PTP: bezpieczniejszy sprzęt medyczny ograniczy liczbę zakłuć personelu

27 lipca, 2020
Category: odmienne

Wprowadzenie bezpieczniejszego sprzętu medycznego ograniczy liczbę zakłuć personelu, natomiast tym samym ryzyko zakażenia metrów. in. wirusowym zakażeniem wątroby typu B i C oraz HIV – przekonywała w czwartek prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Dorota Kilańska.

Podczas zorganizowanego przez PTP Ogólnopolskiego Kongresu Ekspozycji Zawodowej pod spodem hasłem „Dbając o zdrowie – narażając zdrowie” specjalisci przekonywali, że w Polsce trudnosc narażenia pracowników medycznych na zakłucia wydaje sie bagatelizowany.

Jakim sposobem ostrzegała Kilańska, zakłucia igłami to zagrożenie kontaktem z ponad trzydziestu potencjalnie niebezpiecznymi patogenami, w tym wirusami zapalenia wątroby typu B jak i równiez C oraz HIV.

„W wielu rodzimych szpitalach trudnosc zakłuć jak i równiez zachlapania krwią jest bagatelizowany. Polska wciąż ponosi ogromne koszty związane z wykonaniem badań diagnostycznych, zwolnieniami chorobowymi, kosztami leczenia pracowników, wypłacaniem odszkodowań, rent czy wydatkami sądowymi. Ujednolicone normy sadowe, profilaktyka, to znaczy wdrażanie działań zapobiegawczych, program pomocy wzgledem już zakażonych oraz zapoczatkowanie bezpieczniejszego sprzętu medycznego niewatpliwie zmniejszyłyby skalę problemu” a mianowicie mówiła Kilańska.

Dr Maria Gańczak z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego wyjaśniła, że ekspozycja zawodowa to kontakt pracownika z materiałem biologicznym pacjenta, czyli np. krwią metrów. in. poprzez śluzówki, otarcia skóry i skaleczenia. „Najczęstszym rodzajem ekspozycji jest skaleczenie ostrym narzędziem, głównie zakłucie i jednoczesny kontakt sposród krwią pacjenta” – mówiła.

„W Naszym kraju szacunkowo dochodzi rocznie az do 37 tys. zakłuć ostrym sprzętem leczniczym, czyli sluzace do ok. 100 zakłuć dziennie” – mówiła Gańczak, podkreślając, że skala zjawiska na terytorium polski jest bardzo duża. Jak dodała, doswiadczenia pokazały, że ok. piecdziesiat proc. energicznych zawodowo doktorów i 25 proc. pielęgniarek nigdy nie brało udziału w szkoleniach dotyczących profilaktyki ekspozycji profesjonalnej.

Były doradca krajowy ds. chorób zakaźnych prof. Andrzej Gładysz zwrócił uwagę, że brakuje jednolitego modelu zapobiegania zranieniom oraz postępowania po kontakcie pracownika z materiałem zakaźnym. Jak podkreślił, zakłucia „wiążą się z wysokimi kosztami materialnymi, ale też wywołują skutki społeczne jak i równiez emocjonalne, ponieważ pracownicy jak i równiez ich bliskich cierpią za posrednictwem wiele miesięcy w niepewności i oczekiwaniu, że być może doszło do zakażenia”.

Gładysz zaznaczył, że niezbędne jest implementowanie przez Polskę unijnej instrukcje ws. powstrzymywania zranieniom ostrymi narzędziami przy sektorze szpitali i kurateli zdrowotnej. Przypomniał, że nasz kraj musi implementować tę dyrektywę do maja 2013 r.

Jej celem wydaje sie ochrona pracowników narażonych na ekspozycję zawodową, poprzez zagwarantowanie możliwie najbezpieczniejszego środowiska pracy oraz zapobieganie zranieniom pracowników wskutek uzywania ostrych narzędzi medycznych. Zgodnie z jej wskazówkami konieczne wydaje sie byc przyjęcie zintegrowanego podejścia, procedur zapobiegania (szkoleń, informacji, zwiększania świadomości), jakim sposobem też sprawdzania przypadków ekspozycyjnych. Ponadto ma ona służyć wyeliminowaniu ze środowiska robocie ostrych narzędzi medycznych jak i równiez stosowaniu – tam w którym miejscu to możliwe – dostępnych na rynku wyrobów medycznych zawierających mechanizmy chroniące przed zranieniem.

Prof. Gładysz zaznaczył, że implementacja instrukcje pomoże wyznaczyć minimalny kanon dla wyrobów zawierających mechanizmy chroniące przed zranieniem oraz szczegółowo określić procedury. „Przyczyni się kobieta do eliminacji stosowania zagrażającego zranieniem dotkliwego sprzętu medycznego i zastąpienia go bezpiecznymi wyrobami medycznymi” – dodał.

Rada ekspertów Ogólnopolskiego Kongresu Ekspozycji Zawodowej podpisała po czwartek „Deklarację poparcia Dyrektywy” i zobowiązała się dołożyć wszelkich starań, aby przy miarę możliwości przyspieszyć i usprawnić proces implementacji swiezych przepisów. (PAP)

bpi/ abr/