RPD ws. deregulacji: pracujący z dziećmi powinni mieć najwyższe kompetencje

RPD ws. deregulacji: pracujący z dziećmi powinni mieć najwyższe kompetencje
27 lipca, 2020
Category: inne

Deregulacja może sprawić, że dziecko trafi pod opiekę osoby niekompetentnej, może także karanej za przestępstwa związane z naruszeniem dobra dziecka – zwraca uwagę RPD w wystąpieniu do ministra sprawiedliwości. Chodzi m. in. o zawody przewodnika turystycznego i trenera.

„Niektóre uregulowania zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów mogą rodzić możliwość powierzenia dziecka ponizej opiekę jednostki nie tylko niekompetentnej, ale być może także wcześniej karanej za przestępstwa umyślne, związane z naruszeniem dobra dziecka” – napisał rzecznik norm dziecka Marek Michalak po wystąpieniu do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina.

RPD ma zastrzeżenia do przepisów dotyczących zawodów związanych z pracą z dziećmi: przewodnika krajoznawczego i pilota wycieczek i trenera lub instruktora sportu.

W przypadku przewodników turystycznych i pilotów wyjazdów planowana wydaje sie całkowita likwidacja wymagań sluzace do wykonywania fachu. Obecnie przewodnik lub pilot wycieczki musi odbyć wymagane szkolenia akademickie i praktyczne oraz posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Na zmianach miałby pozostać tylko obowiązek niekaralności za przestępstwa popełnione w związku z wykonywaniem zawodu. Wyjątkiem, w którym miejscu szkolenie miałoby być wciaz wymagane, pozostałby jedynie zawód przewodnika górskiego.

Zdaniem RPD zmiany te dopuszczają możliwość wykonywania zawodu przewodnika turystycznego i pilota wycieczek oswiatowych przez osoby wcześniej skazane np. za naruszenie nietykalności cielesnej pociechy.

Michalak wskazał także, że projekt obniża wymagania w ramach kwalifikacji a takze odpowiedzialności trenerów i instruktorów sportu. „Wiadomym jest, że nawet tuz przy największym zaangażowaniu, brak niezbędnej wiedzy z dziedziny nauk biologicznych i medycznych obok osoby prowadzącej zajęcia sportowe z dziećmi może skutkować nieodwracalnymi efektami dla stanu zdrowia i wzrostu dzieci. Równie kontrowersyjny zdaje się być zapis na temat niekaralności, który odnosi się tylko do przestępstw umyślnych popełnionych po związku ze współzawodnictwem organizowanym przez Polski Związek Sportowy” – napisał RPD.

Jego zdaniem zaproponowane w projekcie rozwiązania dotyczące umiejetnosci uprawniających az do wykonywania zawodów trenera jak i równiez instruktora mogą spowodować niedostatek właściwej opieki i opieki dzieci. „Należy pamiętać, iż nadrzędną zasadą winno być jak najistotniejsze zabezpieczenie interesów dziecka, zas tym samym ocena kompetencji osób pracujących z dziećmi” – zaznaczył.

Michalak podkreślił, że zarówno umiejetnosci, jak i niekaralność osób pracujących z dziećmi, powinny być weryfikowane, natomiast nie podlegać tylko weryfikacji opinii ogólnej lub sprawy na rynku robocie. Dlatego zwrócił się az do Gowina z prośbą na temat uwzględnienie wskazanych uwag po projekcie ustawy, aby „interes dziecka był zabezpieczony po najwyższym stopniu”.

Minister sprawiedliwości chce „otworzyć” dostęp az do zawodów, które objęte są szczególnymi regulacjami. Na początku marca zaprezentował transzę pierwszych 49 zawodów regulowanych (z ogólnej cyfry 380), do których dostęp ma zostać ułatwiony albo całkowicie watpliwy. Dalsze projekty obejmują deregulację dostępu sluzace do kolejnych ok. 200 profesji.

Całkowicie zniesione mają być wymagania ustawowe m. in. dla przewodników i pilotów; licencje i wymogi mają też przestać obowiązywać wzgledem pośredników pracy i doradców zawodowych. Bardziej szczegółowe i drobniejsze zmiany dotyczą uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodów prawniczych, np. radcy prawnego, komornika jak i równiez notariusza. Zmiany mają czekać także metrów. in. geodetów. Zniesiony dzierzy zostać test i wymóg praktyki zawodowej. Kursy, sprawdziany i licencje zniesione zostaną też przy odniesieniu do pracowników opieki fizycznej.

Konsultacje w sprawie deregulacji mają zakończyć się sluzace do 10 kwietnia. (PAP)

akw/ abr/ ura/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy