Sejm: Dyskusja nt. pomyslu ustawy na temat przeciwdziałaniu przemocy

27 lipca, 2020
Category: odmienne

Kluby PO, Lewica i PSL oraz koło poselskie SdPl poparły w czasie środowej debaty projekt ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przeciwne projektowi były klub PiS oraz koło Polska Oraz. Do planu zgłoszono 28 poprawek i 6 wniosków mniejszości.

W Sejmie odbyła się debata odnosnie tematu kontrowersyjnego planu, którego wrogowie obawiają się, że stworzy pole sluzace do nadużyć i może doprowadzić do obfitej ingerencji przy autonomię rodziny. Po mnogich protestach, w początku marca projekt został ponownie zwrócony do Komisji polityki społecznej i bliskich, która przedstawiła poprawione sprawozdanie i zaopiniowała zgłoszone sluzace do projektu przeróbki. Komisja zdecydowała o złagodzeniu niektórych kontrowersyjnych zapisów, jednakze kluczowe artykuły pozostały w projekcie.

Złagodzenie zapisu uprawniającego pracownika socjalnego do interwencji w sytuacji, gdy zagrożone wydaje sie byc życie badz zdrowie maluszka – to najważniejsza sposród poprawek zaproponowanych przez komisję. Komisja nie zaakceptowac poparła propozycji PiS przewidującej wykreślenie owego artykułu – ta poprawka została zgłoszona jako konkluzja mniejszości.

Jak podkreśliła Magdalena Kochan (PO), komisja zaakceptowała poprawkę NA, mówiącą, że pracownik socjalny w szczególnych sytuacjach, np. gdy opiekunowie są nietrzeźwi, jest zobowiązany „zapewnić dzieciom bezpieczeństwo” jak i równiez powinien umieścić je obok innej niezamieszkującej wspólnie ludzie z bliskich, a jeśli jest to niemożliwe – po rodzinie zastępczej bądź placówce. Zgodnie z poprawką taka postanowienie nie może być podejmowana jednoosobowo, lecz wspólnie wraz z funkcjonariuszem policji i przedstawicielem służby zdrowia. Daje także rodzicom uprawnienie do odwołania się od tej wyborów. Posłowie sposród komisji przychylili się do poprawki PiS, zgodnie z którą w przypadku zabrania dziecka z domu w momencie zagrożenia swoim życia, sąd rodzinny powinien niezwłocznie, w trybie 24-godzinnym, podjąć decyzję o jego kolejnych losach. Także odwołanie rodziców rozpatrywane dzierzy być po takim trybie.

Komisja zarekomendowała pozostawienie w projekcie zapisu jednoznacznie zakazującego stosowania kar cielesnych, zadawania cierpień psychicznych i pozostalych form poniżania dziecka.

Sporną kwestią było także robienie zespołów interdyscyplinarnych, które zajmowałyby się przeciwdziałaniem przemocy. Posłowie z komisji poparli rozwiązanie przewidujące, że zespoły będą mogły zbierać dane osobowe ofiar jak i równiez sprawców przemocy także bez ich zgody; członkowie zespołów będą jednakze zobowiązane az do zachowania poufności, mają składać specjalne oświadczenia, w których zobowiązywać się będą sluzace do ochrony katalogów, także na zakończeniu roboty w sztabie. Kochan przypomniała, że rozwiązanie to zostało opracowane po konsultacjach z GIODO.

Sugestia Lewicy, by dane ofiar przemocy mogły być gromadzone tylko zbytnio ich zgodą, nie zyskała poparcia jak i równiez została zgłoszona jako wniosek mniejszości. W charakterze wniosek mniejszości zgłoszono także poprawkę koła Polska Dodatkowo, które proponowało wykreślenie całego artykułu mówiącego o tworzeniu zespołów.

Pozostaly wniosek mniejszości to propozycja koła Polska Plus modyfikacje tytułu ustawy na „Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej”.

Inne modyfikacje, których przyjęcie zarekomendowała komitet to poprawka, która pozwala zastosować środki separujące sprawców przemocy od czasu ofiar – w tym także nakaz opuszczenia wspólnego apartamentu mieszkalnego – cos znacznie wiecej anizeli tylko w przypadku przemocy wobec najbliższych, ale także – osób niespokrewnionych, ale wspólnie mieszkających, np. najmlodszych konkubentów i poprawka zobowiązującą organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą ofiarom do niezwłocznego zawiadomienia policji lub prokuratora o podejrzeniu o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie – w sytuacji przestępstw ściganych z urzędu. Komisja nie poparła jakkolwiek poprawki, która uzależniała potwierdzenie od potwierdzenia pokrzywdzonego.

„Każdy, kto poważnie podchodzi sluzace do projektu i przeanalizował swoim zapisy, zdaje sobie sprawe, że nie jest on skierowany przeciwko rodzinie” – przekonywała Teresa Piotrowska (PO). Przypomniała, że ustawa nie odnosi sie do rodzin, po których nie dzieje się nic złego. „Tam, w którym miejscu cierpią bezbronni, państwo musi interweniować” – dodała.

Wedlug Teresy Wargockiej (PiS), projekt jest niekonstytucyjny. „Każda przemoc zasługuje dzieki potępienie, lecz poszliśmy za daleko jeśli chodzi na temat zakres ingerencji w prywatność, w jakiś sposób ubezwłasnowolniliśmy ofiary przemocy, pozbawiając je prawa az do decydowania na temat sobie, nie gwarantując należytej ochrony dóbr osobistych” a mianowicie mówiła.

Według Izabeli Jarugi-Nowackiej (Lewica), plan warto poprzeć mimo pewnych zastrzeżeń. Zwróciła uwagę dzieki szereg zasadniczych zapisów, które wprowadza, m. in. zakaz bicia pociechy i separację sprawców przemocy od ofiar. „Przemoc zasługuje na potępienie, ale to nie wystarczy. Potrzeba zdecydowanych działań” – przekonywała.

Zdaniem Piotra Walkowskiego (PSL) to dobrze, że projekt ponownie skierowano komisji, gdzie został jeszcze raz przeanalizowany, było miejsce na dyskusje odnosnie obaw, które budzi. Podkreślił, że z zaproponowanymi przez komisje poprawkami projekt nie powinien budzić kontrowersji.

Zdzisława Janowska (SdPl) przekonywała, że kwestionowane zapisy, m. in. dotyczące ochrony danych osobowych, wydają się konieczne, zeby można było skutecznie chronić ofiary.

Jerzy Polaczek (Polska Plus) uznał, że projekt pozwala na zbyt daleko idącą ingerencję przy sferę prywatną.

Ponieważ PiS ponownie zgłosił poprawki, (które wcześniej) komitet zaopiniowała negatywnie, projekt ustawy ponownie skierowano do komisji polityki społecznej i rodziny. Jak powiedziała PAP wiceprzewodnicząca komisji Magdalena Kochan, komisja zbierze się w celu ponownego ich rozpatrzenia w czwartek. „Zależy naszej firmie, żeby plan został poddany głosowaniu jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu” a mianowicie podkreśliła. (PAP)

akw/ la/ mow/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy