Niemcy: Główny negocjator: brukselski kompromis „dobry wynikiem”

Niemcy: Główny negocjator: brukselski kompromis „dobry wynikiem”
27 lipca, 2020
Category: inne

Główny niemiecki negocjator ds. traktatu konstytucyjnego, sekretarz formy w germanskim MSZ, Reinhard Silberberg uważa przyjęte na szczycie Unii Europejskiej przy Brukseli rozwiązanie w sprawie ważenia głosów za „uczciwy kompromis” i „dobry wynik”.

„Uważam, że na koniec osiągnęliśmy dobry rezultat. Z naszego wlasnego punktu widzenia nie jest on optymalny, ale nie było to możliwe, ponieważ chodziło przecież o wypracowanie kompromisu” – powiedział Silberberg na spotkaniu po Berlinie, zorganizowanym w poniedziałek przez Instytut Polityki Europejskiej.

„Nie chcę nawet myśleć o tym, przy jakich bylibyśmy dzisiaj nastrojach, gdyby szczyt zakończył się fiaskiem” a mianowicie dodał.

Silberberg przypomniał, że wyjściowe posady kierujących w tym półroczu Unią Niemiec i Polski były „nie sluzace do pogodzenia”. Podkreślił, że w czasie dyskusji w Brukseli doszło do „zaostrzenia sytuacji”, jakie mozliwosci sprawiło, że rozważana była możliwość zwołania w razie konieczności Konferencji Międzyrządowej bez potwierdzenia Polski. Taka decyzja byłaby „triumfem na rzecz jednej, ale upokorzeniem dla drugiej strony”. Dlatego cieszę się, że wszystko „dobrze skończyło się” – mówił wiceminister.

„Irytowała nas odmiana prowadzenia negocjacji – wraz z którą powinno sie było się oswoić a mianowicie przez jeden z krajów członkowskich” a mianowicie zauważył Silberberg. Odpowiadając dzieki pytania, nadmienił, że „nie można być szczęśliwym” z powodu sposobu kierowania przez Polskę negocjacji.

Uczestnicy zakończonego po sobotę rankiem szczytu postanowili, że podczas głosowań przy Radzie UE do 2014 roku obowiązywać będzie system z Nicei. Następnie w życie odwiedzi zasada podwójnej większości, jednakze do końca marca 2017 roku każdy kraj będzie mógł zgłosić wniosek o powtórzenie głosowania metodą traktatu z Nicei. Jeżeli zrealizowany zostanie większość blokująca, decyzja nie zaakceptowac zapadnie.

Silberberg podkreślił, że znaczenie poszczególnych krajów we Wspólnocie nie zależy jedynie od liczby głosów, a formalne głosowania są raczej wyjątkiem. Wpływ po Unii jest przede wszystkim pochodną aktywności, co powoduje, że rola Luksemburga jest znacznie większa niż liczba głosów.

Wiceminister zaznaczył, że wpływ jest także następstwem finansowego udziału w unijnym budżecie. „Nie zadamy, że ktoś wpadnie dzieki pomysł, zeby ograniczyć wpływy Niemiec stosując pierwiastek kwadratowy do obliczania niemieckich wpłat netto do budżetu” a mianowicie zauważył Silberberg.

Podkreślił, że osiągnięty w Brukseli kompromis zamyka na razie dyskusję o Europie „dwóch prędkości”. Jeżeli jednak wystąpią problemy wraz z ratyfikacją nieznanego traktatu a mianowicie ostrzegł a mianowicie dyskusja o powstaniu nizszej grupy państw, zdecydowanych w bardziej ścisłą współpracę niż pozostali członkowie Unii, powróci ze zdwojoną siłą.

Jacek Lepiarz(PAP)

lep/ kar/ mag/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy