Podatek od czasu transakcji finansowych również na naszym portalu?

Podatek od czasu transakcji finansowych również na naszym portalu?
27 lipca, 2020
Category: gospodarka

*Obecnie Polska nie planuje wdrożenia datku od transakcji finansowych po drodze przystąpienia sluzace do formuły wzmocnionej współpracy a mianowicie poinformowało Ministerstwo Finansów. Nie wykluczyło jednakze zmiany decyzji po zakończeniu prac morzem dyrektywą. *

Obecnie KE przyjęła projekt dyrektywy ws. datku od transakcji finansowych. Wzór dyrektywy FTT będzie obiektem prac w Radzie UE, w formule tzw. wzmocnionej współpracy. Zakłada ona możliwość przyjęcia dyrektywy jedynie przez grupę państw, które wyrażą taką wolę.

_ – Na obecnym etapie postępowania Polska nie planuje wdrożenia podatku od czasu transakcji pienieznych w drodze przystąpienia do formuły wzmocnionej współpracy _ – poinformowało polskie Ministerstwo Finansów. _ Biorąc pod uwagę fakt, że ostateczny kształt dyrektywy co do ustanowienia wzmocnionej współpracy w branzy FTT zależy od wyników uzgodnień w trakcie prac po Radzie jak i równiez PE, rozstrzygniecie o potencjalnym przyłączeniu się przez Polskę do tej inicjatywy pozostanie podjęta po zakończeniu tychze prac _ – dodał resort.

Po styczniu plan wprowadzenia FTT potwierdziły: Francja, Niemcy, Grecja, Austria, Słowenia, Belgia, Czechy, Włochy, Norwegia, Estonia, Słowacja. Jak powiedział w czwartek komisarz UE ds. podatków Algirdas Szemeta, przyjęcie instrukcje przez owe państwa będzie ważnym punktem w kierunku wspólnego FTT przy całej UE.

_ – Po raz pierwszy podatek od sprawie finansowych będzie wprowadzony po regionie obejmujących wiele krajów _ a mianowicie powiedział Szemeta. Dodał, wraz z FTT _ wzmocni wspólny rynek i ukróci nieodpowiedzialny handel w rynkach pienieznych _.

Projekt dyrektywy precyzuje zasady, dzieki jakich podatek miałby obowiązywać od 2014 r. Według propozycji KE, stawka podatku od ruchu akcjami i obligacjami wyniesie co najmniej 0, 1 proc., a od czasu obrotu instrumentami pochodnymi a mianowicie 0, 01 proc. Zachowana zostanie zasada rezydencji podatkowej, co oznacza, że podatek będzie należny, jeśli jedna ze stron transakcji ma siedzibę w kraju członkowskim, gdzie obowiązuje FTT – bez względu na to, gdzie doszło do transakcji.

Podatek będzie pobierany także wówczas, gdy obiektem transakcji są papiery i instrumenty pieniezne wyemitowane w jednym z krajów członkowskich sposród FTT, chociazby jeśli uczestnicy transakcji nie zaakceptowac mają siedzib w tych państwach.

Czytaj więcej [ ( http://static1./i/h/84/m255828.jpg ) ] (http://www./gospodarka/wiadomosci/artykul/polska;gorsza;od;malezji;te;pomysly;tego;nie;zmienia,139,0,1250699.html)*Polski Apple nie powstanie. Jesteśmy gorsi od czasu Malezji *1 % podatku nie wystarczy. Eksperci twierdzą, że wciaz pozostaniemy zaściankiem. FTT nie będzie obejmował codziennej aktywności finansowej obywateli i spólek (jak pożyczki, opłaty, polisy, depozyty) i tradycyjnej działalności banków inwestycyjnych, jak zbieranie kapitału. Z FTT wyłączone będą także transakcje podpisywane przez bazy centralne, Europejski Bank Kierowniczy, UE i europejskie fundusze ratunkowe.

Obiektem FTT wydaje sie byc zapewnienie, by banki i inne banki miały udział w ponoszeniu kosztów krachu finansowego, sluzace do którego się przyczyniły.

Państwa, które zapowiedziały wprowadzenie FTT, wykorzystają przewidziany w traktacie z Lizbony mechanizm tzw. wzmocnionej współpracy, który umożliwia pogłębienie integracji w pewnej dziedzinie, jeżeli taką wolę wyrazi co najmniej 9 krajów. W 2011 r. propozycja KE w sprawie opodatkowania transakcji finansowych nie zaakceptowac uzyskała poparcia ze strony www wszystkich krajów UE, totez zdecydowano się na wzmocnioną współpracę. Głównym inicjatorem naszej współpracy były Niemcy; chadecko-liberalny rząd w Berlinie obiecał opozycji postęp w sprawie przedlozenia FTT po Unii w miejsce za poparcie pakietów ratunkowych dla strefy euro.

Aby dyrektywa weszła w życie konieczna wydaje sie byc zgoda 11 państw, które przystąpiły az do wzmocnionej współpracy. Jednak po dyskusji na ten sprawa mogą brać udział wszystkie kraje członkowskie. Do współpracy _ jedenascie _ mogą przyłączyć się też kolejne państwa UE.

Krytycy nowego podatku ostrzegają, iż zaprowadzi on do podwójnego opodatkowania transakcji pienieznych, a także niekorzystnie wpłynie na oszczędności gromadzone dzieki funduszach emerytalnych. Szemeta zapewniał w czwartek, że koszta dla kapitalów emerytalnych będą _ bardzo ograniczone _.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy