„Przy podwyższaniu wieku emerytalnego, argumenty ekonomiczne pierwszoplanowe”

„Przy podwyższaniu wieku emerytalnego, argumenty ekonomiczne pierwszoplanowe”
27 lipca, 2020
Category: gospodarka

Czesci społeczne a mianowicie w opozycji do gospodarczych argumentów a mianowicie powinny przeważać w debacie nad zmianami w programie emerytalnym i przy obniżeniu wieku emerytalnego kobiet jak i równiez mężczyzn a mianowicie przekonywał przy Senacie wiceminister rodziny, pracy i strategii społecznej Marcin Zieleniecki.

Przy Senacie utrzymuje od ranka w czwartek debata morzem obniżeniem wieku emerytalnego. Senacka komisja zaproponowała, by Izba nie wnosiła poprawek sluzace do ustawy obniżającej wiek emerytalny z 67 lat az do 60 lat dla dziewczyn i 65 dla mężczyzn. Prezydencki wzór Sejm przyjął 16 listopada.

Wnioski mniejszości – na temat odrzucenie ustawy w całości i w razie nieprzyjęcia takowego wniosku a mianowicie poprawkę Jana Rulewskiego a mianowicie zaprezentował Mieczysław Augustyn. Przekonywał, że nie zaakceptowac stać Polski na to, by przez wcześniejszy wiek emerytalny tracić jednostki, które mogą być czynne zawodowo. Przy jego ocenie doprowadzi to do zmniejszenia emerytur a mianowicie dla dziewczyn radykalnie oraz większych dopłat z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego pochodzą pieniądze na wypłaty emerytur.

Wniosek mniejszości – poprawka Jana Rulewskiego – brnie do tego, by podstawowy wiek emerytalny nie zaakceptowac zmienił się – wynosił nadal 67 lat niezależnie od płci, ale zeby można byłoby uzyskać do niej uprawnienie w wieku 62 czasów, przy stażu pracy czterdziesci lat na rzecz mężczyzn i 35 lat dla pan – przy uwzględnieniu w niniejszym stażu pierwotnego „funkcji rodzinnych i opiekuńczych”.

Zieleniecki zwracał uwagę, że w debacie nad zmianami dominuje głos ekonomistów. a mianowicie Są to głosy sadowe – odnoszą się sluzace do sytuacji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego wypłacane są emerytury. Moja osoba próbowałem wyjaśnić, że czynniki związane wraz z sytuacją zdrowotną, sytuacją na rynku pracy, zas także wysługą lat a mianowicie powiązaniem długości opłacania składek z czasem uzytkowania ze świadczeń – są równie ważne – mówił.

– Faktory społeczne powinny być po większym poziomie uwzględnione tuz przy zmianach ukladu emerytalnego a mianowicie przekonywał senatorów Zieleniecki, prosząc o poparcie nowelizacji. Przypominał, że również podczas dysputy przy podwyższaniu wieku emerytalnego, argumenty ekonomiczne były pierwszoplanowe.

Zaznaczył, że wyliczenia zawarte w opinii rządu az do projektu omawianej ustawy zakładały jej wejście w życie 1 stycznia 2017 r. Obecnie ten termin to 1 października 2017 r. – przypomniał. Nie zmienia to jednak ogólnej maksymy, że tylko w grupie od momentu 25 az do 49 lat wskaźniki zatrudnienia w Polsce są wyższe od średniej unijnej, a powyżej 49 czasów gwałtownie zaczynają spadać a mianowicie mówił, argumentując za powrotem do niższego wieku emerytalnego.

Podkreślił, że związki fachowe nie kwestionują nowego rozwiązania, „a wręcz z zadowoleniem przyjmują powrót do poprzedniego wieku emerytalnego”. Jednocześnie a mianowicie jak zaznaczył – trwa debata na temat emeryturach stażowych. Przypomniał, że wymagałoby to poniesienia za posrednictwem system emerytalny dodatkowych kosztów – tuz przy możliwości przejścia na emeryturę po osiągnięciu stażu robocie na poziomie trzydziestu pieciu lat gwoli kobiet i 40 czasów dla mężczyzn, jeszcze zanim osiągnięciem obniżonego wieku emerytalnego – szescdziesieciu lat na rzecz kobiet i 65 gwoli mężczyzn.

Rezultatem ustawy może być podwojenie rocznej liczby osób przechodzących na emeryturę. W 2015 r. było to 225 tys. osób, więc na zmianach byłoby to 450 tys. a mianowicie bo 1 dodatkowy rocznik miałby już spełnione wzory nabycia norm do emerytury – wyliczał Zieleniecki.

Wiceminister przypomniał a mianowicie pytany za posrednictwem senatorów – że dana nowelizacja nie zaakceptowac zmienia przy żadnym punkcie obecnych zasad dalszej roboty osób, które osiągnęły wiek emerytalny, lub przeszły dzieki emeryturę jak i równiez dorabiają do niej. Obecnie ograniczenia dotyczą zarobków tuz przy wcześniejszych emeryturach, a obnizenie możliwości dorabiania przez emerytów jest jedynie jedną z rekomendacji – wciąż jeszcze konsultowanych – wynikających przeglądu emerytalnego – tłumaczył.

Zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą od momentu 1 października 2017 r. wiek emerytalny zostanie obniżony. Zasada ponizsza będzie dotyczyła obu systemów emerytalnych – powszechnego jak i równiez rolniczego. Na rzecz rolników sluzace do końca 2017 r. będzie możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę po wieku 55 lat dla kobiet i 60 czasów dla mężczyzn. Podobna zasada przejścia po stan spoczynku będzie sluzace do końca 2017 r. obowiązywała sędziów jak i równiez prokuratorów – w zależności od przepracowanego okresu przy tych zawodach.