Senat za umożliwieniem PFE odbierania składek od zagranicznych spólek

27 lipca, 2020
Category: rózne

Senat nie zgłosił w piątkowym głosowaniu poprawek do nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu kapitalów emerytalnych. Nowela przewiduje, że Pracownicze Zasoby finansowe Emerytalne będą mogły przyjmować składki od czasu zagranicznych pracodawców.

Stworzona przez rząd ustawa dostosowuje polskie regulace do kontroli unijnych. Zbytnio niewdrożenie tych przepisów, w czerwcu br. Komisja Europejska skierowała przeciw Polsce skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy „pracownicze zasoby finansowe emerytalne będą mogły przyjmować składki opłacane przez zagranicznych pracodawców (podmiotów mających siedzibę w odmiennym kraju UE – PAP) będących założycielami lub akcjonariuszami pracowniczych towarzystw emerytalnych, które pracują na bazie o uklad zdefiniowanego, określonego świadczenia lub w oparciu o system hybrydowy (tj. kapitałowy z detalem ubezpieczeniowym)”.

Składki te będą przekazywane po całości badz w części na pokrycie tzw. ryzyk biometrycznych badz gwarancji na bazie umowy z zakładem ubezpieczeń na życie. Do ryzyk takich zalicza się np. śmierć, niepełnosprawność lub długowieczność.

Nowela prognozuje, że aktywa związane wraz z wykonywaniem umowy z zakładem ubezpieczeń na życie nie zaakceptowac będą przedmiotem egzekucji skierowanej przeciw zakładowi ubezpieczeń, nie zaakceptowac będą też objęte postępowaniem układowym ani nie wejdą w skład masy upadłościowej zakładu.

Oprócz tego ustawa określa m. in., że pracowniczy fundusz emerytalny może wybrać zakład ubezpieczeń na życie, do którego będzie przekazywać składki (w całości lub w części) pracowników obcych na obicie ryzyk o charakterze biometrycznym lub gwarancji wyników inwestycyjnych oraz stopnia świadczeń. Przy ustawie zawarto też prawo określające szczegółowo warunki umowy z zakładem ubezpieczeń oraz wskazano przyczyny zerwania naszej umowy.

Działające w ramach III filara emerytalnego PPE, to dobrowolna odmiana oszczędzania dzieki cele emerytalne. Tworzą gryzie pracodawcy dla swoich pracowników. Do wskazanej w zakładowej umowie emerytalnej instytucji finansowej odprowadzane są środki z tytułu składki podstawowej, którą finansuje chlebodawca oraz z tytułu składki dodatkowej, wnoszonej dobrowolnie przez uczestników systemu.

Ustawa zacznie obowiązywać 1-wsza stycznia 2012 r. (PAP)

mmu/ mki/ mag/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy