PKP Cargo miało 104, szóstej mln zł zysku netto, 141, jedenastu mln zł zysku EBIT w III kw. 2018

PKP Cargo miało 104, szóstej mln zł zysku netto, 141, jedenastu mln zł zysku EBIT w III kw. 2018
27 lipca, 2020
Category: gielda

„Bardzo dobre wyniki Grupy PKP Cargo wedlug III kwartale 2018 roku kalendarzowego to rezultat naszej ciężkiej pracy, wszystkich osób od czasu najniższego do najwyższego posady w Grupie. Wspólnie pracujemy morzem poprawą efektywności, podniesieniem konkurencyjności naszych usług, razem sie troszczymy o to, aby polscy klienci byli zadowoleni wraz z współpracy z PKP Cargo. Mogę więc powiedzieć, że z tych powodów nasze bardzo porzadne wyniki pieniezne, nie są dla mnie żadnym zaskoczeniem” a mianowicie powiedział prezes Czesław Warsewicz, cytowany przy raporcie.

Profit operacyjny wyniósł 141, 76 mln zł wobec 57, 05 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane zarobki operacyjne sięgnęły 1 329, 38 mln zł przy III kw. 2018 r. wobec 1 192, 89 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 194, 25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 51, 74 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach operacyjnych po wysokości trzech 839, 26 mln zł w porównaniu z trzy 459, 74 mln zł rok wcześniej.

W okresie 9 miesięcy 2018 r. rezultat EBIT wyniósł 275, 7 mln zł i wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 173, dwóch mln zł (169, 1%).

„Wyjaśnienia najważniejszych zmian wpływających na poziom wyniku EBIT w okresie 9 miesięcy 2018 r. po porównaniu az do 9 miesięcy 2017 r. zostały przedstawione poniżej:

a mianowicie wzrost przychodów ze sprzedaży usług i wyrobów przygotowanych (w tym głównie przychodów z tytułu usług spedycyjnych oraz spedycyjnych) wynikał wraz z wyższych cen przewozowych a takze z większych przewozów (wzrost masy towarowej o 3% r/r, postep pracy przewozowej o 1-wsza, 5% r/r). [… ];

– wzrost kosztów zużycia materiałów i energii wynikał głównie ze postepu kosztów zużycia paliwa na temat 34, 6 mln zł w wyniku większych przewozów realizowanych w trakcji spalinowej z powodu remontów prowadzonych na liniach PLK i w związku z naszym realizowania części przewozów objazdami, wzrostu przewozów zrealizowanych przez Grupę PKP Cargo oraz wzrostu cen jednostkowych paliwa. Zanotowano również wzrost zużycia energii elektrycznej, gazowej i nawadniania o dwadziescia, 1 mln zł głównie na skutek postepu przewozów w masie PKP Obciazenie;

– wzrost kosztów usług obcych nastąpił głównie przy pozycji kosztów czynszów i opłat zbytnio użytkowanie nieruchomości i taboru o 34 mln zł (większa ilosc sztuk i wyższa cena najmowanego taboru, w związku z realizacją zwiększonych przewozów Grupy PKP Cargo). Po związku ze wzrostem roboty przewozowej o 1, 5% zwiększyły się koszty dostępu do linii zarządców infrastruktury kolejowej o 14, szóstej mln zł. Dodatkowo w związku z wysokim popytem na usługi spedycji kolejowej Grupa PKP Cargo przy większym stopniu korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, co znalazło swój wyraz we wzroście kosztów usług transportowych na temat 17, piec mln zł;

– wzrost kosztów świadczeń pracowniczych wynikał głównie z podwyżek wynagrodzeń w spółkach Grupy PKP Cargo. Mająca największy wpływ na rozwój kosztów świadczeń pracowniczych podwyżka wynagrodzeń została przyznana 1-wsza września 2017 r. podwladnym jednostki dominującej (największe wynajecie w Grupie PKP Cargo). Z dniem 1 września 2018 r. miała miejsce podwyżka wynagrodzeń na podstawie porozumienia z dnia kolejny czerwca 2018 r. pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy na rzecz Pracowników zatrudnionych w PKP Cargo S. A.;

– na pozostałe zmiany mające pozytywny wpływ na wynik EBIT składają się głównie: wzrost rezultacie na sprzedaży towarów jak i równiez materiałów o 7, piec mln zł (wzrost sprzedaży nagromadzonego złomu, przy wyższych cenach sprzedaży), spadek kosztów dotyczących podatków i opłat o 5, 9 mln zł oraz spadek wartości rezerw w zakresie pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych na temat 12, 0 mln zł” – czytamy w raporcie.

W trakcie dziewiec miesięcy 2018 r. Ekipa PKP Obciazenie utrzymała pozycję zdecydowanego lidera rynku towarowych przewozów kolejowych w Polsce. Udział grupy w polskim branzy był w ponizszym okresie równy 44, 2% (-0, 12 pkt proc. r/r) pod względem przewiezionej masy towarowej oraz 48, 3% (-3, 7 pkt proc. r/r) według dokonanej pracy przewozowej. W samym III trymestrze 2018 r. udział Stajnie PKP Cargo wyniósł 45, 1% (+0, 6 pkt proc. r/r) według masy towarowej a takze 48, 2% (-2, siedmiu pkt proc. r/r) według pracy przewozowej, przypomniano.

Grupa za 9 miesięcy 2018 r. poniosła nakłady inwestycyjne na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w formie zakupów, uaktualnieniu oraz tzw. komponentu remontowego (naprawy okresowe taboru P4 i P5 oraz przeglądy okresowe taboru P3) przy wysokości 476, 8 mln zł, tj. więcej na temat 43, 6% w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku. Największa część nakładów inwestycyjnych zbytnio okres 9 miesięcy 2018 r. w masie PKP Obciazenie została zadedykowana na realizację zadań inwestycyjnych związanych sposród taborem, głównie na reperacji okresowe (P4 i P5) i przeglądy okresowe (P3) taboru, modernizację lokomotyw i zakupy wagonów – łącznie 441, 4 mln zł (tj. 92, 6 procent nakładów inwestycyjnych ogółem), odczytujemy także po raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 211, 35 mln zł wobec 54, 61 mln zł zysku rok wcześniej.

PKP Cargo zadebiutowało przy 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa przy segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, i napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 na terytorium polski (44, 8% udziału po rynku według masy jak i równiez 51, 6% według robocie przewozowej w 2017 r. ) a takze drugim przewoźnikiem w Ue.