MS: projekt zmian w polityce karnej trafił do rad

27 lipca, 2020
Category: inne

Projekt dotyczący zmian w polityce karnej i – jakim sposobem zaznacza resort sprawiedliwości – „zmiany filozofii karania” trafił w poniedziałek do konsultacji społecznych jak i równiez uzgodnień międzyresortowych – poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

„To część największej reformy uprawnienia karnego od momentu 1927 r. zmieniającej politykę karania jak i równiez zakładającej wyeliminowanie nadużyć związanych z karą więzienia po zawieszeniu” – podkreśliło MS. Głównym celem liczącego 80 stron planu nowelizacji Kodeksu karnego posiada być zwlaszcza doprowadzenie sluzace do częstszego uzywania kar zastrzezenia wolności a takze grzywien, w stosunku do ograniczenia orzekania kar więzienia w zawieszeniu.

Według zamierzeń MS wzór ma odwrócić niekorzystny trend, zgodnie z którym kara pozbawienia wolności w zawieszeniu wydaje sie najczęściej wymierzaną karą. „Obecnie to wiecej niz 55 proc. wszystkich orzekanych kar, często wielokrotnie w stosunku do tej samej osoby” – zaznaczył resort.

Jakim sposobem zapowiedziało MS, po uchwaleniu konsultowanego projektu „kara pozbawienia wolności będzie zarezerwowana dla bardzo poważnych przestępstw albo dla sprawców, którzy nie zaakceptowac rokują poprawy”.

„Po modyfikacjach kara zastrzezenia wolności będzie mogła być połączona np. z systemem dozoru elektronicznego, wprowadzona zostanie również możliwość orzekania kary mieszanej tj. krótkoterminowej kary pozbawienia wolności połączonej następnie z karą zastrzezenia wolności” a mianowicie podano przy komunikacie resortu.

Maksymalny aspekt kary ograniczenia wolności posiada zostać wydłużony z roku kalendarzowego do dwóch lat. Według planów ponizsza kara będzie mogła polegać – niedaleko obecnego wykonywania pracy albo potrąceń z wynagrodzenia – także m. in. na: obowiązku pozostawania w miejscu stałego pobytu kontrolowanym w programie dozoru elektronicznego oraz powstrzymaniu się od przebywania po określonych środowiskach lub miejscach.

Orzekanie sankcje pozbawienia wolności w zawieszeniu będzie natomiast możliwe tylko wobec kar w formacie nieprzekraczającym r. – obecnie są to dwa lata – i tylko jeżeli sprawca podczas popełnienia przestępstwa nie był już zmuszony na karę pozbawienia wolności. „W praktyce oznacza to, że szereg przestępstw zagrożonych karą od dwóch lat, np. rozbój, nie będzie, co do zasady, objętych dobrodziejstwem warunkowego zawieszenia, lecz wobec tego rodzaju sprawców wykorzystywana może zostać krótkoterminowa wyrok pozbawienia wolności połączona z karą zastrzezenia wolności” a mianowicie wyjaśnił resort.

Zwiększona dzierzy także zostać skuteczność grzywien. Jak wskazuje MS, zapłacenie grzywny będzie powodowało zastosowanie szybszej ścieżki zatarcia przestępstwa. „Zwiększeniu skuteczności egzekucji tej kary dzierzy służyć też obowiązkowe wstukanie zalegającej osoby do rejestru dłużników. Spowoduje to zwiększenie dolegliwości kary, a w zwiazku z tym zwiększenie motywacji do spłaty grzywny” a mianowicie ocenia ministerstwo.

W projekcie proponowane wydaje sie byc też metrów. in. przedlozenie przedłużonego, 30-letniego okresu zatarcia w razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej a takze obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim. Wprowadzona ma być także maksymalna kara więzienia do latek 20 (obecnie to 15 lat), nieopodal dotychczasowych kar 25 latek więzienia jak i równiez dożywocia.

Nowelizacja ma także określić swieze zasady wymierzania środków zabezpieczających oraz zastąpić oddzielną ustawę o wykonaniu kary po systemie dozoru elektronicznego poprzez wpisanie owego dozoru w system kar, środków karnych i zabezpieczających. Usprawnione posiada zostać także orzekanie przepadku mienia.

Modyfikacje mają wejść w życie od początku 2015 r. i być zsynchronizowane sposród przygotowaniem nowej ustawy na temat prokuraturze, której projekt wkrótce ma trafić na posiedzenie rządu, i z uchwaloną już reformą procedury karnej, która dzierzy wejść po życie po lipcu 2015 r. (PAP)

mja/ abr/ jra/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy