Przegląd wiadomości wraz z spółek, środa godz. dwadziescia

27 lipca, 2020
Category: rózne

Przegląd wiadomości ze spółek, środa 18 lipca godz. 20

ABRIS CAPITAL PARTNERS

Dom Maklerski IDM SA sprzedał funduszowi Abris Capital Partners, rezprezentowanemu w porozumieniu przez spółkę PL Holdings, 82. 641 akcji stanowiących 45 proc. Polskiego Banku Przedsiębiorczości, czyniąc go jedynym akcjonariuszem agencji bankowej – podał DM IDM SA przy komunikacie prasowym. Łączna wartosc sprzedaży dzialaniu banku wyniosła 95. 037. 150 zł.

Płatność zbyt pakiet dzialaniu nastąpi w dwóch ratach.

Zgodnie z umową pierwsza rata w wysokości 60 mln zł została uiszczona przy dniu zadzierzgniecia umowy. Pozostala rata przy wysokości 35. 037. 150 zł zostanie zapłacona po terminie 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia dokumenty urzedowe, z zastrzeżeniem, że PL Holdings jest uprawniony do przedłużenia tegoz terminu na temat dodatkowe pietnasty dni.

„Część I rayt kredytu ceny zakupienia akcji pozostanie potrącona do kwoty trzydziestu. 000. 000 zł z wierzytelnością przysługującą PL Holdings względem DM IDM SA z tytułu nabycia poprzez DM IDM SA od momentu PL Holdings 60. 001 obligacji na temat wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1. 000 zł każda serii F wyemitowanych przez Dolnośląskie Surowce Skalne w upadłości układowej” a mianowicie podał DM IDM SA w komunikacie.

„Część Jak i równiez raty koszta nabycia dzialaniu w wysokości 4. 047. 945, 70 zł bedzie przekazana przez PL Holdings na rzecz Banku w celu zapłaty długu DM IDM SA względem Agencji bankowej związanego z obligacjami DM IDM SA objętymi za posrednictwem Bank” a mianowicie dodano.

Zabezpieczeniem zapłaty pozostalej raty jest zastaw zwykły oraz zastaw rejestrowy ustanowiony na trzydziestu. 468 akcjach Banku.

Lokalny Bank Przedsiębiorczości poinformował wcześniej, że transakcja nie wymaga zatwierdzenia za posrednictwem Komisję Nadzoru Finansowego. Abris Capital Partners posiada poniewaz zgodę regulatora na robienie prawa az do 100 proc. głosów wraz z akcji PBP Banku.

W komunikacie agencji bankowej podano również, że Abris odkupił od czasu PBP Banku po wartosci nominalnej obligacje spółki Dolnośląskie Surowce Skalne o wartości 60 mln zł.

„Ze względu dzieki ogłoszenie upadłości DSS, pula był zmuszony utworzyć stu proc. rezerwy na tę wierzytelność, co miało ujemny wpływ dzieki wynik PBP Banku. Przejęcie tych obligacji przez Abris Capital Partners pozwoli instytucji finansowej rozwiązać utworzone wcześniej rezerwy” – podano.

„W naszej sytuacji nie zaakceptowac będzie potrzeby podnoszenia kapitałów banku. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBP Agencji bankowej w kwietniu tego roku podjęło decyzję o podwyższeniu kapitałów o ponad 53 mln zł, jedynie wraz z względu w rezerwy utworzone na obligacje DSS” a mianowicie dodano.

Profit netto PBP Bank przy I trymestrze 2012 r. sięgnął 2, 1 mln zł, a współczynnik wypłacalności 23, 5 proc. Wreszcie marca suma bilansowa banku wyniosła 1, 7 mld zł.

BUDIMEX

W weryfikacji prezesa Budimeksu Dariusza Blochera szacunki mówiące o około 160 mln zł raportowanego zysku netto spółki w 2012 r. są konserwatywne. Wyniki innego półrocza nie będą obciążone kosztami restrukturyzacji PNI, które obciążyły wyniki pierwszego półrocza. Portfel zamówień Budimeksu dzierzy obecnie wartość 6, dziewiec mld zł. Pod koniec roku Budimex może zmniejszyć wynajecie w segmencie drogowym.

„Szacunki analityków mówiące o około 160 mln zł raportowanego zysku netto Budimeksu polski oceniam w charakterze konserwatywne” – powiedział przy wywiadzie na rzecz PAP Blocher.

„Drugie półrocze nie będzie obciążone wydatkami restrukturyzacji, lecz gdyby musiało to będą to koszta minimalne” – dodał.

Koszta restrukturyzacji nabytej pod koniec 2011 r. spółki PNI obciążyły wyniki glównego półrocza 2012 r., lecz zdaniem prezesa wyniki w podstawowej działalności nie będą istotnie gorsze.

„Wyniki półroczne na działalności podstawowej będą gorsze niż w minionym roku, jednak nie będą od tych propozycji bardzo odbiegały. Sprzedaż może być trochę wyższa. W podstawowej działalności nie rozczarujemy” – powiedział prezes.

„Raportowane wyniki będą obciążone jednorazowymi kosztami reorganizacji zatrudnienia i majątku PNI. Program dobrowolnych odejść na rzecz 600 osób trochę nas kosztował” – dodał.

Zdaniem Blochera budowlana grupa nie odczuwa obecnie zwiększonych kosztów finansowania w związku z sytuacją przy sektorze budowlanym.

„Jedynie Budimex Nieruchomości finansuje wlasne projekty i tam marża jest wyższa o około 0, piec pkt. proc. ” a mianowicie powiedział.

Przy jego weryfikacji w przyszłości branża może mieć klopot z gwarancjami dobrego przeprowadzenia udzielanymi poprzez banki.

„Banki obecnie boją się i widzą, że coś, co traktowały jak zobowiązanie pozabilansowe, nagle przybywa się bilansowe, bo zamawiający to egzekwują – jest tu duże ryzyko i możliwe, że za chwilę zostanie jedynie kilka banków, które będą mogły udzielić gwarancji rzetelnego wykonania. Przy niedługim okresie koszty ochrony mogą wzrosnąć, ale ów koszt pokrywa inwestor” a mianowicie powiedział.

Prezes poinformował, że portfel zamówień Budimeksu dzierzy obecnie wartość około 6, 9 mld zł.

„W portfelu maleje udział kontraktów drogowych i dziś w podpisywanych umowach jest już trzy razy mniejszy. Liczymy na wzrost po budownictwie kubaturowym, hydrotechnicznym i energetycznym. Wartość kontraktów kolejowych jest dzieki takim samym poziomie, gdyż nie ma tam nowych projektów, a jeśli się pojawiają to sposród cenami nie zaakceptowac do zaakceptowania” – powiedział.

„Liczę, że obecnie podpisywane kontrakty będą bardziej dochodowe niż wcześniejsze. Są 2 główne motywy, dla których może się tak stać: powoli przyrasta poziom wycen kontraktów, natomiast ceny materiałów budowlanych maja obowiazek trochę spaść, podobnie jak koszty pozyskania siły roboczej” a mianowicie dodał.

W ostatnim czasie oferta konsorcjum Budimeksu została wybrana w charakterze najkorzystniejsza w przetargu na budowę spalarni w Białymstoku, a wcześniej oferta spółki okazała się najkorzystniejsza w przetargu dzieki spalarnię przy Krakowie.

„Jeśli chodzi na temat kontrakty dzieki spalarnie to spodziewam się, że przyjdzie nam jeszcze poczekać na podpisanie umowy na spalarnię po Krakowie, ponieważ Mostostal Stolica polski skierował sprawę do sądu i miasteczko może wstrzymać się sposród podpisaniem kontraktu do osadu sądowego” a mianowicie powiedział Blocher.

„W Białymstoku dwie firmy złożyły odwołanie do KIO, więc też trudno zgadnąć, jaki będzie finał. Spodziewam się jednakze, że szybciej podpiszemy umowę w Białymstoku, niż w Krakowie” – dodał.

Poinformował też, że spodziewa się istotnie wyższych marż przy kontraktach w spalarnie i w energetyce, gdyż koncepty obarczone są dużo większym ryzykiem technologicznym.

Blocher poinformował, że spółka nie ma przygotowanego planu metamorfozy, ale możliwe jest zredukowanie zatrudnienia.

„Jeśli chodzi na temat potencjalną restrukturyzację myślę, że zmniejszymy najecie pod koniec roku, szczególnie w segmencie budownictwa drogowego. Jesteśmy w naszej dobrej sprawy, że z wieloma wspólpracownikami umawialiśmy się na współpracę tylko az do końca okreslonych projektów” – powiedział.

Budimex nie planuje żadnych zasadniczych akwizycji po najbliższych latach. Akwizycje mogą być urzeczywistniane jedynie za posrednictwem spółkę FB Service, która docelowo ma się stać jedną wraz z czołowych spólek w Polsce po segmencie usług utrzymania dróg i wywozu śmieci. Nadal aktualny jest projekt wybudowania biurowca w stolicy polski – poinformował PAP Dariusz Blocher, prezes Budimeksu.

„W najbliższych kilkunastu latach nie zaakceptowac spodziewam się realizacji żadnych istotnych akwizycji przez Budimex” – powiedział PAP Blocher.

W ramach planowanej dywersyfikacji działalności Budimex powołał wspólnie z Ferrovialem spółkę FB Service i do niej rozwój jest możliwy na podstawie o przejęcia.

„Projekt zrobienia podmiotu świadczącego usługi utrzymania dróg i wywozu śmieci rozwija się wolniej niż myśleliśmy. Powołaliśmy spółkę, która za to wspólgra FB Service. Obecnie mysli ona ponizej kątem przejęcia dwie spólki. Są to niewielkie spółki o przychodach rzędu 100 mln zł, zajmujące się m. in. sprzątaniem, utrzymywaniem biurowców. W ciągu kilku lat chcemy stworzyć jedną z czołowych firm w tym segmencie usług w Polsce” – powiedział.

Wcześniej prezes sygnalizował możliwość budowy za posrednictwem Budimex biurowca w Warszawie w cele handlowe.

„Projekt budowy biurowca w Warszawie jest wciaz aktualny, jednak jeszcze go dopracowujemy. Wzór mi się podoba, lecz musimy być pewni, że osiągniemy satysfakcjonującą stopę zwrotu. W zależności od sytuacji gotówkowej są dwa scenariusze: będziemy fita wynajmować albo też sprzedamy” – powiedział.

Budimex chce być spółką dywidendową, lecz o tym lub będzie wypłata z profitu za 2012 r., lub nie zdecyduje sytuacja spółki na koniec roku i wola akcjonariuszy. Po ocenie prezesa Budimeksu Dariusza Blochera, główny udziałowiec spółki – Ferrovial, nie planuje obecnie zmiany swojego zaagażowania.

„Chcemy być firmą dywidendową, ale lub dywidenda za ten dwanascie miesiecy zostanie wypłacona czy nie, zależeć będzie od sprawy na koniec r. i woli akcjonariuszy” – powiedział PAP Blocher.

„Jeśli tylko będzie nas stać, to chcemy płacić dywidendę, ale dziś bym się o nią nie założył, ani na temat jej wysokość, bo nie wiem. Jeszcze kilka dużych spólek budowlanych się przewróci jak i równiez możemy mieć problemy. Jeśli sytuacja będzie się pogarszać lepiej mieć gotówkę w firmie” a mianowicie dodał.

Na dywidendę zbyt 2011 r. Budimex przeznaczył 280, 07 mln zł, czyli dziesieciu, 97 zł na jedną akcję. Dywidenda za 2010 r. wyniosła 9, 08 zł na jedną akcję.

Największym akcjonariuszem Budimeksu wydaje sie byc hiszpański Ferrovial, który poprzez Valivala Holdings B. V. kontroluje 59, 06 proc. akcji Budimeksu.

W ocenie Blochera hiszpański akcjonariusz nie zaakceptowac planuje zmiany swojego zaangażowania w budowlaną grupę.

„Ferrovial mi jasno powiedział, że nie ma zamiar sprzedawać Budimeksu. Nie można jednak przenigdy całkowicie wykluczyć, że wraz z względu w niestabilną sytuację makroekonomiczną może się to w przyszłości zmienić. Jakoby miał nas sprzedawać, to tylko w przypadku, w której musiałby to zrobić. Dzis Ferrovial bardziej myśli na temat nowych lokatach, niż o dezinwestycjach” a mianowicie powiedział Blocher.

„Spółkę sprzedaje się najlepiej, jeśli ma rosnące rezultaty na rosnącym, perspektywicznym branzy. My mamy dobre efekty na tle branży, ale też perspektywę malejącego rynku za posrednictwem dwa – może trzy lata” – dodał.

CIECH

Ciech porządkuje grupę pod spodem kątem efektywności aktywów jak i równiez nie wyklucza likwidacji nierentownych instalacji. Spółka zamierza przeprowadzić test w utratę wartości aktywów, jakie mozliwosci będzie oznaczać obciążenie wyników drugiego kwartału odpisami dzieki szacunkowym szczeblu 300-450 mln zł a mianowicie poinformował po rozmowie wraz z PAP Dariusz Krawczyk, prezes grupy.

„Podejmujemy wiele meczacych decyzji, które nie były podejmowane latami. Przeglądamy grupę pod kątem efektywności aktywów, rentowności poszczególnych linii biznesowych i nie zaakceptowac boimy się decyzji związanych z domykaniem czy likwidacją nierentownych instalacji” – powiedział PAP Krawczyk. ˙ „W związku z tym, że robimy porządki w grupie, liczymy się wraz z możliwością odzwierciedlenia efektów ludzi porządków w księgach finansowych Ciechu a takze z możliwością rozpoznania straty wartości aktywów. Pierwsze szacunki mówią, że można się liczyć sposród odpisami w wysokości 300-450 mln zł. Takie są zaszłości, których nie można dłużej tolerować” – dodał. ˙ Poinformował, że spółka przeprowadzi przy wsparciu audytora, KPMG, analizy na utratę wartości aktywów. ˙ „Prawdopodobnie jego wynik będzie odzwierciedlony już przy wynikach drugiego kwartału. Nie ma na jak czekać” – powiedział prezes. ˙ Krawczyk poinformował, że w grupie są nieefektywne linie biznesowe, które od lat wytwarzają nierentowne wyroby. ˙ „Zastanawiamy się, czy na tych liniach
możemy robić coś odrebnego, czy powinno sie je zlikwidować. Te na zawsze nierentowne będziemy zamykać i podejmować wysiłek związany z kosztami tego rodzaju działań, w niniejszym kosztami zwolnień” – powiedział prezes.

„Chciałbym, by Ciech nie miał problemów pienieznych. Teraz największym problemem wydaje sie zbyt wysokie zadłużenie, które Ciech brał na mojej dziurki kupując nastepne spółki i ich niestety nie integrując. Zostaliśmy z długiem i kupionymi spółkami z klopotami. Opracowaliśmy projekt oddłużenia Ciechu, dzięki któremu za trzy lata będziemy mogli podejmować działania związane z rozwojem organicznym, zwiększeniem mocy lub starannie przemyślanymi akwizycjami” a mianowicie powiedział prezes Krawczyk. ˙ „Kluczowe elementy planu to: przeprowadzenie restrukturyzacji Zachemu jakie mozliwosci pozwoli na skuteczne rozwiązanie problemów naszej spółki i sprzedaż aktywów, na przykład mniejszych spółek jak Ciech Pianki, badz Vistrosilicon. Chcemy to aczkolwiek zrobić wówczas po przeprowadzeniu restrukturyzacji, zwiększeniu efektywności na terenie służb handlowych, produkcyjnych jak i równiez zakupowych” – dodał. ˙ Celem wydaje sie znacząca redukcja zadłużenia grupy, o w porzadku. 300-400 mln zł w ciągu trzech lat. ˙ „Plan zakłada, że zadłużenie spadnie przy znaczący sposób, o około 300-400 mln zł w
mozliwosci trzyletniej. Szacujemy, że wskaźnik dług netto/EBITDA po redukcji kosztów jak i równiez nakładów spadnie z pulapu 4, 1 w tym roku do poniżej 2, 0 po 2015 roku” – powiedział prezes. ˙ Wzrosnąć posiada rentowność EBITDA grupy. ˙ Spółka przewiduje, że tuz przy założeniu przeprowadzenia restrukturyzacji i zbycia aktywów marża EBITDA wzrośnie z ok. 8 proc. po 2011 roku do około 15 proc. w 2015 roku. ˙ „Ostrożne podejście, bez uwzględnienia dezinwestycji, zakłada marżę EBITDA w 2015 roku na poziomie 11, piec proc. ” – powiedział Krawczyk. ˙ Pytany jakiej skali przychodów spółka się spodziewa zbyt trzy lata, prezes odpowiedział: ˙ „Przychody raczej będą na jednakowym poziomie jakim sposobem teraz. Nie zaakceptowac będziemy poniewaz istotnie zwiększać mocy produkcyjnych”.

W 2011 roku team Ciech miała 4, 17 mld zł przychodów, 118, 7 mln zł profitu operacyjnego i 1, 5 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

„Grupa Ciech ma bardzo duzy potencjał. W zakresie nowego zarządu szukamy technik poprawy efektywności funkcjonowania naszej organizacji. Opracowaliśmy wiele inicjatyw, które zostały przedstawione radzie nadzorczej, rozpoczęliśmy szereg programów uzdrawiających. Kazde spółki zostały wciągnięte po proces reformy efektywności. Na pierwszych tygodniach jestem optymistą, bo zarządy spółek zależnych zaangażowały się w tenze proces. Zostały opracowane systemy restrukturyzacyjne jak i równiez monitorujemy ich wdrażanie” a mianowicie powiedział prezes. ˙ Obiektem jest zarówno redukcja kosztów, jak i wzrost efektywności. ˙ „Wyniki Stajnie za 2011 rok to przede wszystkim zbyt wysokie koszta Ciechu w charakterze grupy a takze niepoukładane sprawy po witrynie przychodów, szczególnie dotkliwy wydaje sie byc brak wlasciwie zarządzanego scentralizowanego pionu komercyjnego na poziomie spółki matki” – ocenił Krawczyk. ˙ „Po stronie przychodów stawiamy dzieki poprawę efektywności procesów technologicznych oraz zwiększenie produkcji. Spogladamy, które wyroby są rentowne, których produkcję
należy zintensyfikować, zas z których trzeba zrezygnować” – powiedział prezes. ˙ „Po stronie kosztów posiadamy totalną redukcję wszystkich kosztów, które uważamy za rozdmuchane. Nie ma 1 pozycji, którą można predko zredukować. To ciężka, tytaniczna praca na wielu frontach. Jesteśmy w toku sumowania drobnych kwot jak i równiez wkrótce będziemy w stanie podać szacowane oszczędności z tytułu reorganizacji jak i równiez restrukturyzacji grupy” – dodał. ˙ Jednym z elementów cięcia kosztów są zwolnienia grupowe. ˙ „Takiego procesu w grupie Ciech nie było od lat. Do tej pory redukcja zatrudnienia odbywała się za posrednictwem sprzedaż spółek zależnych. Zobaczymy duży nawis kosztowy w ponizszym obszarze jak i równiez ze względu na złe wyniki stajnie za 2011 rok trzeba podjąć trudne decyzje” a mianowicie powiedział Krawczyk. ˙ Poinformował, że zwolnienia będą dotyczyć wszystkich spółek zależnych. ˙ „Rozpoczęliśmy zwolnienia od spółki-matki, zwolnienia są też w Zachemie i Organice-Sarzynie, przy spółkach sodowych, w Vitrosiliconie” – powiedział, nie chcąc podawać szacunkowej skali
zwolnień w zakresie grupy, zaznaczając, że analizy nie zostały jeszcze zakończone. ˙ Niedawno media podawały, że przy spółce Soda Polska˙pracę poniesie straty 111 osób. ˙ „Część z ludzi osób chodzi do spółki matki. Jednym z elementów reorganizacji jest centralizacja usług wsparcia w spółce-matce, a w spółkach-córkach będą na miejscu mniej liczne zespoły wspomagające. To oznacza, że na przykład osoby, które zostaną po Sodzie będą pracować tuz przy swoich biurkach, ale będą pracownikami centrali” – wyjaśnił Krawczyk. ˙ Prezes poinformował, że jednym z elementów reorganizacji grupy jest przejście sluzace do struktury funkcjonalnej. ˙ „W tej momencie grupa działa w oparciu na temat dywizje. W danym przekonaniu ta struktura nie zaakceptowac spełniła swojej roli. Po związku z tym przeprowadzamy reorganizację polegającą na odejściu od programu dywizyjnego jak i równiez przejścia w system funkcjonalny. W miejsce dywizji powstaną piony, np. pionek handlowy, strategii, produkcji, zakupów surowców, zakupów inwestycyjnych, R&D (badań jak i równiez rozwoju) dla całej stajnie. Zwiększy się
rola spółki mateczki w tym terenie, a rola córek zwiększy się na terenie produkcji. Pierwotnego najważniejszym zajeciem będzie dbanie o techniczny koszt wytworzenia i maksymalizację produkcji” – powiedział Krawczyk. ˙ „Chcielibyśmy zakończyć reorganizację grupy sluzace do końca tego roku” a mianowicie powiedział prezes. ˙ Poinformował, że rezultaty restrukturyzacji będą widoczne przy wynikach spółki w przyszłym roku. ˙ „Ubiegły rok był okropny dla Ciechu pod względem wyników. Nieszczesliwie odpisy będą rzutować dzieki wyniki tego roku, będziemy też ponosić koszty reorganizacji. Szkoda, że ten proces nie rozpoczął się wcześniej, ale kiedyś trzeba jego niestety rozpocząć” – powiedział. ˙ „Efekty restrukturyzacji będą widoczne po przyszłym roku. Chcemy to przeprowadzić blyskawicznie i dobrze. Są plany, by sposród najważniejszymi i najtrudniejszymi tematami uporać się do końca tego roku. Od początku przyszłego będziemy już dysponowali lepsze rezultaty finansowe” a mianowicie powiedział prezes Krawczyk.

Ciech przeprowadza restrukturyzację w spółkach zależnych, jednak nie usuwa sprzedaży niektórych z nich, jeśli pojawi się zainteresowany inwestor. Spółka prowadzi m. in. rozmowy na temat sprzedaży Alwerni a mianowicie poinformował przy rozmowie z PAP Dariusz Krawczyk, prezes grupy. Potwierdził, że gadki na temat sprzedaży aktywów przewodzone są sposród Puławami.

„Mogę potwierdzić, że nawiązaliśmy polaczenie z Puławami w sprawie sprzedaży pewnych aktywów i rozpoczęliśmy rozmowy. Zobaczymy co dalej” – powiedział prezes Krawczyk, nie chcąc podawać szczegółów. ˙ Prezes Zakładów Azotowych w Puławach mówił w ostatnim czasie, że spółka jest zaciekawiona konsolidacją rynku nawozowego w Polsce i interesują ją niektóre aktywa Ciechu. ˙ Prezes Ciechu poinformował, że spółka prowadzi też rozmowy co do sprzedaży jednej z linii biznesowych w Vitrosiliconie. Finalizacja transakcji wydaje sie możliwa przy ciągu dwóch miesięcy. ˙ Pytany, lub Vitrosilicon może trafić dzieki giełdę lub zostać sprzedany inwestorowi, odpowiedział: ˙ „Nie widzę koniecznosci, by wprowadzać spółkę w giełdę, jeśli już to w grę wchodzi sprzedaż inwestorowi. Vitrosilicon nie jest spółką strategiczną z punktu widzenia Ciechu, więc jeśli odnajdziemy partnera, który zaproponuje atrakcyjną cenę, to prawdopodobnie pozostanie sprzedany. Nie zaakceptowac czekamy jednakze na odnalezienie inwestora, rozpoczęliśmy restrukturyzację”. ˙ Ciech wiedzie też
rozmowy wraz z inwestorem odnosnie sprzedaży Alwerni. ˙ „Porozumieliśmy się w mniejszym stopniu więcej w odniesieniu do ceny, ale pojawił się problem 12 proc. cła na fosfor żółty, który Unia Europejska może wprowadzić. Jeśli Alwernia nie zostanie sprzedana, to włączymy ją po projekt integracji służb pomocy ze spółką-matką i rozpoczniemy restrukturyzację” a mianowicie powiedział Krawczyk. ˙ Restrukturyzacja rozpoczęła się już w Zachemie. ˙ „W naszej chwili nie istnieje żadnych inwestorów zainteresowanych zakupem całości Zachemu w swoim obecnym dzieje. Jeśli taki będzie, to będziemy negocjować. Niezależnie jednakze od tego, lub szukamy inwestora, czy nie, podejmujemy restrukturyzację spółki dla zwiększenia jej wartości lub uniknięcia dalszych strat” – powiedział prezes. ˙ „Jest wypowiedziany Zakładowy Układ Ogólny Pracy, rozpoczęte zostały zwolnienia grupowe. Przeprowadzana jest radykalna redukcja kosztów i próba podniesienia rentowności funkcjonowania zakładu. Planujemy redukcję kosztów stałych: prawnych, konsultingowych, remontowych. Są też bardzo
poważne rozmowy wraz z miastem Koscian na temat utylizacji odpadów. To bardzo ważny element, który może przesądzić o przyszłości spółki” – dodał. ˙ Poinformował, że planowana wydaje sie byc sprzedaż zbędnych nieruchomości w Zachemie. ˙ „Prowadzimy silne działania zmierzające do sprzedaży zbędnych aktywów w spółce. Zachem posiada bardzo dużo nieruchomości, teren zakładu to ponad czterysta ha, a zakład może się pomieścić na 100 ha” – wyjaśnił prezes.

Powiedział, że Zachem nie zaakceptowac planuje zwiększenia mocy przemyslowych TDI. Spółka analizuje wdrażaną innowacyjną technologię produkcji EPI z gliceryny. ˙ „To projekt, który jest odkrywczy, a więc obarczony dużym ryzykiem technologicznym. W ciągu 2-3 miesięcy będziemy wiedzieć, czy zakończył się triumfem czy nie i lub będziemy jego rozwijać. W przyszłym r. będziemy pracować na mieszaninie EPI wraz z gliceryny i propylenu jak i równiez odchodzić stopniowo od produkowaniu EPI sposród propylenu, bowiem jest to strategia droższa” a mianowicie powiedział prezes. ˙ Poinformował, że prowadzone są gadki dotyczące zaopatrzenia Zachemu po surowce, w tym aminę. ˙ Pytany o spodziewane rezultaty Zachemu polski, prezes odpowiedział: ˙ „W I kwartale na pozytywną EBITDA po Zachemie wpłynęło jednorazowe przeszacowanie wartości nieruchomości. Był też nieoczekiwany wzrost cen TDI na rynku, ale nie była to trwała tendencja. Będziemy walczyć, zeby wyciągnąć Zachem na prostą. Celem wydaje sie byc poprawa marż. Rozpoczynamy system restrukturyzacji, jednak problem Zachemu to nie tylko
restrukturyzacja, to również sytuacja na rynku. Ten oprogramowanie musi być jednak obecnie konsekwentnie wdrażany”. ˙ Spółka prognozuje, że w innym półroczu ceny TDI będą spadać. ˙ „Ten tok już obserwujemy. Szacujemy, że to będzie spadek rzędu 5 proc. Tym dynamiczniej zabieramy się do obnizki kosztów” a mianowicie powiedział Krawczyk. ˙ Dobra sytuacja wydaje sie byc na rynku sody. ˙ „Rynek sody idzie w górę, ceny rosną dość dynamicznie. Próbujemy zwiększyć produkcję jak i równiez zintegrować 3 zakłady: naszego kraju, niemiecki i rumuński. Dążymy do integracji służb handlowych, produkcyjnych, surowcowych” – powiedział prezes. ˙ Pytany, czy spółka widzi się obok boku strategicznego inwestora, odpowiedział: ˙ „Obserwujemy, co się dzieje w branzy chemicznym. Bez względu na tek krok, czy będzie inwestor, lub nie, robimy swoje. Wykonujemy restrukturyzację”. ˙ „Ciech jest spółką, w której nielatwo byłoby znaleźć synergie z innymi podmiotami na polskim rynku chemicznym” – dodał.

ELEKTROTIM

Elektrotim kupił pakiet 1. 202. 074 akcji spółki Zeus, stanowiących 69, 53 proc. jej kapitału zakładowego i głosów dzieki WZ za 4, 54 zł zbytnio akcję spółki – poinformował na narady prasowej prezes Elektrotimu, Andrzej Diakun. Naklad pieniezny nabycia pliku wyniósł 5, 46 mln zł. Elektrotim planuje połączenie Zeusa sposród inną spółką z grupy, Mawiluksem. Podobne działania zostaną podjęte w relacji innych podmiotów zależnych, którym nie uda się wypracować 50 mln zł rocznych przychodów – zostaną włączone do Elektrotimu.

W opublikowanym w środę komunikacie Elektrotim poinformował, że inwestycję w akcje Zeusa traktuje jako długoterminową i bierze ponizej uwagę przy najbliższej perspektywie nabycie pozostalych akcji Zeusa, aby mieć powyżej 70 proc. swoim akcji.

Po komunikacie dodano, że inwestycja została sfinansowana ze środków własnych.

Prezes Elektrotimu poinformował, że oczekiwana jest naprawa wyników Zeusa w bieżącym roku.

„Spodziewamy się, że w 2012 roku Zeus wypracuje około 40 milionów złotych przychodów przy rezultacie netto w stopniu około 2-3 milionów złotych. Oczekiwany przez nas wzrost wyników wynika wraz z tego, że na obsługiwanych przez spółkę segmantach branzy dużo się obecnie historia i do pozyskania wydaje sie spora cyfra kontraktów. Zakładamy, że po kolejnych czasach ten interes powinien przynosić około 1-2 miliony złotych zysku netto” – powiedział.

Dodał, że spółka rozporzadza ponad 7 mln zł kapitałów własnych i nie wydaje sie byc zadłużona.

„Kapitały własne spółki wynoszą około 7-8 milionów złotych, wraz z czego większość to kapitał obrotowy. Zeus praktycznie nie istnieje zadłużenia. Posiada natomiast dwa podmioty nadające się do likwidacji. Zawiązaliśmy z tegoz tytułu rezerwy” – powiedział.

Zeus wydaje sie byc spółką zajmującą się świadczeniem usług budownictwa specjalistycznego w ramach projektowania jak i równiez wykonawstwa aplikacji elektrycznych, energetycznych, teletechnicznych. Spółka obsługuje takie segmenty sektorze jak energetyka, kolej, telekomunikacja, wojsko jak i równiez lotnictwo. Angazuje ok. 70 osób.

Po 2011 r. Zeus wypracował 22, 9 mln zł przychodów, 0, 9 mln zł zysku operacyjnego jak i równiez 0, 3 mln zł zysku netto. W 2010 roku było to wlasciwie 25, 1 mln zł przychodów, jednej, 3 mln zł EBIT i 1, 1 mln zł profitu netto.

Prezes Elektrotim poinformował, że wartość portfela zleceń spółki dzieki 2013 rok kalendarzowy wynosi aktualnie ok. 14 mln zł, a przy najbliższym momencie wzrośnie sluzace do ok. dwadziescia mln zł.

Elektrotim ma zamiar połączyć Zeusa z inną spółką z grupy, Mawiluksem. Podobne działania będą mieć miejsce w stosunku innych podmiotów z ekipy, które nie przyniosą rocznie 50 mln zł przychodów.

„Chcemy skonsolidować Zeusa z Mawiluksem. Identycznie będziemy postępować z pozostalymi podmiotami wraz z grupy. Pragniemy aby wszystkie podmioty zależne w grupie przynosiły przynajmniej piecdziesiat milionów złotych przychodów rocznie. Te, którym się to nie uda, zostaną włączone do Elektrotimu” – powiedział Diakun. (PAP)

mto/ gsu/ osz/ kuc/ pel/ mki/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy