Trybunał UE: zakaz opatentowania embrionalnych komórek macierzystych

Trybunał UE: zakaz opatentowania embrionalnych komórek macierzystych
27 lipca, 2020
Category: inne

Ludzkie embrionalne komórki macierzyste, których pozyskanie wiąże się ze zniszczeniem embrionu, nie mogą być opatentowane – orzekł we wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ogranicza to możliwości katalogów wykorzystania az do celów badawczych.

Jeśli dla pozyskania komórek macierzystych embriony są niszczone, narusza to zasadę ochrony godności człowieka a mianowicie zdecydowali sędziowie luksemburskiego Trybunału.

Zastosowano szeroką wykładnię pojęcia embrionu, podkreślając, że zbyt embrion ludzki należy uznać każdą komórkę jajową od chwili jej zapłodnienia, a także niezapłodnione komórki jajowe, po które wszczepiono jądro komórkowe pochodzące z dojrzałej komórki ludzkiej oraz niezapłodnione ludzkie komórki jajowe, pobudzone az do podziału i dalszego rozwoju na ulicy partenogenezy.

„Nawet jeśli organizmy te nie zostały zapłodnione w ścisłym znaczeniu tego słowa, to mogą ów lampy, na skutek technologii użytej do ich pozyskania, zapoczątkować przebieg rozwoju jednostki ludzkiej podobnie jak embrion powstały w wyniku zapłodnienia komórki jajowej” – głosi orzeczenie Trybunału.

Agencja dpa podkreśla, że takie nastawienie ogranicza możliwości wykorzystania embrionalnych komórek macierzystych do celów badawczych. Trybunał zastrzegł jednakze, że ich wykorzystanie do celów terapeutycznych lub diagnostycznych z korzyścią dla embrionu – ale nie do celów badań naukowych – może być przedmiotem patentu.

Orzeczenie Trybunału dotyczy zarówno patentów w embrionalne komórki macierzyste, oraz na metody ich fabrykowania.

Sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku ze sporem patentowym między organizacją Greenpeace a neurobiologiem z Bonn Oliverem Bruestle – posiadaczem zgłoszonego po 1997 roku kalendarzowego patentu dzieki izolowane i oczyszczone progenitorowe komórki nerwowe (niedojrzałe komórki somatyczne, wciaz zdolne do podziału) sporzadzane z czlowieczych embrionalnych komórek macierzystych. ów progenitorowe komórki nerwowe są wykorzystywane sluzace do leczenia wad układu nerwowego.

Na konkluzja Greenpeace niemiecki federalny sąd patentowy uznał patent Bruestle za nieważny. Niemiecki Trybunał Federalny (Bundesgerichtshof), rozpatrujący apelację Bruestle, postanowił zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości UE o wykładnię pojęcia „embrion ludzki”.

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, nawiązując do unijnej dyrektywy co do ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych, że prawodawca Unii zamierzał wykluczyć jakąkolwiek możliwość udzielenia patentu w momencie, w której szacunek należny godności czlowieka mógłby zostać naruszony. (PAP)

az/ kot/

10010020 10009932

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy