywiste dyplomacji Polski „lubelskiej”, natomiast następnie PRL.

W książce znajduje się 12 szkiców, m. in. „Lubelska alternatywa dla rządu RP dzieki wychodźstwie”, „Dyplomacja polska wobec zimnowojennego podziału świata”, „Dyplomacja czasów kryzysu (1980-1989)”. W ponad 1100 stronach książki historycy ignoranci jak prof. Jacek Tebinka, prof. Piotr Madajczyk, prof. Andrzej Paczkowski, omawiają np. kulisy powstania – kontrolowanego przez Stalina – Naszego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, problem granicy dzieki Odrze jak i równiez Nysie Łużyckiej oraz stosunków z RFN, kwestie integracji gospodarczej krajów socjalistycznych, natomiast także trudności dyplomacji PRL po selekcji Karola Wojtyły na papieża.

Według prof. Materskiego, autorom opracowań towarzyszyły podstawowe zapytania dotyczące moskiewskiej kurateli morzem rządami PRL. „Czy można mówić o dyplomacji państwa nie po pełni suwerennego, a jeśli można mówić to w ile? Lub można różnicować okresy jeśli chodzi na temat historię naszej dyplomacji? Badz można śledzić jej możliwości i na czym one polegały np. po drugiej połowie lat 40., w czolowej połowie latek 50., po XX Zjeździe KPZR w 1956 r., a następnie po przełomie politycznym +polskiego października+? Tak jak wyglądało za późnego Gomułki, a jakim sposobem za Gierka, a pózniej w okresie stanu wojennego? ” – zastanawiał się historyk.

Publikację korzystnie ocenił aktualny na prezentacji były minister spraw zagranicznych prof. Adam Daniel Rotfeld. „Trzeba powiedzieć, że tę książkę się czyta sposród ogromnym zainteresowaniem, miejscami ów firma frapująca. A trzeba pamiętać, że bardzo trudno wydaje sie byc pisać historię o latach, kiedy partycypanci wydarzeń nadal żyją” a mianowicie podkreślił dyplomata.

„Historia krajowej dyplomacji” ukazała się nakładem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Pozostałe pięć tomów ukazywało się kolejno: w 1980 r. tom I (okres od połowy X w. do 1572 r. ), w 1982 r. tom II (lata 1572-1795) i tom III (lata 1795-1982), w 1995 r. tom IV (lata 1918-939) i w 1999 r. tom V (lata 1939-1945). (PAP)

nno/ hes/