NIK: Brakuje wizji funkcjonowania jak i równiez zasad dozoru nad Polską Grupą Zbrojeniową

NIK: Brakuje wizji funkcjonowania jak i równiez zasad dozoru nad Polską Grupą Zbrojeniową
27 lipca, 2020
Category: gielda

Utworzenie Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) nie zaakceptowac było poprzedzone rzetelnymi analizami systemowymi, natomiast do dziś nie została przedstawiona obraz jej operowania, poinformowała Najwyższa Izba Inspekcji (NIK). Izba zwróciła się do ministra skarbu państwa o osiaganie strategii właścicielskiej Polskiego Holdingu Obronnego (PHO) i zasad współpracy z ministrem defensywy narodowej w związku wraz z nadzorem nad PGZ jak i równiez PHO.

„NIK zauważa, że efektywna konsolidacja ma nadrzedne znaczenie w procesie modernizacji fachowej polskiej armii. Jednak utworzenie PGZ nie zaakceptowac było poprzedzone rzetelnymi analizami, które pozwoliłyby uniknąć błędów. W momencie powstawania grupy nie stworzono do niej biznes planu i strategii działania. Zatem NIK niedobrze ocenia przygotowywanie projektu konsolidacji przedsiębiorstw przemysłu obronnego. Ministerstwo Skarbu Państwa nie stworzyło programu operacyjnego określającego: jasno sprecyzowane cele konsolidacji spółek przemysłu zbrojeniowego w ramach PGZ, procedurę opisującą ścieżkę dojścia do tych propozycji oraz harmonogram uwzględniający sekwencję zdarzeń i niezbędnych czynności. Jedynym wyznaczonym celem sporu była konsolidacja kapitałowa, bez określenia wizji dalszej metamorfozy spółek. Założono, że głównym celem grupy jest zgrupowanie przedsiębiorstw przemysłu obronnego, jednak nie określono jak osiągnąć i wykorzystać korzyści powstałe po przeprowadzeniu tej operacji” – odczytujemy w komunikacie.

NIK podkreśla, że konsekwencją braku systemu i harmonogramu konsolidacji było wydłużenie realizacji tego przedsięwzięcia o niemal 16 miesięcy wobec wstępnych założeń. Opóźnienia w budowaniu PGZ były spowodowane także podejmowaniem za posrednictwem ministra Skarbu Państwa pospiesznych decyzji, które w konsekwencji generowały dodatkowe wydatki.

Zdaniem NIK wybór rezydencji PGZ w Radomiu nie zaakceptowac był sprawiedliwy względami merytorycznymi, w momencie podejmowania tej wyborów. Dodatkowo, wynajęte w Radomiu powierzchnie urzedowe przekraczają bieżące potrzeby grupy, której rzeczywista działalność odbywa się na warszawskim rynku, gdzie wynajmowana jest powierzchnia biurowa.

„Jako przykład obrazujący brak strategii i planu działania w trakcie tworzenia oryginalnej grupy można podać zaangażowanie w jej budowanie Firm Rozwoju Przemysłu S. Natomiast. Nie było to przewidywane w założeniach i wstępnych harmonogramach konsolidacji przemysłowego potencjału obronnego. Wniesienie przez Agencję wkładu pieniężnego w wysokości 250 mln zł do PGZ S. A., w sugestię i za zgodą ministra Skarbu Państwa, wymagało odstąpienia od momentu stosowania wewnętrznych zasad zarzadzania środkami finansowymi. O braku spójności zaangażowania Agencji z jej strategią, świadczy fakt, iż wedlug upływie około siedmiu miesięcy od przystąpienia do wybudowania PGZ S. A. ARP podjęła próby wycofania do niej zaangażowania kapitałowego w naszej spółce” – czytamy w dalszym ciagu.

Izba wskazuje też, że Ministerstwo Skarbu Państwa w czasie tworzenia swiezej grupy zbrojeniowej nie wypracowało koncepcji przyszłej działalności Polskiego Holdingu Obronnego (PHO), na przekazaniu spółek do PGZ. Nie określono dalszego zamiarze działania, bądź terminu zakończenia funkcjonowania Holdingu.

„Ustalenia kontroli wskazują dzieki brak podejścia do rozwiązywania problemów sektora przemysłu obronnego w sposób systemowy i strategiczny. Wbrew upływu kilku lat od czasu utworzenia PGZ nie została przedstawiona ostateczna wizja funkcjonowania nowo stworznej grupy kapitałowej i nie zaakceptowac doprowadzono az do wdrożenia do niej strategii. Po związku wraz z tym ciagle nie są osiągane potencjalne korzyści gwoli Sił Zbrojnych RP pod postacia dostaw uzbrojenia i sprzętu wojskowego i usprawnienia przebiegu modernizacji polskiej armii” a mianowicie napisano także w materiale.

NIK zwraca uwagę, że przejęcie za posrednictwem Ministerstwo Obrony Narodowej swiezych zadań w ramach nadzoru właścicielskiego nad PGZ i PHO nastąpiło wyjawszy uprzedniego przygotowywania instytucjonalnego.

NIK zwróciła się do ministra Skarbu Państwa o wypracowanie strategii właścicielskiej dalszego funkcjonowania PHO, który jest znaczącym akcjonariuszem PGZ oraz na temat uregulowanie regul współpracy wraz z ministrem defensywy narodowej w wykonywaniu uprawnień właścicielskich w stosunku do PGZ i PHO. Natomiast do zarządu PGZ Pokój skierowała konkluzja o wykonanie analizy zasadności utrzymywania dwóch lokalizacji biur spółki oraz podjęcie próby negocjacji umowy najmu pomieszczeń biurowych przy Radomiu, dla dostosowanie jej warunków az do realnych wymagan PGZ.

Pokój zwróciła również uwagę w konieczność zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa realizującymi zagadnienia przemysłowego potencjału obronnego po likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy