Sejm: ustawa o wojewodzie – do podpisu przez prezydenta

Sejm: ustawa o wojewodzie – do podpisu przez prezydenta
27 lipca, 2020
Category: inne

Sejm zakończył w piątek prace ponad ustawami o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz nad zmianami przy niektórych ustawach dotyczących strukturze i podziału zadań administracji publicznej przy województwie.

Połowie odrzucili wszystkie przeróbki Senatu sluzace do pierwszej sposród ustaw, przyjęto kilka propozycji senatorów sluzace do nowelizacji ustaw zmieniających organizację i podział zadań po województwie.

1-a z przyjętych poprawek przesuwa termin przedlozenia zmian po ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej – która wydaje sie jedną wraz z nowelizowanych ustaw – sposród 1 kwietnia 2009 roku kalendarzowego na 1-wsza stycznia 2010 roku.

Zmiany prawne, nad którymi zakończył prace parlament, porządkują podział kompetencji w województwie. Chodzi o ustawę o wojewodzie i administracji rządowej w województwie a takze zmiany po niektórych ustawach dotyczących organizacji i podziału zadań administracji publicznej w województwie.

Pierwsza ustawa przewiduje, że zadania wojewodów zostaną ograniczone sluzace do kontroli gospodarowania mieniem spolecznym w województwie, sprawowania dozoru nad samorządem oraz odpowiedzialności za zarządzanie kryzysowe, stan porządku jak i równiez bezpieczeństwa ogólnego, a także reprezentowania rządu w obszarze.

Nowe regulace zawierają też kryteria, jakie będzie musiał spełniać aspirant na wojewodę i wicewojewodę. Osoba taka będzie musiała legitymować się co najmniej tytułem magistra, posiadać obywatelstwo polskie, mieć przynajmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Sposród pretendowania do tego stanowiska dyskwalifikować będzie skazanie za przestępstwo umyślne.

Z kolei zgodnie z nowelizacjami ustaw dotyczących zmian w organizacji jak i równiez podziale zadań w województwie, samorząd województwa przejmie część kompetencji jak i równiez zadań wojewodów.

W kompetencjach samorządu województwa znajdą się m. in. ośrodki doradztwa rolniczego. Również Państwowa Inspekcja Sanitarna ma na poziomie województwa podlegać wojewodzie, a w stopniu powiatu – staroście.

Wedle ustawą wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie musiał się zgodzić na zachowanie hodowli lub utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne.

Nowe upowaznienie przewiduje, że rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów, określi rozkład godzin roboty aptek ogólnodostępnych na okreslonym terenie.

Samorządy przejmą również od wojewodów zadania związane z integracją środowisk kombatanckich.

Na rzecz marszałka województwa przeniesione zostaną obecne zadania w toku udzielania zezwolenia na kierowanie prywatnej praktyki psychologicznej. Marszałek stanie się podmiotem współpracującym z regionalną radą psychologów.

Wojewoda dla rady gminy straci kompetencje ustanawiania pomnika przyrody. Sluzace do samorządu trafią również kompetencje związane wraz z tworzeniem parków krajobrazowych.

Od momentu 1 04 pracownicy urzędów wojewódzkich staną się pracownikami urzędu marszałkowskiego, z wyjątkiem tych, którzy nie wyrazili zgody dzieki zmiany w toku ich stosunku pracy.

Z dniem wejścia w życie ustaw mienie Skarbu Państwa, niezbędne az do wykonywania zadań, które zostają przekazane sposród administracji wojewódzkiej do samorządowej, stanie się mieniem właściwego samorządu.

W tej chwili ustawy, które są kolejnym krokiem w danym etapie decentralizacji zadań publicznych, trafią do podpisu prezydenta. (PAP)

agy/ par/ gma/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy