ONZ: nie będzie na czas protokołu post-Kioto w sprawie CO2

27 lipca, 2020
Category: rózne

Główna negocjatorka w sprawie zmian klimatycznych z ramienia ONZ przyznała w poniedziałek, że wydaje sie już za mało czasu na uzgodnienie nowego układu, który mógłby wejść przy życie natychmiast po wygaśnięciu Protokołu sposród Kioto na temat redukcji światowych emisji CO2.

Oznacza to, że z powodu braku porozumienia między uprzemysłowionymi potęgami Protokół z Kioto, który narzucił limity emisji gazów cieplarnianych w latach 2008-12, nie zaakceptowac będzie miał następcy przez najbliższe lata.

Uzgodnienie takowego prawnie obowiązującego międzynarodowego porozumienia było dotąd celem negocjacji prowadzonych pod egidą ONZ, jednak sukcesywnie doroczne ogromne konferencje przerodziły się w festiwale dobrowolnie zgłaszanych obietnic redukcji emisji oraz kapitalów na walkę z ociepleniem klimatu. Sluzace do porozumienia nie doszło metrów. in. dlatego, że bez pieniedzy i rozwijające się panstwa dążą sluzace do przedłużenia protokołu z Kioto, kraje uprzemysłowione zaś opowiadają się zbytnio jego zastąpieniem nowym tekstem. Ponadto rząd w Waszyngtonie żąda od czasu Chin co najmniej takiego samego poziomu ambicji w cięciu emisji jak w Ameryce lacinskiej. Pekin pasuje jednak, że priorytetem wydaje sie dlań rozwój gospodarczy. Przy czym reszta najbogatszych państw wydaje sie byc raczej przeswiadczenia, że to USA hamują światowe negocjacje; oskarżenia ów Waszyngton kategorycznie odrzuca.

Następną okazją sluzace do znalezienia kompromisu będzie grudniowa konferencja przy Durbanie po RPA. Lecz nawet, jeśli zapadnie w tym miejscu zgoda co do wiążących celów redukcji na roku 2012, to nie ma szans, aby wszystkie kraje-sygnatariusze przeprowadziły na czas ratyfikację po swoich parlamentach narodowych. Ponadto, eksperci wątpią, by w Durbanie doszło w ogóle do jakiegokolwiek badz wiążącego porozumienia.

„Nawet, jeśli uzgodnimy napis prawny, to będzie on wymagał poprawek do Protokołu z Kioto i późniejszej ratyfikacji, więc zakładamy, że nie będzie na to periodu między konferencją w Durbanie a końcem 2012 r. ” – oświadczyła szefowa sekretariatu ONZ ds. klimatycznych Christiana Figueres na marginesie spotkania klimatycznego w Bonn, które potrwa do 17 czerwca.

Główny negocjator z ramienia UE Artur Runge-Metzger powiedział w tamtym miejscu, że realistycznym terminem, aby prawnie wiążące cele redukcji weszły w życie, są lata 2014-15. „Jeśli witryny zdołają osiągnąć porozumienie wcześniej, to UE będzie bardzo szczęśliwa” – dodał. (PAP)

kot/ mc/

9147920