Senat uczcił 120. rocznicę urodzin gen. Stanisława Sosabowskiego

27 lipca, 2020
Category: rózne

Uchwałę oddającą hołd pamięci dowódcy 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. Stanisława Sosabowskiego oraz ustanawiającą wrzesień 2012 roku miesiącem jego pamięci przyjął w środę jednogłośnie Senat.

Jak napisano przy uchwale postać gen. Stanisława Sosabowskiego wydaje sie byc „symbolem niezłomnego patrioty, walczącego o wolność Ojczyzny jak i równiez dobrego dowódcy dbającego na temat swoich podwładnych. Jest też uosobieniem brawury i uporu w realizacji celów. Gen. Sosabowski jest w Polsce uważany za patrona spadochroniarstwa wojskowego”.

Podejmując uchwałę w 120. rocznicę urodzin Stanisława Sosabowskiego Senat „pragnie przypomnieć zasługi jednego sposród najlepszych rodzimych dowódców wraz z okresu II wojny światowej oraz oddać hołd generałowi, jego podkomendnym z 1-wsza. Samodzielnej Brygady Spadochronowej i związanym wraz z nią cichociemnym (… ) Senat zwraca się sluzace do środowisk kombatanckich, wojskowych jak i równiez społecznych na temat podjęcie we wrześniu 2012 r. stosownych działań dla uczczenia pamięci gen. Stanisława Franciszka Sosabowskiego”.

Jak zaznaczył sprawozdawca połączonych senackich Komisji – Ustawodawczej i Obrony Narodowej senator Władysław Ortyl (PiS), życie generała Sosabowskiego jest przykładem dramatycznych losów polskich żołnierzy, którym patriotyzm i godność żołnierska nakazywały walczyć sposród poświęceniem sluzace do końca, chociaż powrót az do ojczyzny był bardzo klopotliwy, a często niemożliwy. „Mam nadzieję, że uchwała Senatu będzie wyrazem hołdu, uznania i wdzięczności dla ogromnego Polaka, wybitnego dowódcy, patrioty, żołnierza jak i równiez człowieka honoru” – podkreślił Ortyl.

Senatorowie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały, co zgromadzeni na sali obrad nagrodzili oklaskami.

Stanisław Sosabowski urodził się po 1892 r. w Stanisławowie. Studiował ekonomię na Uniwersytecie Jagiellońskim i był członkiem Drużyn Strzeleckich. W 1913 r. został powołany do armii austro-węgierskiej. Ranny udał się w leczenie, zas w listopadzie 1918 r. zgłosił się do Wojska Polskiego. Ze względu w stan zdrowia nie brał udziału przy wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. pracując w Ministerstwie Spraw Wojskowych. W czasie międzywojennym m. in. wykładał w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie. Był też zastępcą dowódcy trzech. pułku Strzelców Podhalańskich, zas od stycznia 1939 r. dowódcą warszawskiego 21. pułku piechoty „Dzieci Warszawy”.

W czasie kampanii wrześniowej jego szyk miała wspierać wojska w rejonie Mławy, ostatecznie aczkolwiek uczestniczyła po obronie stołecznego Grochowa. Po zakończeniu walk Sosabowski wstąpił do Służby Zwycięstwu Naszego kraju, z której ramienia przedarł się sposród informacją na temat sytuacji w polsce do siedziby rządu na uchodźstwie w Paryżu, gdzie został dowódcą piechoty dywizyjnej w odtwarzanej 4. Dywizji Piechoty. Po rozpoczęciu działań na froncie zachodnim, w stosunku do małej ilości sprzętu jak i równiez braku periodu na kurs wraz z żołnierzami został ewakuowany do Anglii, gdzie otrzymał przydział dzieki dowódcę formującej się cztery. Kadrowej Brygady Strzelców, którą przekształcił w pierwszą polską jednostkę spadochronową.

Po wybuchu Powstania Warszawskiego jednostka nie otrzymała rozkazu wsparcia stolicy i wzięła udział w największej przy II wojnie operacji powietrzno-desantowej aliantów „Market-Garden”, której zamyslem było opanowanie mostów dzieki Renie po pobliżu holenderskiego Arnhem. Czynnosc zakończyła się porażką, natomiast za współwinnego uznano Sosabowskiego, zarzucając mu niedopuszczalną krytykę brytyjskiego dowództwa. Na żądanie Anglików w grudniu 1944 r. odebrano mu dowództwo Brygady, mianując inspektorem Jednostek Etapowych i Wartowniczych. W 1948 r. gen. Sosabowski został zdemobilizowany. Pozostał przy Wielkiej Brytanii, gdzie pracował jak robotnik produkcyjno-magazynowy w manufakturze, utrzymując żonę i ociemniałego w Powstaniu syna. Zmarł w 1967 r. przy Londynie. 2 lata później jego prochy spoczęły w warszawskich Wojskowych Powązkach. (PAP)

akn/ mjs/ ls/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy