Ponad milion Polaków wyjawszy ubezpieczenia. To ich boją się doktorzy i aptekarze

Ponad milion Polaków wyjawszy ubezpieczenia. To ich boją się doktorzy i aptekarze
27 lipca, 2020
Category: gospodarka

*Lekarze i aptekarze zbuntowali się, bojąc się wysokich kar za leczenie nieubezpieczonych zbyt pieniądze sposród kasy NFZ lub przyznając im refundacje na leki. Okazuje się, że mają się czego obawiać. Armia nieobjętych jakimkolwiek ubezpieczeniem to blisko milion osób. To czterokrotnie więcej niż kalkuluje szef resortu zdrowia Bartosz Arłukowicz. *

Naczelna Rada Aptekarska wezwała aptekarzy, by nie realizowali recept z jakimikolwiek błędami formalnymi, ani sposród dodatkowymi znakami, w tym sposród pieczątkami _ Refundacja az do decyzji NFZ _. Kominiarze tłumaczą, że w planie nowelizacji ustawy refundacyjnej nie zaakceptowac znalazła się m. in. możliwość odwołania się aptekarza od wyborów kontrolera NFZ, choć po grudniu otrzymali zapewnienie resortu zdrowia, że niekorzystne gwoli tego środowiska zapisy zostaną usunięte. Wczoraj w nocy posłowie Platformy postanowili wnioskować o wpisanie do ustawy korekt przywracających możliwość odwołania dla aptekarzy. Rząd obiecuje też, że nie zaakceptowac będzie pierwotnego karał, jednak oni ciągle nie wierzą.

Aptekarze chcą także skreślenia zapisu, który mówi na temat, że farmaceuta jest zobowiązany do zwrotu kwoty refundacji w przypadku każdego naruszenia rozporządzenia w sprawie recept. Oceniają, że będzie to równorzędne z wykreśleniem nakazu o karaniu lekarzy.

Medykamenty refundowane. Przy wyszukiwarce

Okazuje się, ze prawdopodobieństwo ukarania na skutek uwzględnienia refundacji osobie nieubezpieczonej, nie jest wcale takie małe. Z danych NFZ wynika, że na terytorium polski ubezpieczeniem objętych i systematycznie płacących składki na uzdrawianie jest niedaleko 37, 3 mln osób.

Zważywszy, że jest naszej firmy w Polsce niewiele ponad 38, 3 mln (dane GUS z najnowszego spisu powszechnego), żadnego uprawnienia do kurowania za pieniądze z NFZ nie ma blisko milion osób.

Oznacza to, że nieubezpieczonych nie jest co najwyżej 268 tysięcy – jak na początku stycznia stwierdził minister stanu zdrowia Bartosz Arłukowicz, ale aż prawie czterokrotnie więcej.

źródło: NFZ

Jedynie 27, 5 tysiąca to Polacy dobrowolnie opłacający składki oraz członkowie ich rodzin objęci polisami.

źródło: NFZ

_ – Do naszej firmy trafia jedynie część składek na kurowanie i podajemy je momentalnie do NFZ – _mówi* *Jacek Dziekan, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. a mianowicie _ Naszą skuteczność w ściąganiu składek szacujemy na 99 % – _ dodaje. Biorąc pod uwagę, że az do ZUS musi płacić niedaleko 14, piec mln osób, oznacza to, że nie wykonuje tego około 140 tysięcy Polaków. Część z nich może nawet nie wiedzieć, że zalega ze składkami. Tak wydaje sie w przypadku tychze, za których składki musi odprowadzać chlebodawca, a tego nie robi.

Okazuje się, że pies z kulawa noga dokładnie nie zaakceptowac liczy, jaka część nieubezpieczonych, wyłudza świadczenia i refundację z publicznej kasy, oraz jakie są to sumy. dotarł sluzace do danych, wraz z których wyplywa, iż przy 2010 roku kalendarzowego, NFZ zakwestionował i nie zapłacił zbyt procedury, które wyceniono dzieki ponad 1, 1 mld złotych. Powinno sie jednak zaznaczyć, że po tej sumie największą część stanowią tak zwanym. nadwykonania ZOZ-ów, czyli koszty leczenia ponad zakontraktowane limity. Wiadomo też, że wartość zakwestionowanej refundacji leków to niespełna 29 mln złotych.

Karolina Jasik z lokum prasowego NFZ zapewniła że, _ cyfra płacących składki nie spada _, jednak trzeba się liczyć wraz z tym, że wraz wraz z wzrostem kosztów leczenia przypadających na pacjenta, rosną także kwoty _ wyłudzane _ przez nieubezpieczonych.

W dwa tysiace siedem roku, w leczenie, Kasa wydał wiecej niz 41 mld zł, czyli blisko tysiąc złotych dzieki jednego pacjenta, a w tym roku ma to być blisko 61 mld zł jak i równiez ponad 1, 5 tysiąca złotych dzieki jednego chorego.

źródło: NFZ, * – prognoza

Ostatnimi czasy szybko rosły też sumy, wydawane przez NFZ dzieki refundację leków. Podczas gdy przy 2007 roku kalendarzowego NFZ wydał na nią 6, siedmiu mld zł, to w tym roku będzie to już na temat dwa i pół miliarda więcej.

Średni koszt refundacji leków wypisywanych przez doktora pierwszego kontaktu, waha się kwartalnie od kilkudziesięciu tysięcy do ponad 100 tysięcy złotych złotych.

źródło: PMR Publications, NFZ, *plan

Na pełną refundację, innymi slowy na medykamenty za darmo mogą liczyć tylko: inwalidzi wojenni, wojskowi, zasłużeni honorowi dawcy krwi oraz zasłużeni dawcy przeszczepów. Pozostalosc, jeśli wydaje sie ubezpieczona musi się zadowolić ryczałtami albo zniżkami.

O tym kto posiada prawo az do leczenia zbyt pieniądze wraz z NFZ, oraz jak udowodnić, że wydaje sie się ubezpieczonym – na kolejnej witrynie

Konstytucja gwarantuje każdemu Polakowi prawo az do ochrony stanu zdrowia, jednak nie każdy ma prawo az do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, to znaczy z biura NFZ.

Naczelna grupa ludzi, którzy są do tego uprawnieni to zabezpieczeni obowiązkowo, lub dobrowolnie płacący składki. Zaliczają się az do nich personel, zleceniobiorcy, samozatrudnieni i ludzie prowadzące pozarolniczą działalność.

Druga grupa to chorzy, zbytnio których płaci rodzina albo różne instytucje. Prawo do bezpłatnych świadczeń mają nieubezpieczone ciężarne (do 42. dnia po porodzie) i ucząca się młodzież. Jako członków rodziny jednostka ubezpieczona może zgłosić sluzace do NFZ swoje dzieci, pociechy przysposobione, najmlodszych małżonka i wnuki. Wszystkie dzieci objęte są bezpłatnym leczeniem sluzace do ukończenia 18. roku życia. Później, wówczas gdy zdecydują się na dalszą naukę, mogą korzystać z bezpłatnej pieczy do ukończenia 26 czasów. Studenta muszą jednak zgłosić do polisy także rodzice, a jeśli ich nie ma, powinna się tym zająć uczelnia.

Stanowisko lekarzy: [ ( http://static1./i/h/42/200746.jpg ) ] (http://www./archiwum/mikrofon/artykul/lekarz;zwiazkowiec;ale;jaki;protest;boimy;sie,207,0,1002447.html)*Lekarz związkowiec: Ale jaki protest? Boimy się *Niech pacjenci nie wierzą premierowi – mówi Krzysztof Bukiel.

Uwaga, w sytuacji śmierci ludzie, która zgłosiła członków rodziny do polisy – członkowie rodziny tracą prawo az do świadczeń po upływie 30 dni od czasu daty śmierci. Osobom, które ukończyły szkołę średnią, uczelnię lub zostały skreślone sposród listy uczniów lub studentów, prawo sluzace do świadczeń przysługuje przez 4 miesiące od momentu zakończenia nauczania lub skreślenia z ewidencje.

Ze świadczeń może też korzystać niepracujący mąż badz żona osoby ubezpieczonej, ale nie konkubent. Jeśli we wspólnym gospodarstwie domowym są rodzice lub dziadkowie, również oni mogą się leczyć bezpłatnie na rachunek rozliczeniowy ubezpieczonego.

Zbyt leczenie bezrobotnych zarejestrowanych przy urzędzie pracy, płaci państwo. Pozostają objęci ubezpieczeniem sluzace do 30 dni po wykreśleniu z rejestru bezrobotnych. Aczkolwiek to, że tracą uprawnienie do polisy _ z urzędu _, nie oznacza, że tracą jakiekolwiek szanse na pomoc. Bezrobotni a takze ci, których nie stać na opłacenie składek natomiast także bezdomni, mogą się zwrócić do wójtów, burmistrzów, starostów albo prezydentów miejscowosci o wsparcie z pomocy społecznej, ewentualnie o pełne finansowanie ubezpieczenia.

Obrazuje się, że na darmowe leczenie mogą również liczyć więźniowie a mianowicie za nich płaci państwo. Płacić też nie muszą obcokrajowcy, którzy trafili sluzace do strzeżonych ośrodków lub czekają w areszcie na ekstradycję.

Alkoholikom podobnie jak narkomanom nie zaakceptowac płacącym składek, kurację odwykową funduje państwo. Jednak by skorzystać sposród innych świadczeń muszą oni się ubezpieczyć.

Idąc az do lekarza lub apteki pamiętaj o….

By potwierdzić polisa, trzeba mieć przy sobie druk RMUA wraz z ostatniego miesiąca. Trzeba też pamiętać, że od 1 stycznia pracodawcy mają obowiązek przekazywać naklad tylko przy jednym spotkaniu w roku. Dlatego zanim wizytą u lekarza pracownik powinien poprosić pracodawcę o przekazanie mu druku RMUA. Uwaga – może to zrobić raz przy miesiącu.

Aż do zuzycia rubryk, ważne są też stare książeczki zdrowia, które również muszą być co miesiąc podbijane.

więcej przy: [ ( http://static1./i/h/54/127030.jpg ) ] (http://www./archiwum/mikrofon/artykul/oto;prosty;pomysl;jak;pomoc;pacjentom,53,0,999221.html)*Oto prosty pomysł, jak pomóc pacjentom *Były szef NFZ Andrzej Sośnierz mówi o zakończeniu protestu lekarzy.

Prowadzący działalność gospodarczą, wybierając się do medyka lub apteki, muszą okazać druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego a takze aktualny dowód wpłaty składki na polisa zdrowotne.

W inny sposób wygląda to w przypadku ubezpieczonych w KRUS. Muszą mieć przy sobie dokument określający zobowiązanie z tytułu składek wystawiony przez rolniczą kasę w rolnika albo członka rodziny, w którym ta osoba została wskazana. Takim dokumentem jest zaświadczenie, podstemplowana za posrednictwem KRUS legitymacja, decyzja o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników. W przypadku rolników zajmujących się działami ponadplanowymi produkcji rolnej (np. uprawa pieczarek albo zwierząt futerkowych) jest to dowód wpłaty składki.

Dla potwierdzenia ubezpieczenia dzieci nie zawsze trzeba podstemplowana rodzinna książeczka aktuarialna. Jak twierdzą lekarze, nie wydaje sie byc to dowód, że zakład pracy zgłosił dziecko az do ZUS. Należy więc przynieść dodatkowo naklad potwierdzający, że pracodawca jednakze tego dokonał. Obowiązek tenze nie odnosi sie do jednak najmlodszych do 6. miesiąca życia, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego.

Rencisci i renciści muszą przynieść odcinek renty/emerytury, odpowiednie zaświadczenie z ZUS, KRUS, WBA, ZER MSWiA, ewentualnie kartę. Na przykład pobierający rentę/emeryturę z ZUS, ale mieszkający za granicą muszą przedstawić aktualną kartę EKUZ.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy