Mercor traktuje zarzuty Assa Abloy jako ‚nieuczciwą walkę konkurencyjną’

Mercor traktuje zarzuty Assa Abloy jako ‚nieuczciwą walkę konkurencyjną’
27 lipca, 2020
Category: gielda

Mercor oświadcza, że zarzuty naruszenia zakazu działalności konkurencyjnej na szkodę Assa Abloy Mercor Doors oraz odmiennych spółek sposród grupy Assa Abloy są bezpodstawne, zas ich podnoszenie przez Assa Abloy wydaje sie byc wyłącznie wyrazem nieuczciwej batalii konkurencyjnej, podała spółka.

„W okresie 3 lat począwszy od szesnascie. 12. 2013 r. Mercor był umownie zobowiązany wzgledem Assa Abloy do powstrzymania się od momentu działalności konkurencyjnej na rynku oddzieleń przeciwpożarowych. Zobowiązanie to wygasło jednak sposród dniem szesnascie. 12. 2016 r. W konsekwencji Mercor może w ramach swobody działalności gospodarki kraju prowadzić działalność w naszej branży. Rozpoczęcie działalności na tym rynku nastąpiło przy sposób pośredni poprzez nabycie w dniach 18. 04. 2017 r. 82% udziałów w spółce technologicznej DFM Doors Sp. z o. o. (uprzednio SP 0 Sp. sposród o. na temat. ), o jakich kwestiach Mercor informował w komunikatach prasowych a takze informacjach bieżących. Nie ulega zatem jakimkolwiek wątpliwościom, że zdarzenie to miało miejsce po upływie okresu obowiązywania zakazu konkurencji” – wyjaśnił Mercor w oświadczeniu.

Spółka DFM Doors w lipcu 2017 r. rozpoczęła ponizej marką DFM produkcję prekursorskich drzwi przeciwpożarowych w aluminiowej ościeżnicy. Zgodnie z wiedzą i przekonaniem Mercor rozwiązanie to zostało po całości opracowane przez specjalistów DFM Doors, przypomina spółka.

„Z uwagi na powyższą sekwencję czasową, nie może być mowy o jakimkolwiek naruszeniu zakazu działalności konkurencyjnej. Wezwanie do zapłaty kary umownej wraz z tego tytułu [… ] jest niesluszne. Należy podkreślić, że formułując żądanie o zapłatę kary umownej, Assa Abloy nie wykazała w jakikolwiek sposób, aby Mercor w istocie podjęła działania rozbiezne z zakazem działalności konkurencyjnej w okresie swoim obowiązywania. Podniesione zarzuty mają charakter ogólnikowy. Twierdzenie na temat rzekomym ‚wspomaganiu finansowym, organizacyjnym oraz doradczym podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną’ nie zostało powiązane sposród żadnym danym działaniem przedstawiciela Mercor, jak również nie zaakceptowac zostało odniesione w wszystek sposób sluzace do czasu obowiązywania zakazu rywalizacji, który upłynął z dniem 16. 12. 2016 r. ” a mianowicie czytamy dalej.

Z uwagi na powyższe zarząd Mercor traktuje działania podjęte poprzez Assa Abloy jako przejaw nieuczciwej bitwy konkurencyjnej, zmierzającej do osłabienia pozycji rynku konkurenta, podsumowano w komunikacie.

Pod koniec sierpnia br. Mercor otrzymał zawolanie do zapłaty kary umownej w wys. 20 mln zł od Assa Abloy w związku z naruszeniem klauzuli umowy (z szesc września 2013 r. ) dotyczącej zakazu działalności konkurencji po jej ustaniu. Mercor podał, że uważa zawolanie za bezpodstawne.

Assa Abloy wystosowała również do Mercora żądanie zapłaty kary umownej w wysokości: 4 000 000 zł, liczonych po okresach miesięcznych, począwszy od czasu miesiąca września 2017 r.

Grupa Mercor celuje po ugruntowanie lokalizacji lidera przy regionie Europy Środkowo-Wschodniej i umacnianie wlasnej pozycji jednego z głównych europejskich zawodników na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana w warszawskiej giełdzie od dwa tysiace siedem r.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy