KE sprawdzi pomoc dla nabywców Stoczni Gdynia

27 lipca, 2020
Category: rózne

# dochodzi stanowisko Agencji Wzrostu Przemysłu #

25. 01. Stolica polski (PAP) – Komisja Europejska rozpoczęła po środę formalne dochodzenie w sprawie pomocy publicznej dla dwóch nabywców majątku Stoczni Gdynia. Poważne wątpliwości KE budzi zakup przez ARP obligacji Stoczni Remontowej Nauta S. A., aby ta mogła sfinansować transakcję.

„Kilka czasów temu KE podjęła negatywną decyzję co do pomocy dla Stoczni Gdynia. Komisja zdecydowała wówczas, że zamiast typowego zwrotu, umozliwi zrekompensować niedopuszczalną pomoc sprzedażą majątku stoczni” – powiedział podczas rady w Brukseli komisarz UE ds. konkurencji Joaquin Almunia. Zaznaczył, że KE monitorowała proces sprzedaży i przy dwóch przykladach postanowiła uruchomić postępowanie, poniewaz jest przekonana o pomocy państwa.

KE w listopadzie 2008 r. orzekła, iż Stocznia Gdynia została wsparta środkami publicznymi niezgodnie wraz z zasadami unijnymi i wsparcie ta musi być zwrócona. Wówczas polskie władze zobowiązały się sprzedać majątek stoczni w otwartym przetargu, a Komisja przestrzegła, że „żadna dodatkowa pomoc państwa nie powinna być przyznana jak i równiez majątek powinien zostać nabyty w ustaleniach rynkowych”.

Teraz Komisja weźmie pod lupę ewentualną pomoc przyznaną za posrednictwem Agencję Progresu Przemysłu dla dwóch naszych stoczni, które kupiły majątek stoczni w Gdyni. Jednym sposród nabywców wydaje sie byc Stocznia Remontowa Nauta, która kupiła 4 pakiety aktywów stoczni w Gdyni; drugim, jak okresla KE, wydaje sie byc spółka Crist, której ARP udzieliła pożyczki.

„Te wiecej niz jeden przypadki mają inny charakter. Muszę przyznać, że w sytuacji Nauty dysponuje poważniejsze wątpliwości” – zaznaczył Almunia.

By umożliwić sfinansowanie transakcji przez Nautę, ARP nabyła obligacje wyemitowane za posrednictwem tę spółkę. Nauta winna spłacić obligacje objęte przez ARP z wpływów wraz z sprzedaży użytkowanych przez nią terenów. Dotąd ich jednak nie sprzedała i nie zaakceptowac spłaciła obligacji objętych za posrednictwem ARP. KE uważa, że w tym przypadku można mówić na temat dwóch środkach pomocy: zakupie obligacji spółki przez ARP oraz przedłużeniu okresu spłaty zobowiązań wraz z tytułu tych obligacji.

Prezes Stoczni Remontowej Nauta w Gdyni Andrzej Szwarc powiedział PAP, że „termin wykupu tych obligacji minął po listopadzie 2011 r. „. Wyjaśnił, że „stocznia nie zaakceptowac mogła wykupić obligacji wraz z wpływów wraz z sprzedaży użytkowanych przez nią terenów, bowiem po prostu do tego czasu nie może tych terenów zbyć”. „Ciągle nie ma planu zagospodarowania tegoz terenu, a nikt tuz przy zdrowych zmysłach nie nabedzie gruntu, jeżeli nie wie, które to będzie jego docelowe przeznaczenie”. Podkreślił, że „stocznia nie była w stanie sprzedać owego terenu przed upływem wyznaczonego terminu”.

„Najpierw zakładano, że plan będzie gotowy w listopadzie 2011 r., pózniej przesunięto wyraz na grudzień, a w tym momencie słyszymy, że pod koniec stycznia plan posiada być wyłożony do ogólnych konsultacji, czyli cała metoda do przyjęcia dokumentu poprzez radnych może jeszcze potrwać ok. pół roku” – powiedział.

Komisarz zapewnił w środę, że KE będzie starała się jak najszybciej przeprowadzić postępowanie, lecz będzie potrzebować współpracy ze strony rządu. „Bez pełnej współpracy wraz z strony polskich władz nie będzie możliwy szybki postęp w tej sprawie” a mianowicie powiedział. Jak dodał, odniósł wrażenie, że „polskie władze są zdeterminowane, by współpracować z Komisją na rzecz zwawej decyzji”.

Filia Rozwoju Przemysłu opublikowała przy środę swe stanowisko w związku wraz z decyzją KE, wyjaśniając, że obie spółki skorzystały wraz z finansowania udzielanego przez ARP na regulach komercyjnych, zas ich sprawa była szczegółowo analizowana, biznesplany i recenzje rozwoju były realistyczne, zdobyte zaś zabezpieczenia minimalizowały ryzyko finansowe Firm.

„ARP S. A. nabyła dwuletnie obligacje spółki (Nauty) warunkowo, uzależniając ich objęcie od kupna przez Nautę majątku umożliwiającego przeniesienie działalności stoczniowej pomijajac obręb śródmieścia (ten wymóg został spełniony). Przed terminem wykupu obligacji (koniec listopada 2011 r. ) Spółka powiadomiła Agencję, że wykup nie nastąpi ze względu na niedostatek zmian po planie zagospodarowania przestrzennego, jak uniemożliwiło sprzedaż nieruchomości dzieki korzystnych warunkach” – podała ARP.

Agencja Rozwoju Przemysłu zapewniła, że Komisji zostaną udzielone szczegółowe wyjaśnienia dotyczące każdej wraz z akcentowanych za posrednictwem KE wątpliwości.

Z Brukseli Julita Żylińska (PAP)

jzi/ aop/ bls/ ska/ amac/ jra/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy