Radziszewska – przeprosiny – SLD

Radziszewska – przeprosiny – SLD
27 lipca, 2020
Category: inne

Elżbieta Radziszewska, pytana czy szkoła katolicka może być pozwana do sądu za odmowę zatrudnienia lesbijki, odpowiedziała: „Oczywiście, że nie. Szkoły katolickie czy wyznaniowe mogą się kierować własnymi wartościami i zasadami jak i równiez mają prawo odmówić roboty takiej osobie” – zaznaczyła minister.
Radziszewska po raz kolejny publicznie przeprosiła za swoją wypowiedź.
Według Lewicy, ta wypowiedź to przejaw dyskryminacji jak i równiez powód do odwołania minister.
Elżbieta Radziszewska odpiera zarzuty i podkreśla, że jest na stronie osób dyskryminowanych także ze względu na preferencje seksualne, jednak są przypadki wyjątkowe, które wynikają sposród prawa unijnego – tłumaczy pełnomocnik rządu. Jej zdaniem, takim wyjątkiem jest zatrudnianie w firmach, które działają wedle etyki kościoła katolickiego, a takowym przykładem jest szkoła katolicka. Oznacza to, że ktoś może stracić pracę, jeśli reprezentuje inny niż zatrudniająca go instytucja wyznaniowa, światopogląd. ęłęó
Elżbieta Radziszewska na spotkaniu sposród dziennikarzami powiedziała o nieporozumieniu w interpretacji jej wypowiedzi. Dodała, że orientacja seksualna nie może być powodem wyrzucenia wraz z szkoły katolickiej czy motywem braku zatrudnienia w takiej szkole. Radziszewska tłumaczyła, że miała na myśli lojalność etyczną osoby zatrudnionej w takiej przedsiebiorstw, a zwolnienie jej ze względu dzieki orientację wydaje sie w polskim prawie karne.
Radziszewska dodała też, że pies z kulawa noga nie może być dyskryminowany ze względu na orientację i że wystąpiłaby w obronie takowej osoby.
Lewica wyczekuje na reakcję premiera w wypowiedź swojego urzędnika. Wedlug Marka Wikińskiego z SLD, jeśli na rozmowie Tuska z Radziszewską okazałoby się, że jej poglądy są rzeczywiście tego typu, jakie przedstawiła w wywiadzie, to winna zostać zdymisjonowana.
Az do Rzecznika Norm Obywatelskich wpłynęła skarga w minister Elżbietę Radziszewską od czasu młodych socjalistów. Członkowie młodzieżówki SLD zarzucają minister „homofobiczne” wypowiedzi. Skarga zostanie wysłana również az do premiera Donalda Tuska i Klubu Parlamentarnego Platformy obywatelskiej. W uzasadnieniu skargi młodzi socjaliści napisali, że swoimi wypowiedziami minister Radziszewska złamała prawa jak i równiez wolności obywatelskie zawarte w Konstytucji, zas także przepisy prawa unijnego i międzynarodowego.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy