Firmy rozgrzane az do czerwoności. Coraz większe zmartwienia z pracownikami

27 lipca, 2020
Category: system gospodarczy

Coraz większą barierą są dla firm kłopoty ze znalezieniem pracowników.

W styczniu 2018 roku ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarki polski wyniósł 113, 5 – był wyższy niż miesiąc i rok wcześniej.

a mianowicie Od grudnia 2016 wartości tego wskaźnika kształtują się powyżej średniej długookresowej – czytamy w poniedziałkowym komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego.

W porównaniu z grudniem poprawiła się koniunktura w budownictwie, przetwórstwie przemysłowym i usługach. Spadł z kolei wskaźnik dotyczący handlu detalicznego.

Lokalne firmy wolą się wstrzymać z inwestycjami

Spólki działające po przetwórstwie przemysłowym sygnalizują poprawę portfela zamówień (krajowego i zagranicznego), który rośnie od pięciu miesięcy i wydaje sie oceniany najpomyslniej od stycznia 2004 roku. Od 3 miesięcy poprawiają się też prognozy produkcji.

Od maja 2013 roku poprawia się też wskaźnik ufności w budownictwie (od sierpnia 2015 roku wydaje sie dodatni).

– Jest to związane z poprawą ocen bieżącego krajowego i zagranicznego portfela zamówień i przewidywanego zatrudnienia (również od połowy 2013 r. ), choć w przypadku zatrudnienia recenzje ze stycznia są zbliżone do zgłaszanych w grudniu – tłumaczy GUS.

Wskaźnik ufności w handlu detalicznym jest przy styczniu dodatni, jednak niższy niż przy grudniu. Spólki utrzymują oceny sprzedaży detalicznej w minionych trzech miesiącach na poziomie wraz z grudnia, jednak nieco marniej oceniają bieżący stan zapasów i przewidywane zamówienia u dostawców.

Usprawnia się koniunktura w usługach. Po jednego razu pierwszy od lipca 2011 roku wskaźnik ufności jest dodatni (jest wyższy od momentu notowanego po styczniu minionych dziewięciu lat).

– Dyrektorzy jednostek oceniają, że zarówno ogólna sytuacja gospodarcza jak i równiez popyt na usługi w ostatnich kilku miesiącach poprawiły się. Recenzje popytu są korzystne, wedlug negatywnych przewidywaniach z grudnia 2017 roku kalendarzowego – odczytujemy w komunikacie.

Największą barierą rozwoju sygnalizowaną w styczniu przez firmy budowlane, przetwórstwa przemysłowego jak i równiez usługowe są koszty zatrudnienia. W handlu detalicznym ów bariera frapuje drugie polozenie – wedlug zbyt dużej konkurencji w dziedzinie.

W porównaniu z analizowaniem sprzed roku najbardziej wzrosło znaczenie bariery niedoboru pracowników (także wykwalifikowanych).

– Przy budownictwie częściej niż zanim rokiem wymieniana jest bariera kosztów materiałów. Rzadziej niż w kwietnio 2017 r. zgłaszano klopoty wynikające sposród niedostatecznego popytu w budownictwie, handlu detalicznym i usługach oraz niedostatecznego popytu krajowego w przetwórstwie przemysłowym a mianowicie wynika z badania GUS.

W kwietnio we wszystkich kategoriach przedsiębiorstw zmniejszyła się też uciążliwość bariery związanej z niepewnością ogólnej kwestii gospodarczej.

GUS zwraca też uwagę w wykorzystanie dyspozycji produkcyjnych przez firmy. W styczniu przy przetwórstwie przemysłowym wyniosło ono aż 82, 4 proc. – najwięcej od szesnascie lat.

a mianowicie Najwyższe zastosowanie mocy odnotowują producenci mebelków, odzieży, skór
jak i równiez wyrobów ze skór, samochodów, przyczep jak i równiez naczep, metali, urządzeń elektrycznych, maszyn i urządzeń, natomiast najniższe a mianowicie wyrobów farmaceutycznych.

W budownictwie wykorzystanie mocy produkcyjnych kosztuje 81, siedmiu proc. (wobec 73, 9 proc. zanim rokiem).

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy