Inwestorzy TFI nie wierzą w spadki

Inwestorzy TFI nie wierzą w spadki
27 lipca, 2020
Category: gielda

Mimo przeceny akcji w GPW jak i równiez strat funduszy akcji aktywa TFI wzrosły w lipcu. Świadczy to o tym, że inwestorzy wciąż dopłacali pieniądze. Pytanie, badz robili to nie bacząc na bieżącą sytuację w giełdzie (kilkuletnie stopy zwrotu funduszy akcji nadal są 3-cyfrowe), badz też z premedytacją wykorzystali spadek wartosci jednostek. Bardziej prawdopodobny emituje się glówny scenariusz.

Z danych empirycznych Expandera wyplywa, że wyprzedaż akcji dzieki warszawskiej giełdzie skłoniła część naszych klientów do kontaktu telefonicznego z doradcą. Zapytania dotyczą dalszego wzrostu wypadków i tego, badz należy dokonywać zmian po portfelach.

Co ciekawe, najbardziej zainteresowani sytuacją na GPW są udzialowcy z Warszawy. Od rozpoczęcia sprawdzenia w pierwotnym tygodniu lipca średnio w porzadku. 20 proc. klientów skontaktowało się wraz z doradcą. Zapytania pojawiły się też metrów. in. po Gdańsku, Krakowie, Opolu badz Białymstoku, chociaż tu odsetek był niższy: od kilkunastu do kilku procent. Wielu doradców przy ogóle nie zaakceptowac odnotowało żadnych sygnałów ze strony swych klientów.

Jednostkowe są przypadki osób, które obawiając się kontynuacji spadków zdecydowały się na przeniesienie aktywów sluzace do funduszy bardziej bezpiecznych.

Wyplywa z tegoz, że większość klientów traktuje inwestycje długoterminowo i nie wykonuje nerwowych ruchów. Odnosi sie do to również tych osób, które inwestują w ramach polis z funduszem, a dlatego mają możliwość dokonywania konwersji bez datku Belki. W przypadku osób bezpośrednio lokujących przy fundusze, zwłaszcza, gdy nie zaakceptowac są to parasole, sytuacja jest bardziej skomplikowana. Decyzja o wyjściu z funduszu akcji sluzace do bezpiecznego i ponownym powrocie do tego glównego za jakiś czas wiąże się nie tylko z koniecznością zapłaty podatku, ale też prawdopodobnie opłaty manipulacyjnej. Od czasu szczytu wraz z 6 czerwca do dołka z szesc sierpnia WIG spadł o ponad dziesiec proc. Dla porównania osoba, która przed rokiem zainwestowała tysiąc złotych w kasa akcji, zarobiła 100 proc. i dziś decyduje się na wypłatę, otrzyma po potrąceniu datku 1810 zł. Jeżeli te kwotę zainwestuje za jakiś czas po raz kolejny, to obok założeniu 4-proc. prowizji, sluzace do funduszu trafi faktycznie 1738 zł. Ogólem koszty takowej operacji to 262 zł, czyli przeszlo 13 proc. kwoty
wypłaconej wraz z pierwszego funduszu. Co ciekawe, są wśród klientów Expandera przypadki osób, które zwiększyły alokację przy fundusze akcji, wykorzystując spadek cen placówek uczestnictwa.

Kolejna grupa osób to tego typu, które dopiero przymierzają się do lokaty. Z danych Expandera wyplywa, że takie osoby raczej wstrzymują się z podjęciem decyzji, czekając na wyklarowanie sytuacji na rynku.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy