Getin Holding miał 948, trzy mln zł straty netto, 25, 23 mld zł aktywów przy 2018 r.

Getin Holding miał 948, trzy mln zł straty netto, 25, 23 mld zł aktywów przy 2018 r.
27 lipca, 2020
Category: gielda

„W 2018 roku kalendarzowego Grupa Getin Holding osiągnęła wynik netto na działalności podstawowej, przypisany akcjonariuszom większościowym, na poziomie -948, 3 mln zł. Głównym determinantem rezultacie były jednorazowe odpisy wykonanie przez Koncepcja Bank Nasz kraj, których źródła związane są z przeszłością. Wpływ Mysl Banku dzieki wynik Holdingu wyniósł -1 029, 7 mln zł” – odczytujemy w komunikacie poświęconym wynikom.

Jednocześnie team odnotowała znaczącą poprawę sytuacji na rynkach zagranicznych. Kontrybucja działających w tamtym miejscu spółek wzrosła ponad dwukrotnie, osiągając stopien 122, jednej mln zł, podkreślono.

Rezultat z tytułu odsetek wyniósł 882, 91 mln zł wobec 1-wsza 033, 56 mln zł rok wcześniej. Wynik sposród tytułu prowizji i opłat sięgnął -114, 74 mln zł w stosunku do 342, 35 mln zł rok wcześniej.

Aktywa wspólnie wyniosły 25, 23 mld zł wreszcie 2018 r. wobec 27, 94 mld zł wreszcie 2017 r.

W ujęciu jednostkowym utrata netto przy 2018 r. wyniosła 687, 71 mln zł wobec 32, 58 mln zł straty rok wcześniej.

„Miniony rok był niewątpliwie jednym z najtrudniejszych okresów w relacji holdingu. Rezerwy oraz odpisy dokonane za posrednictwem Idea Bank, będące rezultatem rozliczenia trudnej przeszłości, miały fundamentalny wpływ na nasz wynik skarbowy. Wierzę, iż zgodnie z deklaracjami zarządu Mysl Banku, proces ten został już zakończony, a działania zmierzające do poprawy sytuacji kapitałowej i rentowności agencji bankowej, będą realizowane z poszanowaniem interesów akcjonariuszy holdingu” a mianowicie powiedział prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek, cytowany po komunikacie.

„Pomimo trudnej sytuacji na rynku krajowym, grupa kontynuowała rozwój biznesu zagranicznego. Zainicjowaliśmy wiele projektów związanych z digitalizacją naszych spółek, czego efekty maja obowiazek być wyrazne w kolejnych okresach” – dodał.

Przy 2018 w Idea Agencji bankowej skumulowały się negatywne wyniki błędów dawnych lat, które skutkowały koniecznością utworzenia znaczących rezerw i odpisów dzieki należności i inne aktywa grupy. Zdecydowana większość wprowadzonych rezerw jak i równiez odpisów w należności miała charakter jednorazowy, a pierwotnego źródła związane są sposród przeszłością, zaznaczono w komunikacie.

„Obecnie Mysl Bank powoli wdraża nowy model biznesowy oparty na temat bezpieczne wyroby i lekką, niskokosztową strukturę organizacyjną, która jest możliwa dzięki nowym technologiom INFORMATYKA i rozwiązaniom umożliwiającym uzytkowanie usług bankowych online. Ponadto bank aktywnie poszukuje rozwiązań, które wzmocnią jego sytuację kapitałową i umożliwią powrót na ścieżkę rentowności” – wskazano w dalszym ciagu.

Na Ukrainie Getin Holding wypracował zarobek netto na poziomie 64 mln zł, co jest produktem sześciokrotnie lepszym niż przy 2017 roku, podkreśliła spółka. Głównym determinantem tak dynamicznego wzrostu było dostosowanie typu biznesowego az do stabilnej sprawy w miejscowej gospodarce, dalsza digitalizacja, rozszerzenie sieci sprzedaży do dwie stówy placówek i korzystny kurs wymiany.

„Na skraj roku pozytywną kontrybucję sluzace do wyniku segmentu odnotował zarówno Idea Pula Ukraina, jak i równiez spółka NFS, która przedterminowo zwróciła sluzace do GH 15, 9 mln zł pożyczki zaciągniętej przy 2017 roku kalendarzowego. Po raz kolejny segment Ukraina odnotował wysoką dynamikę sprzedaży kredytowej. Na koniec r. portfel kredytowania, w walucie lokalnej, wzrósł o 17, 2% r/r. Ponadto team znacząco zwiększyła poziom przychodów operacyjnych (w UAH, +94, 8%), utrzymując jednocześnie trwaly poziom wedlug stronie kosztowej (C/I 33, 8%). ROE segmentu Ukraina wyniosło 86, 8%” – napisano też w komunikacie.

Działająca na terytorium Federacji Rosyjskiej spółka Carcade wypracowała zysk netto w stopniu 26, 6 mln zł, co jest wynikiem przeszlo dwukrotnie lepszym niż rok kalendarzowy wcześniej. Za posrednictwem cały dwanascie miesiecy spółka utrzymywała wysokie dynamiki wzrostu sprzedaży leasingowej, które w skali roku wzrosły o 42, 4% (w RUB).

„Carcade wprowadziło nowe rozwiązania gwoli klientów, dokonując odświeżenia modele i wprowadzając nową platformę sprzedażową z dostępem internetowego do usług posprzedażowych. Wlaczono także aplikację mobilną. Umożliwiło to spółce osiągnięcie nieopodal 9-proc. udziału w rosyjskim rynku leasingowym. W minionym roku wynik prowizyjny wzrósł do pulapu 25, dwa mln zł, a odsetkowy do 60, 6 mln zł. Dzięki stałej poprawie jakości portfela, Carcade odnotowała istotny spadek kosztu niebezpieczenstwa w ujęciu rocznym. O dobrej sprawy Carcade świadczy również rating Fitch na poziomie B+ sposród perspektywą stabilną. Carcade wypłaciło w 2018 roku dla Getin Holding 10, 3 mln zł dywidendy” – czytamy w dalszym ciagu.

W 2018 roku Getin Holding wypracował w Rumunii zysk netto na poziomie szesnascie, 1 mln zł, jakie mozliwosci jest wynikiem o przeszlo 50% korzystniejszym niż dwanascie miesiecy wcześniej. Sprzedaż kredytowo-leasingowa kontynuowała trend wzrostowy osiągając od czasu początku roku poziom niedaleko 1, dwa mld RON (+11, 4% r/r). Wzrosty odnotował zarówno Bank (w RON +14, 5 r/r), jak i spółka leasingowa (w RON +8, 6% r/r).

„Dobre wyniki sprzedażowe przyczyniły się sluzace do wzrostu portfela kredytowego na temat 16, 1% i leasingowego o kolejny, 5% w ujęciu rocznym. Na koniec grudnia suma bilansowa segmentu Rumunia wynosiła blisko 2, trzy mld zł, co oznacza szesnascie, 5% rozwój od początku roku. Strategicznym projektem zainicjowanym w 2018 roku jak i równiez kontynuowanym aktualnie przez Mysl Bank Rumunia jest digitalizacja i rozwój mobilnych kanałów dostępu po połączeniu sposród optymalizacją necie sprzedaży – wprowadzenie swiezego formatu placówek oraz zwiększenie ich dostępności” – napisano także po materiale.

Przy minionym roku zysk netto segmentu Białoruś wyniósł pietnasty, 5 mln zł. Od momentu początku roku kalendarzowego Idea Bank Białoruś odnotowywał dynamiczny rozwój salda kredytowego (+33, 6% w BYN) oraz depozytowego (+39, 7% w BYN). W tym danym okresie wzrósł również wynik prowizyjny o 18, 1% w ujęciu r/r (w BYN). Wynik odsetkowy, zmniejszył się o 17, 4% w wyniku mocnej presji obniżki stóp procentowych przez regulatora.

„Na Białorusi grupa odnotowuje stałą poprawę jakości portfela kredytowego i efektywności działań windykacyjnych. Podobnie jak inne spółki wchodzące po skład holdingu, również Mysl Bank Białoruś prowadził silne prace w toku digitalizacji i wzbogacenia propozycje o towary i usługi online. W związku z wdrożeniem ukladu umożliwiającego dostanie pożyczek w zakup towarów drogą internetową od III kwartału 2018 r. bank rozpoczął oferowanie pożyczek internetowego (consumer finance). Już w IV trymestrze udział sprzedaży produktów drobiazgowych kanałami zdalnymi osiągnął poziom 36, 7%. Zrealizowany po minionym roku projekt digitalizacji ma w celu zredukowanie kosztów oraz dalszą optymalizację i unowocześnienie procesów biznesowych. W 2018 roku Mysl Bank Białoruś wypłacił dziesiec, 8 mln zł dywidendy” – wymieniono też w materiale.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w szóstej branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, konsulting księgowe, oplacanie publicznej służby zdrowia jak i równiez jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarzadzanie wierzytelnościami a takze faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy