Polskie górnictwo dostało 22 miliardy złotych pomocy ogólnej

Polskie górnictwo dostało 22 miliardy złotych pomocy ogólnej
27 lipca, 2020
Category: gospodarka

Polskie górnictwo węgla po latach 2010-2013 dostało 22 miliardy złotych subsydiów, rozumianych jako różne formy pomocy publicznej – stwierdza meldunek Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Na rok wsparcie budżetowe i z programów operacyjnych sięga jakkolwiek 1, jednej miliarda złotych.

W raporcie przygotowanym na zlecenie Naszego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej CASE wzięło ponizej uwagę kazde zidentyfikowane formy subsydiów gwoli polskiego górnictwa. Jak zauważyli przy tejze okazji pisarze, system subsydiów sektora górniczego w Polsce wydaje sie byc mało klarowny i niejednolity, zbadanie całkowitej wartości wsparcia wymagało poniewaz przeszukania i wnikliwej analizy wielu dokumentów.

Według CASE, wsparcie gwoli górnictwa płynęło z budżetu państwa i programów wsparcia dla sektora węgla kamiennego, ze współfinansowanych przez UE Programów Operacyjnych – Infrastruktura i Środowisko oraz Prekursorska Gospodarka, z programu LIFE+ (głównie dzieki rekultywację), wraz z środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Formą dotacji są także emerytury górnicze.

Jak zauważyło CASE po analizowanym czasie – latach 2010-2013 – górnictwo było subsydiowane wraz z różnych źródeł, w różny sposób i na różne cele. Srodku rozróżniło doplaty dla sektora jako całości oraz doplaty dla poszczególnych przedsiębiorstw.

ów pierwsze to dotacje do emerytur jak i równiez rent górniczych oraz obejmowane przez państwo koszty osierocone po kopalniach, np. koszta rekultywacji terenów czy reorganizacji zatrudnienia.

Nastepnie do drugiej kategorii wliczono dotacje dzieki ograniczenie działalności, zwykle a mianowicie jak zauważa CASE a mianowicie powiązane sposród pokryciem klesk wynikających sposród ograniczenia produkcji, dotacje dzieki pokrycie kosztów nadzwyczajnych, np. w związku z likwidacją i dotacje na swieze inwestycje, na przyklad dostęp do nowych złóż czy dzieki innowacje.

Przy raporcie przyjęto, że połowa emerytur górniczych trafia do byłych górników węglowych, coroczna kwota ludzi wypłat wyniosła w 2010 r. 4 mld zł, a po 2013 r. – przeszlo 4, szesc mld zł. Jest to największa pozycja w dotacjach i za cztery ujęte po raporcie czasy wyniosła przeszlo 17 mld zł.

Wsparcie z budżetu państwa i centralnych programów pomocowych dla sektora węgla kamiennego oszacowano na trzy, 5 mld zł. Wraz z współfinansowanych przez UE POIŚ, POIG i LIFE+ środki dla górnictwa wyniosły wiecej niz 32 mln zł, natomiast z RPO dla województwa – jednej, 2 mld. W sumie to nieco ponad 22 mld zł.

Z kolei dotacje gwoli odnawialnych źródeł energii (OZE) w latach 2010-2013 CASE oszacowało w 5, 4 mld bądź prawie dziesieciu, 4 mld zł, po zależności od czasu zakwalifikowania wsparcia dla technologii współspalania biomasy z węglem. Przyznawane z tego tytułu wsparcie można bowiem zakwalifikować albo w charakterze dotowanie OZE albo sektora górnictwa – podkreśliło Centrum.

Natomiast bez uwzględniania emerytur górniczych i wsparcia na rzecz współspalania sektory górnictwa i OZE otrzymały porównywalne pomoc – oceniło Centrum.

CASE zauważyło jednocześnie, że Polska nie jest jedynym krajem UE, dotującym w duzym stopniu górnictwo węgla. W raporcie zaznaczono, że w latach 2011-2013 doplaty te w Niemczech wyniosły równowartość 23 mld zł, w Rumunii 600 mln zł, a na Węgrzech – wiecej niz 250 mln zł.

Przy kwietniu 2014 r. think-tank WISE oszacował, że pieniadze łącznie na rzecz górnictwa jak i równiez energetyki węglowej w Polsce są na poziomie 6 mld zł rocznie. Nieopodal wsparcia na rzecz górnictwa jak i równiez emerytur górniczych WISE doliczyło różne gatunki wsparcia gwoli energetyki opartej na węglu – możliwość zakupu tańszego, bo dotowanego węgla ze złóż krajowych, dotacje modernizacyjne, bezpłatne uprawnienia do emisji CO2, współfinansowane dotacje wraz z UE, naliczanie opłat środowiskowych za emisję szkodliwych zanieczyszczeń na wzglednie niskim poziomie itp.

Całość dotacji gwoli górnictwa i energetyki opartej na węglu w okresie 1990-2012 oszacowano przy raporcie WISE na w porzadku. 170 mld zł według cen z 2010 r. Według tegoz raportu, w 2012 r. przeciętny podatnik wsparł rynek górniczy kwotą ponad 100 zł, z czegoz ok. 85 kosztował jego górniczy program emerytalny. Z kolei w przeciętnym rachunku za energię elektryczną podatnik dopłacił ok. stu zł gwoli elektroenergetyki węglowej.

Czytaj więcej w

  • Tusk szuka recepty dla Kompanii Węglowej
  • Kopalnie w Polsce smiertelnie grozne? Raport
  • Kompania Węglowa straciła miliard złotych. Premier odpowiada na postulaty górników
  • Rząd „gasi pożar” przed strajkami

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy