Piecha: ustawa refundacyjna – az do komisji ustawodawczej

27 lipca, 2020
Category: rózne

# dochodzi informacja dot. rozpatrzenia przez komisję ustawodawczą wciaz jednej ustawy i szczegóły dot. zarzutów niekonstytucyjności #

01. 03. Warszawa (PAP) a mianowicie Przewodniczący sejmowej komisji zdrowia Bolesław Piecha (PiS) zapowiedział we wtorek, że wystąpi do marszałka Sejmu, aby skierował projekt ustawy refundacyjnej do komisji ustawodawczej, gdyż są wątpliwości co do zgodności nowych przepisów z konstytucją.

Poinformował, że wystąpił już o skierowanie do komisji ustawodawczej rządowego projektu ustawy o wiadomosci w ochronie zdrowia. Rozchodzi o różnicę zdań między GIODO i Ministerstwem Zdrowia dot. bezpieczeństwa danych osobowych pacjentów wedlug wejściu przy życie owego projektu.

We wtorek sejmowa komisja zdrowia pracowała ponad rządowym planem ustawy refundacyjnej. Zakłada się w nim metrów. in. przedlozenie urzędowych cen i marż leków finansowanych przez NFZ. Oznacza to, że ich ceny nie będą mogły być wyższe oraz niższe od tych, które zostaną ustalone przez producentów w wyniku negocjacji z Ministerstwem Zdrowia.

Piecha podkreślił, że ustawa wzbudza wątpliwości w odniesieniu do zgodności wraz z konstytucją, na które zwracali uwagę metrów. in. profesorowie: Zbigniew Ćwiąkalski i Michał Kulesza. Poinformował, że dotyczą one kwestii wolności gospodarki polski m. in. określenia stałej ceny leku refundowanego, jaką miałby płacić pacjent a mianowicie zgodnie z proponowanymi przepisami wartosc ta nie mogłaby być obniżana.

Wątpliwości dotyczą także tego, że NFZ nie zaakceptowac bierze udziału w podziale ryzyka obok procedurze tak zwanym. pay backu. Projekt przewiduje, że przedsiebiorstwa farmaceutyczne miałyby zwracać część swojego przychodu ze sprzedaży leków refundowanych w przypadku przekroczenia budżetu NFZ na refundację leków. Zastrzeżenia budzi także przepis wprowadzający opłatę trzy proc. od obrotu lekami refundowanymi.

Piecha przedstawił także opinię NFZ, że dzis i w najbliższej przyszłości Fundusz nie będzie mógl wypełnić zadań, które nakładają na faceta przepisy projektu ustawy refundacyjnej, np. związanych z wprowadzeniem zasady pay back.

Komitet Zdrowia korzystnie zaopiniowała poprawkę, która przeksztalca sposoby naliczania marż szczególowych od cen hurtowych leków. Zgodnie z tą propozycją, marże te będą wyższe. Poprawka ta została zaproponowana w trakcie prac po podkomisji.

Komisja opowiedziała się za zapoczatkowaniem urzędowej, stałej marży hurtowej na poziomie 5 proc., określeniem limitu dzieki refundację wraz z środków NFZ na poziomie 17 proc.

Wiceprezes Naczelnej Porady Lekarskiej Konstanty Radziwiłł mówił, że po ustawie znalazł się zapis, że każdy lekarz chcący przepisywać leki refundowane będzie musiał podpisać indywidualną umowę z Panstwowym Funduszem Stanu zdrowia. „Co będzie, jeżeli medycy nie będą chcieli podpisywać takich umów? ” – pytał.

Przedstawiciele hurtowni farmaceutycznych podkreślali, że ustawa nakłada dodatkowe opłaty na te podmioty. Jak mówili, swieze przepisy spowodują obniżenie marży hurtowej na temat prawie 50 proc., co może doprowadzić do tego, że hurtownie nie zaakceptowac będą zaciekawione sprzedażą leków refundowanych, gdyż nie będzie to rentowne.

Stanisław Maćkowiak z Federacji Pacjentów Naszych podkreślał, że z symulacji wynika, iż po wprowadzeniu mechanizmów, które zaproponowano przy ustawie, może zwiększyć odpłatność pacjentów zbyt leki refundowane nawet o 20 proc.

Z kolei prezes Naczelnej Wskazówki Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz powiedział, że środowisko aptekarskie wydaje sie w większości zadowolone z rozwiązań zaproponowanych w ustawie.

Wiceminister stanu zdrowia Adam Fronczak oświadczył natomiast, że nowe przepisy zostały przemyślane jak i równiez są one korzystne gwoli pacjentów.

Plan przewiduje, że stałą cenę leku refundowanego MZ będzie negocjowało z producentem. Od momentu jej wartości będzie ustalana urzędowa marża hurtowa a mianowicie w wysokości 5 proc. (obecnie siega 8, 91 proc. ). Zgodnie z zamyslem ustawy dzieki refundację leków będzie mogło być przeznaczone jedynie nie więcej niż 17 proc. wraz z wydatków NFZ na świadczenia zdrowotne. Bezpłatne będą medykamenty mające udowodnioną skuteczność po leczeniu nowotworu złośliwego, dolegliwosci psychicznej, upośledzenia umysłowego, zaburzenia rozwojowego, slabosci zakaźnej na temat szczególnym zagrożeniu epidemicznym i leki sposród programów terapeutycznych i chemioterapii.

W projekcie wprowadza się obowiązek zawierania przez apteki umów wraz z NFZ, w których zobowiążą się one do przestrzegania cen ujętych w obwieszczeniach zawierających rejestry produktów refundowanych. Zgodnie z nowymi przepisami, spólki farmaceutyczne miałyby zwracać część swojego przychodu ze sprzedaży leków refundowanych w przypadku przekroczenia budżetu na refundację. Wprowadzona ma zostać także opłata w wysokości 3 proc. od ruchu lekami refundowanymi. (PAP)

pro/ kno/ itm/ jra/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy