Resort finansów przygotował projekt nowelizacji Prawa bankowego

27 lipca, 2020
Category: inne

Szczegółowe zasady uzycia tzw. funkcje ostrożnościowej przy nabywaniu badz zwiększaniu udziałów lub akcji w podmiotach sektora finansowego przewiduje przygotowany przez resort finansów plan nowelizacji Prawa bankowego i kilku pozostalych ustaw.

Zmiany dotyczą ustawy Prawo bankowe z sierpnia 1997 r. a takze ustaw: sposród maja 2003 r. na temat działalności ubezpieczeniowej, z maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, wraz z lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz z czerwca 2006 r. o nadzorze nad zbytem finansowym. Dostosowują one polskie przepisy az do kilku dyrektyw Unii Europejskiej. Rozchodzi o zasady proceduralne i kryteria oceny przypadków zyskania lub zwiększenia udziałów badz akcji w podmiotach sektora finansowego, zas także kwestie transgranicznego łączenia spółek kapitałowych.

W myśl projektu, organ nadzoru może zgłosić sprzeciw wobec checi nabycia albo objęcia dzialaniu lub praw z dzialaniu przez jakiś podmiot; jednakowo byłoby w wypadku, kiedy chciałby on stać się pomiotem dominującym po sposób odrebny, niż poprzez nabycie lub objęcie dzialaniu lub norm z akcji. Dotyczy to ustaw: na temat działalności ubezpieczeniowej, o funduszach inwestycyjnych a takze o obrocie instrumentami finansowymi.

W ustawie Prawo bankowe projekt podtrzymuje konieczność otrzymania w takich przypadkach zezwolenia. Jednak w sytuacji jego niedostatku lub sprzeciwu podmiot składający zawiadomienie mógłby zrealizować swój zamiar zakupienia lub objęcia akcji badz praw wraz z tych akcji.

Projekt przewiduje też, że organ dozoru musiałby ustalać, czy podmiot nabywający akcje daje rękojmię prowadzenia sekcji finansowej przy sposób zabezpieczający interesy do niej klientów. Organ nadzoru musi zatem móc sprawdzić, badz potencjalny klient posiada odpowiednią reputację, wiarygodność, dobrą kondycję finansową. Z kolei potencjalny nabywca akcji albo udziałów winien wykazać źródła pochodzenia środków przeznaczonych dzieki ich kupno.

W planie ujednolicone zostały także obowiązki związane wraz z zamiarem zbycia udziałów badz akcji oraz z planowanym zmniejszeniem posiadanego ich pliku. W takich przypadkach, zamierzający pozbyć się akcji lub udziałów musiałby zawiadomić w ten sposób organ nadzoru oraz podmiot, którego zbycie dotyczy. (PAP)

awk/ pad/ jbr/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy