Przegląd wiadomosci ze spółek

Przegląd wiadomosci ze spółek
27 lipca, 2020
Category: gielda

Getback przyjął program emisji obligacji az do maksymalnej wartości nominalnej sluzace do 300 mln zł, podała spółka.

Grupa AmRest odnotowała wstępne efekty sprzedaży na poziomie 1 158 mln zł w III kwartale 2016 r., co oznacza wzrost o 34, 4% r/r, podał AmRest Holdings SE. Jednocześnie sprzedaż grupy w walutach obcych lokalnych wzrosła o 32, 1%.

Zarząd Unified Factory organizuje Customer Service Automation Day (CSA Day) przy środę, 26 października. ISBnews jest partnerem medialnym sytuacje.

VD Mieszkania XV, spółka zależna Vantage Development, zawarła z Erbudem umowę na temat roboty ogólnobudowlane i generalne wykonawstwo inwestycji Dom Saski w Warszawie zbyt 12, 6 mln złotych netto, podał Vantage.

CEZ i Sokolovská uhelná osiągnęły porozumienie, które przewiduje zawarcie nowego kontraktu na dostawy węgla brunatnego przez Sokolovská uhelná jak i równiez sprzedaż Elektrowni Tisová po Sokolovie tejze spółce przez CEZ, podała spółka. Ponadto, obie strony www zdecydowały się podjąć kroki w celu zakończenia wszystkich procesów sądowych jak i równiez nie wnosić kolejnych roszczeń.

WDX osiągnął szacunkowo 30, 4 mln zł przychodów, 5, dwóch mln zł EBITDA i 2, dwa mln zł zysku netto w III kwartale br., podała spółka.

Getin Noble Bank (GNB) otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie utrzymywania dodatkowego postulatu kapitałowego w zabezpieczenie ryzyka wynikającego wraz z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych w stopniu 1, 89 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) wobec wcześniejszego zalecenia wysokości 2, 03 pkt proc., podał bank.

Przychody Trans Polonia wyniosły 17, 84 mln zł we wrześniu br., co stanowi 271% wartości przychodów osiągniętych we wrześniu 2015 roku, podała spółka, opierając się na wstępnych wyliczeniach.

Best Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) powziął informację na temat zamiarze przyjęcia przez mBank oferty Best II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (NS FIZ) na kupno portfela wierzytelności wynikających wraz z czynności bankowych o wartości nominalnej 334 mln zł wg stanu na 31 sierpnia 2016 r. za cenę po wysokości 27, 4 mln zł, podał Best.

Artifex Mundi zaprezentuje swoją nową grę free-to-play „Cute Dragons – Exotic Squash” po piątek w trakcie Poznań Game Arena, podała spółka.

MLP Group planuje utworzenie funduszu w formule typu REIT, wykorzystując posiadane nieruchomości magazynowo-produkcyjne, poinformował prezes Radosław T. Krochta.

Wicepremier, minister wzrostu i finansów Mateusz Morawiecki pozytywnie ocenia rozmowy, które Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) prowadzi wraz z UniCredit odnosnie możliwości odkupienia akcji banku Pekao. Podkreślił jednak, że jest z tych rozmów „wyłączony”.

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) nabyło pakiet kontrolny LifeTube od dotychczasowych udziałowców, podała spółka.

Grupa Kęty poprzednio dokonaniem inwestycji w produkcję wyrobów ze stopów twardych (segment wyrobów wyciskanych), sprawdzi możliwość rozwoju na tym rynku poprzez akwizycję. Wybory w naszej kwestii podejmie „w krótkim czasie”, poinformował prezes Dariusz Mańko.

PKN Orlen przygląda się planom rozwoju segmentu samochodów elektrycznych, ale nie określił jeszcze planów związanych z tą technologią, poinformował wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk.

Pierwszy etap VAT w kontrakcie e-Podatki wydaje sie byc gotowy do fazy testowej, podało Sygnity. Nowe funkcjonalności mają zostać oddane sluzace do użytku przy II połowie 2017 roku kalendarzowego

PKN Orlen rozważy zamiar uruchomienia stacji CNG/LNG we współpracy wraz z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG), poinformował wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk.

PKN Orlen nie zakłada przeprowadzenia sprawie w segmencie wydobycia w tym roku, jednak nadal monitoruje rynek pod kątem ewentualnych akwizycji, poinformował wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk.

Grupa Kęty rozważa uzupełnienie struktury o „czwartą nogę” w stosunku do trzech głównych zawartych w aktualnej strategii segmentów: wyrobów wyciskanych, systemów aluminiowych i opakowań giętkich, poinformował prezes Dariusz Mańko. Według jego słów, oznacza to ewentualną akwizycję podmiotu, którego sprzedaż rozszerzy ofertę dla obecnych odbiorców systemów fasadowych Kęt np. na temat systemy wentylacyjne czy oświetleniowe.

PKN Orlen wydaje sie byc zadowolony wraz z współpracy z Saudi Aramco i bierze pod uwagę podpisanie nastepnej umowy po przyszłości. Spółka rozmawia też na temat dostaw z Iranu i Iraku, poinformował wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk.

Sprzedano już ponad 60% mieszkań w zakresie realizowanego przez Polnord III etapu osiedla „Ku Słońcu” w Stargardzie, poinformowała spółka.

Prawne połączenie Alior Banku wraz z wydzieloną częścią Banku BPH (bez kredytów hipotecznych klientów indywidualnych oraz TFI) projektowane jest w początek listopada. Od dnia podziału Bank BPH nie zaakceptowac będzie posiadał oddziałów ani placówek partnerskich, podał BPH.

Polski Pula Komórek Macierzystych (PBKM) przechowywał na koniec września 135, piec tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek, co oznacza postep o 13% w objetosci roku. Przy III trymestrze 2016 roku PBKM pozyskał 4 704 próbek krwi pępowinowej albo tkanek w stosunku do 4 765 rok wcześniej, podała spółka.

PKN Orlen może przedstawić nową strategię w grudniu, po uzyskaniu zgód korporacyjnych, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Sławomira Jędrzejczyka.

PKN Orlen kalkuluje, że łączne nakłady pod inwestycje, łącznie z wydatkami w naprawę krakera parowego w Litvinowie, wyniosą ok. 5 mld zł w tym roku, poinformował wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk.

Immofinanz rozpocznie po najbliższych tygodniach budowę srodek handlowego VIVO! Krosno, łączne koszty lokaty szacowane są na około 34 mln euro, poinformowała spółka. Jawnie centrum planowane jest w IV kw. 2017 r.

Fachowcy. pl Ventures zakłada osiągnięcie progu rentowności pod koniec tego kwartału i przejście na rynek główny GPW w II połowie przyszłego roku, poinformował prezes Piotr Surmacki.

Idea Bank oczekuje, że cały 2016 rok zakończy zyskiem netto Grupy w stopniu ponad 400 mln zł. Bank chce poprawić marżę odsetkową netto i osiągnąć poziom 4% NIM po całym r., poinformował ISBnews prezes Jarosław Augustyniak. Według niego, rozwój marży odsetkowej netto winien być widoczny w całym sektorze.

Auto Partner negocjuje przystąpienie sluzace do międzynarodowej ekipy zakupowej, która będzie dokonywała zakupów towarów będących obiektem oferty komercyjnej spółki na korzystnych postanowieniach handlowych, poinformowała firma.

Lokalne Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) we współpracy wraz z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) rozpoczęło nabór do III edycji „Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów”, w ramach których małe jak i równiez średnie przedsiębiorstwa mają okazję zgłaszać wlasne propozycje rozwiązań dla Krajowej Spółki Gazownictwa, podała spółka.

Zarząd Eksperci. pl Ventures zdecydował o rozpoczęciu przebiegu ubiegania się o przejście na sektor regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z NewConnect, podała spółka.

Idea Bank odnotował 51, 67 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przy III kw. 2016 r. wobec 52, 14 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Narastająco po trzech kwartałach zysk netto Grupy Koncepcja Bank w tym ujęciu wyniósł 385 mln zł jak i równiez był dogodniejszy o 55% w skali roku.

CWMedia – operator serwisu CDA. pl a mianowicie liczy dzieki debiut w NewConnect dzieki początku przyszłego roku, poinformował ISBnews współzałożyciel i prezes Jarosław Ćwiek.

Akcjonariusze MCI Capital zdecydują o skupie maksymalnie dziesieciu mln akcji własnych i użyciu do tego kapitału zapasowego spółki w kwocie maksymalnej do stu mln zł, wynika wraz z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na dzień 14 listopada.

PKN Orlen zmniejszył zadłużenie netto o 0, jednej mld zł kw/kw az do 5 mld zł po III kwartale br., podała spółka.

Ekipa Kęty odnotowała 86, 52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom placówki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 65, 42 mln zł profitu rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKN Orlen spodziewa się spadku średniorocznego poziomu marży dowstream jak i równiez cen ropy w 2016 r. Jednocześnie zakłada postep konsumpcji materialów, podała spółka.

PKN Orlen odnotował zmniejszenie zysku EBITDA liczonego metodą LIFO („ostatnie przyszło a mianowicie pierwsze wyszło”) do dwa 226 mln zł po III kw. 2016 r. z dwóch 060 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

PKN Orlen odnotował 1 527 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. w stosunku do 795 mln zł profitu rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy