Rząd za większą anonimowością danych empirycznych w Programie Informacji Oświatowej

27 lipca, 2020
Category: inne

Zwiększenie poziomu anonimowości informacji gromadzonych przy Systemie Danych Oświatowej (SIO), dotyczących wsparcia psychologiczno-pedagogicznej oferowanej przez szkoły i poradnie, zakłada projekt nowelizacji ustawy o nowym SIO. We wtorek przyjął go rząd.

Wedle projektem, sluzace do bazy informacji Systemu Wiadomosci Oświatowej nie będą przekazywane dane powiązane z imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL ucznia, dotyczące objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Przy bazie danych empirycznych SIO będą gromadzone wyłącznie dane na temat liczbie uczniów objętych taką pomocą.

Informacje o wydanych orzeczeniach jak i równiez opiniach, przesylane przez poradnie psychologiczo-pedagogiczne do bazy danych SIO, nie będą zawierały danych identyfikacyjnych ucznia, zas jedynie nr, datę i przyczynę pozostawienia orzeczenia.

Innymi slowy, że wiadomosci o pomocy psychologiczno-pedagogicznej umieszczane w lokalnych bazach danych empirycznych (np. po bazach poradni) będą mieć formę spersonalizowaną, natomiast po bazie danych SIO, czyli w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, będą funkcjonowały tylko w postaci informacji zbiorczych, niepowiązanych z danymi osobowymi.

Wedlug projektem, szkoła lub placówka oświatowa będzie do podstawy danych SIO przekazywać dane dotyczące doswiadczen lub orzeczenia poradni wyłącznie wtedy, gdy rodzice ucznia, któremu poradnia wydała opinię, zdecydują się na objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju, kształceniem specjalnym lub zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi. Do tego przedłożą dyrektorowi szkoły opinię lub orzeczenie wydane za posrednictwem poradnię. Dyrektor szkoły wedlug sprawdzeniu po bazie danych SIO, czy dokument tego typu został wydany i na pozytywnym rezultacie weryfikacji, przekaże do SIO informację o objęciu ucznia określonym typem kształcenia szczególnego.

Projekt nowelizacji zakłada także, że będzie prowadzona jedna lokalna baza danych SIO dla zakładów poprawczych jak i równiez schronisk dla nieletnich oraz dla szkół tam prowadzonych.

W planie doprecyzowano też procedury cofania upoważnienia dostępu do podstawy danych SIO, zmieniono uplywy przekazywania danych do SIO. Zrezygnowano także z nagromadzania w SIO danych szkół, zespołów szkół oraz oswiatowych punktów konsultacyjnych działających obok przedstawicielstwach dyplomatycznych, wojskowych jak i równiez konsulatach.

Nowelizację nowej ustawy o SIO zapowiedział przy lutym premier Donald Tusk na jakiejs z rady podsumowujących 100 dni rządu.

System Danych Oświatowej postepuje od 2005 r. Nową ustawę na temat SIO Sejm uchwalił przy kwietniu 2011 roku. Program w nowym kształcie posiada zacząć działać w kwietniu 2013 r.

Nowa ustawa o SIO przewiduje, że w systemie obok danych empirycznych statystycznych na temat szkołach jak i równiez placówkach oświatowych oraz o nauczycielach, znajdą się metrów. in. wiadomosci indywidualne o uczniach, w tym tzw. informacje wrażliwe. Wraz z względu na zakres jak i równiez rodzaj zbieranych danych, ustawa wzbudziła kontrowersje w niektórych środowiskach. Krytycznie oceniała ją m. in. parlamentarna przeciwdzialanie, Związek Nauczycielstwa Polskiego jak i równiez Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Wniosek na temat zbadanie zapisów nowej ustawy o SIO skierowało do Trybunału Konstytucyjnego PiS.

Po ubiegłym roku podczas robót nad zamyslem nowej ustawy o SIO MEN tłumaczyło, że wcześniejszy system z punktu widzenia obowiązujących standardów był już przestarzały. Według resortu edukacji nowy jak i równiez nowoczesny uklad ułatwi zarządzanie oświatą, w niniejszym zoptymalizuje wydatki, m. in. subwencja oświatowa będzie kierowana do samorządów w scisle ustalonej wysokości. (PAP)

dsr/ hes/ gma/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy