Lekcje w czasie EURO 2012 odwołane?

Lekcje w czasie EURO 2012 odwołane?
27 lipca, 2020
Category: gospodarka

W szkołach* *zajecia* będą mogły zostać zawieszone w czasie mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012 a mianowicie wynika wraz z projektu rozporządzenia przegotowanego poprzez MEN. Ministerstwo zaznacza, że dotyczyć to będzie wylacznie niektórych szkół i tylko kilku dni. *

Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji co do bezpieczeństwa jak i równiez higieny po publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przekazany do uzgodnień międzyresortowych, partnerów społecznych oraz związków zawodowych, wydaje sie dostępny w internecie Ministerstwa Oswiaty Narodowej.

Wyplywa z niego, że organ prowadzący szkołę albo placówkę (np. przedszkole) będzie mógł zawiesić zajęcia dydaktyczno-wychowawcze na czas zarysowany w przypadku, kiedy na konkretnym terenie przy związku sposród organizacją jak i równiez przebiegiem zabaw ogólnopolskich badz międzynarodowych może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów. Powodem zawieszenia zajęć mogą być także: utrudnienia związane z dotarciem do szkoły lub placówki, lub z powrotem az do domu, zas także utrudnienia w strukturze zajęć po szkole lub placówce.

Jak czytamy przy uzasadnieniu sluzace do projektu, proponowany przepis umożliwi zawieszenie zajęć w tych dniach i w ludzi miastach, po których odbywać się będą takie wydarzenia, jak np. mecze piłki nożnej podczas Euro 2012 w lipcu przyszłego r..

[ ( http://static1./i/h/20/t79124.jpg ) ] (http://news./artykul/w;czasie;euro;wroca;kontrole;na;granicach,254,0,648190.html) W czasie ó wrócą inspekcje na krawedziach?
a mianowicie _ Zawieszenie zajęć w szkołach będzie mogło nastąpić jedynie przy dniach rozgrywania meczów mistrzostw Europy. Stolica polski, jako gospodarz, zorganizuje najwięcej spotkań w ramach mistrzostw a mianowicie pięć. Samorząd będzie, więc mógł zawiesić zajęcia najwyżej w tychze pięciu poszczególnych dniach, w których będą rozgrywane spotykania _ a mianowicie podkreślił rzecznik MEN, Grzegorz Żurawski.

Zaznaczył także, że samorząd będzie mógł zastosować ten wzór wyłącznie wzgledem tych szkół i placówek, których dzialanie może istotnie zostać zakłócone przez organizację meczu.

Projektowana nowelizacja rozporządzenia oznacza rozszerzenie katalogu przesłanek umożliwiających zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Obecnie szef szkoły albo placówki może, za zgodą organu prowadzącego, zawiesić zajęcia na czas oznaczony w przypadku wystąpienia niskich temperatur zewnętrznych (temperatura mierzona na temat godz. 21 i ma obowiazek wynosić wada 15 C lub mniej) lub w sytuacji wystąpienia zdarzeń, które mogą zagrozić wigorze uczniów (np. powodzi).

MEN chce aby nowelizacja rozporządzenia weszła po życie sposród dniem jednej września 2011 r.