Senatorowie odrzucili plan uchwały ws. orzeczenia Trybunału w Strasburgu

27 lipca, 2020
Category: odmienne

Senat odrzucił przy czwartkowym głosowaniu projekt uchwały autorstwa senatorów PiS, którzy chcieli, aby Izba Wyższa wyraziła „stanowczy protest” w stosunku do orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przy Strasburgu przeciw wieszaniu krzyży we włoskich szkołach.

Za odrzuceniem projektu opowiedziało się 47 senatorów, 37 było przeciwnych, przy jednym wstrzymującym się. Odrzucenie projektu rekomendowały komisje: Ustawodawcza oraz Praw Człowieka, Praworządności jak i równiez Petycji.

„Nie trzeba zapominać, że laicka ideologia czesto doprowadziła w XX wieku do zbrodniczych skutków. Te lekcje oparte na walce z chrześcijaństwem powinniśmy zapamiętać na zawsze” – głosił projekt uchwały. „Dlatego Senat wzywa organizacje Rady Europy do pełnego poszanowania wolności sumienia i religii i systemu wartości stanowiących wspólne dziedzictwo Europy” – czytamy w projekcie odrzuconym za posrednictwem senatorów.

Senat debatował nad projektem uchwały w czwartek przed południem. Przedmiotem obrad był również apel wzywający do poszanowania krzyża, autorstwa senatora PiS Piotra Andrzejewskiego.

W projekcie apelu, zaakceptowanego przez senackie komisje, Senat wzywa az do poszanowania krzyża. Przypomniano, że „krzyż, znak wiary chrześcijańskiej, jest zarazem świadectwem, jak i równiez symbolem norm każdej jednostki ludzkiej az do życia, wolności i godności, nie jest skierowany przeciwko komukolwiek i nie zaakceptowac może być tak traktowany”. W apelu stwierdzono także, że krzyż jest „oznaką uniwersalnych wartości w demokratycznym społeczeństwie obywatelskim” oraz „znakiem solidarności wraz z każdym człowiekiem, bez względu na rodowód, wyznanie czy kolor skóry”.

„Negowanie swoim uniwersalizmu zbiega się sposród nasilającą falą prześladowania chrześcijan we współczesnym świecie” – podkreślono po apelu.

„Senat Rzeczypospolitej Krajowej upomina się o wyrażoną poprzez krzyż zasadę tolerancji i defensywy za jego pośrednictwem uniwersalnych praw człowieka do prawdziwosci, wolności, sprawiedliwości i miłości w formacie zarówno religijnym, jak i świeckim. Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do wszystkich jednostek dobrej woli w Polsce, Europie i w całym świecie o taksacja dla znaku krzyża, przy jego cos znacznie wiecej anizeli tylko chrześcijańskim, ale równiez uniwersalnym wymiarze” – brzmi tekst apelu.

Głosowanie w sprawie apelu odbyć się posiada na następnym posiedzeniu Senatu, planowanym po dniach 11-14 stycznia 2010 r. (PAP)

hgt/ mok/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy