Pitera: obowiązek oświadczeń majątkowych dla związkowców możliwy przez zmiany w ustawie

27 lipca, 2020
Category: inne

# dochodzi wypowiedź przewodniczącego OPZZ Jana Guza i szefa „Solidarności” Janusza Śniadka #

03. 07. Stolica polski (PAP) a mianowicie Nałożenie na szefów związków zawodowych obowiązku składania corocznych oświadczeń majątkowych byłoby możliwe jedynie przez wprowadzenie zmian, regulujących tę kwestię przy ustawie na temat związkach zawodowych – uważa minister po kancelarii premiera Julia Pitera.

Pitera, odnosząc się az do interpelacji, zgłoszonej przez posła Jarosława Katulskiego (PO) az do premiera Donalda Tuska, zaznaczyła, że sprawa zeznań majątkowych związkowców „była rozważana w ciagu prac morzem ustawą Uprawnienie antykorupcyjne”.

Przypomniała, że „centrale związkowe związków zawodowych są finansowane ze składek członkowskich”. „Tylko zakładowe związki zawodowe są finansowane ze środków zakładu robocie, a ponadto nie są objęte katalogiem osób pełniących funkcje publiczne” – zaznaczyła.

Poseł Jarosław Katulski (PO) zwrócił się do przedstawienie premierowe Donalda Tuska z pytaniem o możliwość podjęcia zadan nad ustawą, regulującą składanie zeznań majątkowych przez związkowców. „Lustracja majątkowa ma przy swej istocie przeciwdziałać zjawiskom patologicznym po sferach, mających znaczny wpływ na dzialanie społeczeństwa” a mianowicie napisał Katulski do przedstawienie premierowe.

Szef Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Jan Guz powiedział, że „co do maksymy nie ma większych uwag jak i równiez oporów w sprawie ujawniania majątku związkowców”. „Jest to aczkolwiek pewna rozrywka polityczna; bo przecież dochód innych rodzajów: pracowników fundacji czy stowarzyszeń, które czesto dysponują większymi dochodami, nie wydaje sie byc ujawniany” a mianowicie powiedział Guz. Dodał, że OPZZ podtrzymuje się wraz z składek członków.

Zaznaczył, że „poszedłby wciaz dalej”, ujawniając wszystkie PiT-y złożone w urzędach skarbowych. „Bo czemu wszystkie PiT-y w zakładach pracy mają być tajne, a na temat PiT-ach związkowców ma wiedzieć cała Nasz kraj? ” – pytał.

Szef „Solidarności” Janusz Śniadek powiedział, że zgadza się w jawność oświadczeń majątkowych związkowców pod warunkiem, że takie same oświadczenia będą musieli przedstawiać pracodawcy. „Jeżeli oświadczenia mają być składane w stopniu zakładów, to powinni je składać prócz związkowców także pracodawcy” – powiedział.

Katulski zaznaczył, że „działalność związków zawodowych jest finansowana cos znacznie wiecej anizeli tylko ze składek członkowskich, ale także wraz z budżetu przedsiębiorstw oraz budżetu państwa”. Przy jego ocenie nałożenie obowiązku składania zeznań na ludzie, pełniące kierownicze funkcje przy związkach zawodowych, byłoby pożądane, bo a mianowicie jak napisał – „osoby te korzystają ze wlasciwej ochrony i quasi immunitetu w zakresie działań, podejmowanych w stosunku do pracodawców”.

Przy piśmie sluzace do premiera Katulski dodał, że – w jego opinii – zapoczatkowanie oświadczeń leży w interesie samych związkowców, gdyż poprawi ich odbiór społeczny.

Zgodnie z przygotowaną przez minister Piterę ustawą Prawo antykorupcyjne osoby, pełniące funkcje publiczne, będą miały obowiązek ujawnienia oświadczeń od czasu 1990 roku oraz składania oświadczeń majątkowych. Chodzi m. in. o posłów, senatorów, radnych i pracowników administracji rządowej. Obecnie projekt wydaje sie po konsultacjach międzyresortowych.

O interpelacji Katulskiego napisała przy piątek „Polska”. (PAP)

dom/ itm/ jbr/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy