Dług publiczny w 2017 w Polsce i Europie

Relacja długu publicznego do PKB w państwach Świata Środkowo-Wschodniej będzie w następnych latach spadała, ale Polska może okazać się w 2017 r. wyjątkiem - prognozują ekonomiści Erste. Innymi słowy, każdy w regionie się oddłużają, ale nie my. U nas potrzeby pożyczkowe mogą być nawet większe.

"Spadek relacji długu ogólnego do PKB jest spodziewamy w całej Europie Środkowo-Wschodniej w kolejnych latach, natomiast właściwie wszystkie kraje zanotują obniżenie wskaźnika już przy tym roku. Średnia gwoli regionu spadnie poniżej 53 proc., dużo niżej aniżeli niemal 90 proc. dla strefy euro" - napisano w raporcie.

Dług będzie spadał, ale nie w Polsce

"W tym roku lekko odstawać może Polska, ze względu na lepsze potrzeby pożyczkowe brutto" a mianowicie napisano.

Z referatu wynika, że poprawa zależności długu do PKB przy regionie wynika z wyższego od oczekiwań wzrostu gospodarczego, lepszych wyników fiskalnych oraz oszczędności na kosztach odsetkowych.

W przyszłym roku spodziewamy się kontynuacji ludzi trendów, a Rumunia może być wyjątkiem, ponieważ poluzowanie fiskalne i spowolnienie przyrostu gospodarczego może oznaczać wzrost relacji długu publicznego do odwiedzenia PKB w latach 2018-2019.

Prognozy ekonomistów Erste dotyczące długu publicznego i deficytu sektora finansów (w proc. PKB). "Jeśli chodzi o emisje obligacji, przede wszystkim Rumunia i Chorwacja istnieją potencjalnymi kandydatami na emisję euroobligacji w pierwszej połowie roku" - napisano jak i również dodano:

Polska wcześniej lubiła emitować euroobligacje dzięki początku roku, ale odrzucić zrobiła tak w naszym roku i trudno jest zrozumieć intencje kraju przy odniesieniu do terminów i formy emisji (ostatnio przeprowadzono prywatną ofertę, jednocześnie celując w zmniejszenie długu po walucie obcej poniżej 30 proc. ).

Ministerstwo Finansów 21 listopada wyemitowało 2-letnie obligacje w wymiarze private placement za 300 mln euro, ze zmiennym kuponem w wysokości 3-miesięcznej stawki Euribor powiększonej na temat marżę 45 pb. Na 6 grudnia MF zaplanowało przetarg odkupu obligacji denominowanych w dolarze o wartości nominalnej do 700 mln dol.

Euroobligacje przy państwach regionu

"Ministerstwo Finansów celuje w redukcję udziału długu denominowanego w walucie cudzoziemskiej do poniżej 30 proc. i spodziewamy się, iż emisje euroobligacji staną się mniejsze, jako hdy minimalizacja ryzyka walutowego pozostanie jednym z głównych celów zarządzania długiem" - napisano.

"Spodziewamy się, że emisje w walutach zagranicznych będą głównie skupione dzięki rynku euro. Średnia zapadalność powinna pozostać blisko czterech, 5 roku" - dodano.

Erste spodziewa się, że sektor bankowy pozostanie głównym i aktywnym nabywcą polskiego długu.

"Słowenia i Węgry powinny ciągnąć zamienianie obligacji denominowanych przy USD na EUR. Serbia może także wyemitować euroobligacje w przyszłym r., ale w przeszłości zdarzało się, że nie dotrzymywali słowa w tej sytuacji, więc jesteśmy dość ostrożni w prognozie" - napisano.

"Biorąc pod atencję strukturę własnościową długu, nie spodziewamy się żadnych wstrząsających zmian później - jakikolwiek kraj będzie kontynuował czynność z poprzednich lat (np. Węgry mogą istotnie polegać na krajowych inwestorach). W Rumunii niepewność fiskalna może zmniejszyć prawdopodobieństwo, że zagraniczni inwestorzy zwiększą znacząco uczestnictwo w bliskiej przyszłości" - dodano.

Prognozy Erste dotyczące rentowności obligacji królestw regionu (w proc. ) oraz spreadu do niemieckich bundów (w pb).Aktualności

general Electric wraca do korzeni  Giełda

General Electric wraca do korzeni Giełda

"To rekord! ". Ambasador USA o gospodarki z Polską Amerykanie zaspokojeni z wizyty w Pekinie. "Rozmowy przebiegają bardzo dobrze! " Trump grozi wycofaniem USA ze Światowej Organizacji Handlu USA wstępnie…...

gDDKiA: w tym roku do użytku zostanie oddanych ponad 300 km dróg

GDDKiA: w tym roku do użytku zostanie oddanych ponad 300 km dróg

Od piątku można korzystać z ponad 22-kilometrowego odcinka kosztowny ekspresowej S7 z Nidzicy do Napierek w woj. warmińsko-mazurskim. To jednak odrzucić koniec zmian, jakie szykuje dla kierowców Generalna Zarząd Dróg…...

gazprom proponuje Polsce nowy kontrakt, na gaz z Nord Stream 2  Wraz z świata

Gazprom proponuje Polsce nowy kontrakt, na gaz z Nord Stream 2 Wraz z świata

Wiceprezes Gazpromu Aleksandr Miedwiediew rzekł w czwartek w Berlinie, że Rosja zaproponowała Naszym narodzie przedłużenie na 20-25 lat obecnego kontraktu na tranzyt gazu, wygasającego w 2020 r. Według Miedwiediewa Gazprom…...

gaz z węgla w Naszym kraju dzięki współpracy PGNiG, PGG i JSW

Gaz z węgla w Naszym kraju dzięki współpracy PGNiG, PGG i JSW

Nawet do 170 mld m sześc. metanu może być ukrytego w złożach węgla. Do tych złóż chcą się dobrać lokalne spółki energetyczne w obrębie programu Geo-Metan. Wspólne postępowanie PGNiG…...

fuzje i przejęcia ważniejsze aniżeli sytuacja geopolityczna

Fuzje i przejęcia ważniejsze aniżeli sytuacja geopolityczna

Gwałtowne zmiany, jakie zachodzą na rynku fuzji i przejęć, będą miały ogromniejszy wpływ na decyzje firm niż niepewność wynikająca wraz z sytuacji geopolitycznej na świecie. Rok 2016 był, niezależnie od geopolitycznej…...

fundusz z arabii saudyjskiej zainwestował 3, 5 mld dol. w Ubera

Fundusz z arabii saudyjskiej zainwestował 3, 5 mld dol. w Ubera

Uber otrzymał 3, 5 mld dol. w ramach inwestycji od największego, kontrolowanego przez rząd funduszu inwestycyjnego w królestwie – Funduszu Inwestycji Globalnych Arabii Saudyjskiej. To największa kwota, jaką Uber dostał od pojedynczego…...