IJ: Refundacja kurowania chorób osobliwych to postawienie pacjenta przy centrum uwagi

IJ: Refundacja kurowania chorób osobliwych to postawienie pacjenta przy centrum uwagi
27 lipca, 2020
Category: gielda

Dzięki nowelizacji ustawy refundacyjnej pacjenci, którzy dotąd nie mieli z różnych względów, najczęściej finansowych, szans dzieki leczenie, mogą otrzymać niezbędne im leki. Ustawodawca poszedł krok w dalszym ciagu umożliwiając ministrowi zdrowia, tuz przy podejmowaniu woli o refundacji leków dzieki rzadkie slabosci, pominięcie wyznacznika ekonomicznego w charakterze głównej przesłanki przy refundacji danego leku, bez narażania się dzieki zarzut niegospodarności, uważają profesjonalisci Instytucji Jagiellońskiego.

Według nowych kryteriów to pacjent wydaje sie byc w centrum zainteresowania i na swoim potrzebach należy się skupić. Oznacza to, że w polityce refundacyjnej wzięto pod uwagę zasadę humanitarnego zastosowania leku, co pozwala na odejście od dotychczasowego założenia, że tzw. leki sieroce, czyli wykorzystywane przy uzdrawianiu chorób procentowo rzadkich, muszą konkurować na temat wejście na listę refundacyjną na takich samych regulach jak medykamenty stosowane przy schorzeniach występujących powszechnie.

Eksperci Instytutu Jagiellońskiego są zgodni co do społecznej i lekarskiej potrzeby przedlozenia zmian w ustawie refundacyjnej, a podjęty kierunek oceniają jako właściwy. Oczywiście działania te powinny być robiono z uwzględnieniem dyscypliny budżetowej, jako że globalna suma środków przeznaczonych na refundację obejmuje 17% budżetu NFZ – jednakze ich konieczność jest bezdyskusyjna.

„Dzięki takiemu podejściu opłacalność przestanie być wylacznym kryterium wytwarzania leków w choroby rzadkie oraz ich refundacji. W wyniku tej modyfikacje może pojawić się okazja dla duzej liczby chorych, których leczenie wydaje sie byc bardzo drogie, na objęcie ich leków refundacją” a mianowicie powiedział prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski, cytowany po komunikacie.

Nowelizacja ustawy refundacyjnej jest równocześnie jednym z elementów budowy spójnego programu podejścia do chorób rzadkich. Zgodnie z definicją funkcjonującą w UE choroba rzadka występuje nie częściej niż u pięciu osób dzieki 100 tysięcy, a ultrarzadka u jakiejs na 50 tysięcy. Oprogramowanie skierowany będzie głównie az do tych chorych, których uzdrawianie jest bardzo drogie. Dzieki rozwiązania które przyniesie swieza ustawa oczekują nie tylko pacjenci cierpiący w rzadkie jak i równiez ultrarzadkie slabosci genetyczne, ale także chorzy na fenomenalne choroby onkologiczne i nowotwory krwi. Oblicza się, że w Polsce z jedną chorobą rzadką żyje maksymalnie 1900 osób, a z ultrarzadką kilka osób.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy