Kaczyński: nieprawda, że nie da się porzadnie rządzić Polską

27 lipca, 2020
Category: rózne

*Wprowadzenie ocen skutków regulacji i autorskiej odpowiedzialności za koncepty prawne czy administrację publiczną złożoną ze specjalistów postulował prof. Piotr Gliński po debacie odnosnie tematu sprawnego państwa. A prezes PiS podkreślał, że nie jawi sie byc prawdą, że nie da się porzadnie rządzić Polską. *

Podczas poniedziałkowej debaty w Sejmie pt. „Sprawne państwo. Jak można rządzić wlasciwie Polską? ” Kaczyński zaznaczył, że dzis pytanie „czy można wlasciwie rządzić Polską”, jest najpotrzebniejsze.

„Niekiedy można usłyszeć tezy, które sprowadzają się sluzace do odpowiedzi: nie można, bo takie są uwarunkowania kulturowe, historyczne, bo taki wydaje sie byc układ interesów w Polsce i tak dalej., etc. ” – powiedział prezes PiS. I kontynuował: „Tego wariantu hipoteza wydaje sie byc nieprawdziwa”.

„Badania socjologiczne wskazują, że Polacy nie mają zaufania az do polityków jak i równiez instytucji politycznych. () Nie zaakceptowac da się skutecznie budować sprawnego państwa w sytuacji niedostatku zaufania społeczeństwa do elit politycznych” a mianowicie zaznaczył natomiast prof. Piotr Gliński, kandydat PiS na premiera rządu technicznego.

Według niego „do rządzenia musza desygnowani być politycy, którzy posiadają zgodny z duchem demokracji mandat”.

Mówiąc o ustaleniach dobrego rządzenia, Gliński zaznaczył, że „politycy muszą chcieć rządzić; muszą mieć wolę rządzenia jak i równiez gotowi być ponosić z kolei odpowiedzialność”.

Zeby politycy mogli rządzić a mianowicie jego zdaniem a mianowicie należy „zneutralizować” inne podmioty m. in. wewnętrzne jak i równiez zewnętrzne stajnie interesów, „które bez dysponowania demokratycznej legitymacji starają się sprawować władzę w państwie”.

Gliński postulował też wprowadzenie państwowej strategii antykorupcyjnej, której – zdaniem Glińskiego a mianowicie w Polsce nie istnieje. „Są działania antykorupcyjne, ale nie ma polityki” – stwierdził kandydat PiS na przedstawienie premierowe.

Kolejnym warunkami dobrego rządzenia – według Glińskiego a mianowicie jest także ograniczenie funkcji państwa wykonywanych bezpośrednio przez administrację publiczną.

Opowiedział się również za oparciem administracji publicznej dzieki pozapartyjnym korpusie urzędników państwowych, czyli zbyt dalszym rozwojem Krajowej Szkoły Administracji Ogólnej i korpusu służby ogólnej.

Domagał się też reformy procesu stanowienia prawa, przez m. in. wprowadzenie ocen skutków regulacji i autorskiej odpowiedzialności zbytnio projekty prawne.

Kandydat PiS zaprezentował także tzw. pakiet obywatelski, zawierający niezbędne a mianowicie w jego ocenie – zmiany w obszarze państwa. Miesci on metrów. in. reformę debaty publicznej, odbudowę debaty parlamentarnej, stabilizację prawno-finansowych zasadach polityki i reguł wyborczych.

W debacie zorganizowanej w Sali Kolumnowej Sejmu udział wzięli metrów. in. socjologowie prof. Jadwiga Staniszkis, prof. Andrzej Zybertowicz, ekonomista prof. Krzysztof Rybiński, Czesław Bielecki, b. prezes Urzędu Lacznosci Elektronicznej Anna Streżyńska, b. marszałek Sejmu Marek Jurek, ekonomista prof. Witold Kieżun, politolog prof. Antoni Kamiński, prof. Witold Modzelewski oraz b. prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki. (PAP)

ajg/ tgo/ son/ bk/