KE wszczyna postępowanie ws. wsparcia dla LOT-u

KE wszczyna postępowanie ws. wsparcia dla LOT-u
27 lipca, 2020
Category: inne

# dochodzi wypowiedź wiceministra skarbu Rafała Baniaka #

06. 11. Bruksela (PAP) a mianowicie Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie, zeby ocenić, lub przyznanie PLL LOT 804 mln zł (około dwiescie mln euro) pomocy jest zgodne wraz z unijnymi zasadami – podała KE. Zdaniem resortu skarbu oraz władz PLL LOT to typowa procedura Komisji.

KE zapowiedziała w środę, że zbada przede wszystkim, czy planowana pomoc restrukturyzacyjna zezwoli LOT-owi odzyskać rentowność „bez ciągłego oplacania publicznego” jak i równiez czy spółka zaproponowała odpowiednie środki wyrównawcze, aby złagodzić zakłócenia konkurencji spowodowane pomocą państwa. KE sprawdzi też, czy wkład własny LOT-u w koszta restrukturyzacji jest „wystarczający”.

„Komisja ma wątpliwości, czy zamiar restrukturyzacji LOT-u jest zgodny z wytycznymi UE w sprawie pomocy w ratowanie jak i równiez restrukturyzację przedsiębiorstw z 2004 r. Komitet obawia się przede wszystkim, że prognozy dotyczące długoterminowej rentowności spółki mogą być nierealistyczne i że zaproponowane zredukowanie zdolności spedycyjnych może nie wystarczyć, by zrekompensować zakłócenia konkurencji” a mianowicie czytamy w komunikacie KE.

Komisja zbada też, czy LOT kwalifikuje się sluzace do otrzymania obslugi restrukturyzacyjnej, „biorąc pod uwagę ewentualną pomoc, którą spółka mogła wcześniej otrzymać od polskich portów lotniczych należących do państwa, kiedy już znajdowała się w trudnej sytuacji”. KE wskazuje, że zgodnie z unijnymi zasadami przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji mogą otrzymać pomoc na ratowanie i restrukturyzację tylko raz w ciągu dziesięciu lat.

„Ma to na celu uniknięcie kwestii, w której upadające przedsiębiorstwa utrzymują się na rynku dzięki ciągłemu finansowaniu ze środków publicznych” a mianowicie uzasadnia KE.

Problemy LOT-u trwają od kilku czasów. W kwietniu br. Komisja wydała tymczasową zgodę dzieki pożyczkę na ratowanie spółki w wys. 100 mln euro, natomiast Polska zobowiązała się az do przedstawienia wykazu restrukturyzacji. „20 czerwca 2013 r. Nasz kraj zgłosiła Komisji podwyższenie kapitału o dwiescie mln ó, aby pomóc LOT-owi po sfinansowaniu reorganizacji. Zgodnie z planem okres reorganizacji ma potrwać dwa i pół roku i sluzace do 2015 r. przywrócić spółce rentowność” a mianowicie wskazuje KE.

Komisja zapewnia, że wszczęcie postępowania nie zaakceptowac przesądza swoim ostatecznego wyniku i przynosi „zainteresowanym stronicom trzecim możliwość przedstawienia uwag na temat badanych środków pomocy”. Jeśli KE uzna pomocna dlon publiczną zbytnio niezgodną sposród zasadami UE, musi być ona odzyskana od spólki przez władze krajowe, nienaliczane są natomiast kary.

Prezes PLL RUCH Sebastian Mikosz przekazał PAP, że spółka spodziewała się takiej woli. „Komisja prawidlowo uruchamia tę procedurę w wypadku podmiotów, w niniejszym linii lotniczych, które ubiegają się na temat pomoc publiczną na restrukturyzację” – powiedział. Dodał, że nie ma nic zaskakującego w tym, że kilkanascie elementów domaga sie dokładnego przeanalizowania, wyjaśnienia i uzasadnienia.

Wiceminister skarbu Rafał Baniak również podkreślił, że procedura wszczęta przez Komisję Europejską wydaje sie standardową ścieżką. „Spodziewaliśmy się wszczęcia (postępowania – PAP), co jest typowe przy tego typu projektach restrukturyzacyjnych” – powiedział Baniak, cytowany po komunikacie MSP. Dodał, że Komisja informowała o tym w trakcie roboczych rad już przy październiku. „Czekamy na opublikowanie pełnej wyborów KE” – dodał wiceminister. Poinformował, że po opublikowaniu decyzji KE uczestnicy branzy będą potrafili do tej dziewczyny zgłaszać bacznosci dotyczące działań restrukturyzacyjnych. „W toku procedury wyjaśniającej wszystkie instytucje, zas w szczególności MSP i PLL RUCH, za pośrednictwem UOKiK, będą udzielały suplementarnych wyjaśnień KE” – zaznaczył.

LOT przypomniał, że od czasu złożenia przy KE wykazu restrukturyzacji, Komitet pytała przewoźnika o poszczególne elementy i założenia dokumentu. „To typowa procedura, podobnie jak uruchomione właśnie formalne postępowanie wyjaśniające co do notyfikowania obslugi publicznej. Komitet, podejmując taką decyzję 6 listopada, jednocześnie powiadomiła polski rząd jak i równiez podała sluzace do publicznej wiadomości, jakie kwestie dotyczące wykazu restrukturyzacji PLL LOT maja obowiazek zostać doprecyzowane” – przekazała spółka.

Według LOT, Komisja zamierza szczegółowo przeanalizować plan restrukturyzacji po trzech aspektach. Chodzi na temat tzw. środki kompensacyjne, które spółka musi wnieść w zamian za zdobycie pomocy ogólnej, możliwość osiągnięcia przez LOT trwałej rentowności poprzez działania zapisane po planie oraz wkład własny spółki do kosztów jak i równiez wydatków, które poniesione zostaną w procesie restrukturyzacji.

W ramach pierwszej transzy (tzw. pożyczki na ratowanie) RUCH otrzymał czterysta mln zł. Plan restrukturyzacji zakłada metrów. in. przekazanie LOT-owi innej transzy pomocy publicznej na restrukturyzację, przy wysokości 381 mln zł. Zgodnie z dokumentem, pieniądze ów miały zostać wypłacone w sierpniu br., jednak a mianowicie jak zaznacza spółka – dzięki konsekwentnym działaniom, efekty LOT-u są lepsze od momentu zakładanych. Totez przewoźnik nie wystąpił na temat pomoc w sierpniu, wrześniu ani październiku. Zgodnie z założeniami planu PLL LOT ma uzyskać trwałą rentowność począwszy od 2015 roku. (PAP)

jzi/ aop/ je/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy