CBOS: tylko 29 proc. Polaków wlasciwie ocenia rozwój sytuacji w polsce

CBOS: tylko 29 proc. Polaków wlasciwie ocenia rozwój sytuacji w polsce
27 lipca, 2020
Category: inne

Tylko przeszlo jedna czwarta (29 proc. ) Polaków dobrze ocenia obecnie nurt rozwoju sprawy w kraju. Przeciwnego zdania wydaje sie ponad połowa (54 proc. ) badanych, a 17 proc. nie potrafi wyrazić opinii przy tej sprawie – wyplywa z najnowszego sondażu CBOS.

Podobne jak zanim miesiącem są oceny dotyczące sytuacji politycznej w kraju. Porzadnie ją ocenia tylko jakie mozliwosci ósmy badany (13 proc. ), natomiast blisko połowa (45 proc., wzrost o trzy punkty procentowe) respondentów deklaruje rozczarowanie. Ponad 1-a trzecia (37 proc., zmniejszenie o dwóch punkty) sytuację na polskiej scenie politycznej określa w charakterze ani dobrą, ani złą, a 5 proc. nie istnieje na ten temat przeswiadczenia.

Według badań CBOS, pozycja gospodarcza w naszym kraju oceniana wydaje sie byc niemal jakim sposobem w lipcu. Stan polskiej gospodarki jako dobry ocenia co piąty badany (20 proc. ), jako niezadowalający co trzecia czesc (35 proc., spadek o 2 punkty), a dwie piąte respondentów (40 proc. ) wyraża opinię ambiwalentną, 5 proc. nie potrafiło zająć posady w naszej kwestii.

Z badań CBOS wynika, że w sierpniu były solidniejsze niż po lipcu oceny sytuacji w zakładach robocie. Ponad połowa ankietowanych (54 proc., rozwój o piec punktów) oceniło ją pozytywnie, a wylacznie jedna szósta (16 proc., spadek na temat 2 punkty) miała nizsze lub większe zastrzeżenia co do kondycji swojej firmy; 2 proc. nie potrafiło wyrazić refleksji w naszej sprawie.

W sierpniu odrobine bardziej pomyslne są też oceny dotyczące jakości życia respondentów. O 6 punktów procentowych wzrósł odsetek tych, którym – według pierwotnego deklaracji a mianowicie żyje się dobrze (z 39 proc. do 45 proc. ), jednocześnie o tyle samo (z 47 proc. do 41 proc. ) zmniejszyła się liczba ankietowanych twierdzących, że ich rodzinom żyje się przeciętnie (ani dobrze, oraz źle). Stopien życia swój i swojej rodziny jak niesatysfakcjonujący, tak jak w lipcu, określa czternascie proc. badanych.

W weryfikacji CBOS, poprawa oceny jakości życia nie jest jednak a mianowicie jak się wydaje a mianowicie związana ze zmianami o charakterze gospodarczym. W porównaniu z lipcem poziom uciecha respondentów sposród ich sytuacji materialnej właściwie się nie zmienił. Warunki materialne swego gospodarstwa domowego jako satysfakcjonujące określa 38 proc. badanych, zas nieco ponad jedna szósta (17 proc. ) wydaje sie z nich niezadowolona. Niezmiennie najczęstsze w niniejszym względzie są oceny neutralne, tzn. oraz dobre, oraz złe (45 proc. ).

W porównaniu z lipcem o 4 punkty oprocentowania wzrósł procent osób obawiających się pogorszenia ogólnej sytuacji w Polsce w ciągu najbliższego roku – liczba pesymistów jest aktualnie dwukrotnie większa niż optymistów (29 proc. wobec pietnasty proc. ).

Sondaż został przeprowadzony przy dniach 18-24 sierpnia owego roku dzieki liczącej 1051 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)

skz/ itm/ gma/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy