GUS: Powierzchnia wiernych budynków niemieszkalnych wzrosła na temat 1, 7% r/r po I półr.

GUS: Powierzchnia wiernych budynków niemieszkalnych wzrosła na temat 1, 7% r/r po I półr.
27 lipca, 2020
Category: gielda

„Największe wzrosty oddanej az do użytkowania przesrtrzeni odnotowano dla budynków biurowych (94, 6%) oraz handlowo-usługowych (33, 5%). Pod względem przekazanej sluzace do eksploatacji przestrzeni budynków niemieszkalnych w I półroczu 2018 roku przeważały (44, 9% powierzchni) budynki przemysłowe jak i równiez magazynowe. Znaczące udziały miały pozostałe konstrukcje niemieszkalne (21, 8%) a takze budynki handlowo-usługowe (14, 5%)” – czytamy w komunikacie.

Największą powierzchnię użytkową budynków niemieszkalnych w I półroczu 2018 r. oddano az do użytkowania w województwach: mazowieckim (1 244, 3 tys. m2), podkarpackim (991, piec tys. m2) i śląskim (956, 12 tys. m2), najmniejszą zaś w lubuskim (147, 12 tys. m2), opolskim (183, 4 tys. m2) i świętokrzyskim (208, 1 tys. m2). Największy przyrost przestrzeni w stosunku do analogicznego okresu r. poprzedniego zauwazano w województwie świętokrzyskim (wzrost o 70, 4%), śląskim (38, 3%), pomorskim (30, 2%) oraz małopolskim (27, 1%), podał również GUS.

„W Jak i równiez półroczu 2018 roku wydano pozwolenia dzieki budowę na rzecz 17 474 nowych budynków niemieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej jedenascie 029, trzy tys. m2. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego na rzecz liczby budynków odnotowano zmniejszenie o siedmiu, 6%, z kolei dla przestrzeni – rozwój o szóstej, 2%. Wzrost planowanej sluzace do wybudowania przestrzeni użytkowanej nowych budynków niemieszkalnych notowano na rzecz hoteli jak i równiez budynków zameldowania turystycznego (więcej o 79, 8%), budynków przemysłowych i magazynowych (22, 4%), handlowo-usługowych

(11, 7%) oraz dla ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów kurateli medycznej i budynków kultury fizycznej (4, 1%). W strukturze powierzchni użytkowej swiezych budynków, na budowę których wydano pozwolenia dominowały konstrukcje przemysłowe jak i równiez magazynowe (43, 3%) i pozostałe konstrukcje niemieszkalne (21, 9%)” – czytamy w dalszym ciagu w raporcie.

Ponadto po I półroczu 2018 r. wydano 23 152 pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszenia z projektem ogólnobudowlanym budowy oryginalnych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, jak stanowi wzrost o 4, 7% w stosunku do I półrocza 2017 roku kalendarzowego, podał też GUS.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy