Hoist wycofuje się z lokaty we wszystkie aktywa GetBack

Hoist wycofuje się z lokaty we wszystkie aktywa GetBack
27 lipca, 2020
Category: gielda

,, Po ponad dwóch miesiącach intensywnych negocjacji sposród wybraną w zasadzie wyłączności szwedzką spółką Hoist, spółka ta wycofała się z inwestycji we wszystkie aktywa GetBack wraz z względów kapitałowych. Tym samym, w ostatniej prostej prac nad propozycją układową nie ziścił się 1 ze scenariuszy dotyczący rozliczenia spółki z obligatariuszami tak zwanym. scenariusz inwestorski” – czytamy w komunikacie.

,, Szwedzki inwestor złożył zabezpieczoną depozytem ofertę, wszedł w szczegółowe pertraktacje, poniósł niemałe koszty dotyczące oceny inwestycji, ale mimo dużego wysiłku z obu stron, dzieki kilka dób przed kluczową z punktu widzenia lokaty decyzją sądu zrezygnował z rozmów odnosnie zakupu wszelkich portfeli. Zrobiliśmy wszystko, żeby dobrze zabezpieczyć spółkę dzieki taką ewentualność, ale oczywiście nie możemy zmusić inwestora do sprawie związanej ze wszystkimi portfelami. Razem sposród Hoist postanowiliśmy, że konstruktywnym podejściem będzie próba zrobienia mniejszej transakcji” – powiedział prezes GetBack Przemysław Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

Jakim sposobem podano, postanowienie Hoist równo skomplikowała sytuację zarządu na kilka dób przed posiedzeniem sądu.

,, Od momentu dłuższego czasu zarząd wyraźnie komunikował albowiem, że tak zwanym. scenariusz sprawny, a więc zaspokajanie wierzycieli z bieżącej działalności sprawnej jest obarczone bardzo dużym ryzykiem i może doprowadzić do niekontrolowanej spirali roszczeń. A to – z perspektywy obligatariuszy niezabezpieczonych – najmniej korzystny obrót spraw” – czytamy nadal.

,, Na tym tle scenariusz inwestorski był dużo korzystniejszy. Zwlaszcza dawał możliwość znacznie szybszego rozliczenia wraz z wierzycielami. Mało tego, możliwość szybkiego spłacenia zobowiązań spółki ze środków pozyskanych wraz z transakcji sposród Hoist była najważniejszym argumentem w rozmowie spółki sposród bankami, którzy jako obligatariusze zabezpieczeni byli w uprzywilejowanej sytuacji i mogli domagać się od momentu GetBack spłaty 100% wlozonych środków. Wbrew tak zawilej sytuacji prawniczej nowemu zarządowi udało się przekonać niemal wszystkie bazy do tak zwanym. haircut’u. Nie zaakceptowac zgodził się na niego jedynie Haitong. Dzięki wstecz scenariusz inwestorski dawał zarządowi możliwość ujęcia w ofert układowej dodatkowych ok. 60 mln zł” – wskazano także.

W efekcie zakończenia rozmów z Hoist zarząd po szybkim tempie wrócił do alternatywnego a mianowicie dla operacyjnego i inwestorskiego – wykazu działania. We wtorek zarząd spółki uobecni więc obligatariuszom całkowicie nowy scenariusz tzw. stopniowego upłynniania aktywów, podano również.

,, Scenariusz inwestorski względem wszystkich portmonetek upadł. Pełny scenariusz operacyjny to najgorsze możliwe rozwiązanie z punktu widzenia obligatariuszy niezabezpieczonych, oczywiście oprócz upadłości. We wtorek przedstawimy harmonogram mieszany, nazywamy go operacyjno-inwestorskim. Zakładał pan będzie dalszą działalność operacyjną spółki, ale z równoczesnym stopniowym upłynnianiem aktywów GetBack, tak aby przyśpieszyć spłatę zobowiązań i zneutralizować ryzyko działalności operacyjnej. Dodatkowo, taki scenariusz daje naszej firmie szansę w skorzystanie z uzgodnionych sposród bankami haircut’ów” – uzasadnił Dąbrowski.

Harmonogram operacyjno-inwestorski zakłada spłatę na poziomie 25% po ciągu jedenastu lat. Ten poziom spłaty, w porównaniu do dawnych propozycji wyplywa z kilkunastu czynników: większych zobowiązania w stosunku do funduszy, niższej ceny niż zakładano obok sprzedaży aktywów zagranicznych. Ujemny wpływ w wielkość zaspokojenia ma też fakt, że aby pozyskać środki w ewentualną poprawę działalności spółka będzie musiała sprzedać niektóre aktywa. W scenariuszu tymze pierwsza stawka dla wierzycieli niezabezpieczonych wypłacona zostanie w 2020 roku. W pierwotnym kroku albowiem spółka powinien spłacić wierzycieli zabezpieczonych, zaznaczono w wiadomosci.

Zdaniem zarządu GetBack postanowienie Hoist wskazuje, że za zakupach grupowych etapie jak i równiez w naprawde krótkim czasie pomimo zaangażowania się obu stron w negocjacje ciężko byłoby uzgodnić transakcję dotyczącą zakupu kazdego aktywów GetBack,, en bloc”. Dlatego zarząd zdecydował się na harmonogram stopniowego upłynniania portfeli spółki przy kontynuacji działań operacyjnych – wariant operacyjno-inwestorski.

„Scenariusz operacyjno-inwestorski wydaje sie byc nie tylko bezpieczniejszy od operacyjnego, ale także dużo w wyzszym stopniu realny. Jesteśmy przekonani, że uda mnie się znaleźć nabywców dzieki poszczególne portfele spółki. Biezace rozmowy sposród Hoistem są elementem tego nowego podejścia. Zakładamy też powrót do rozmów sposród dwoma pozostałymi oferentami zainteresowanymi inwestycją w GetBack” a mianowicie dodał prezes Getback.

Po propozycjach układowych zarząd zawarł alternatywny model, oparty dzieki założeniu pełnej dezinwestycji – sprzedaży az do jednego inwestora większości portmonetek. W tej chwili spółka nie rozporzadza podpisanymi umowami z inwestorami ale posiada oferty od czasu dwóch pozostałych uczestników krancowej fazy przetargu. W związku z tym założeniem owego wariantu wydaje sie byc uzyskanie co najmniej 20% ulzenia wierzycieli tuz przy głównej spłacie realizowanej w ciągu dwóch lat, podano także.

GetBack S. A. w metamorfozy jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Po lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy