Syndykacja pożyczki

Author:
17 lutego 2021
Category: Bank Of America

Co to jest syndykacja pożyczki?

Konsorcjum pożyczkowe to proces angażowania grupy pożyczkodawców w finansowanie różnych części pożyczki dla jednego pożyczkobiorcy. Konsorcjum pożyczkowe najczęściej ma miejsce, gdy pożyczkobiorca wymaga kwoty zbyt dużej, aby pojedynczy pożyczkodawca mógł ją zapewnić lub gdy pożyczka jest poza zakresem poziomów ekspozycji na ryzyko pożyczkodawcy. W ten sposób wielu pożyczkodawców tworzy konsorcjum, aby zapewnić pożyczkobiorcy żądany kapitał.

Kluczowe wnioski
 • Konsorcjum pożyczkowe ma miejsce, gdy grupa pożyczkodawców spotyka się, aby sfinansować różne części jednej pożyczki dla jednego pożyczkobiorcy.
 • Syndykaty pożyczkowe są tworzone, gdy pożyczka jest zbyt duża dla jednego banku lub wykracza poza tolerancję ryzyka banku.Banki w konsorcjum kredytowym dzielą ryzyko i są narażone tylko na swoją część kredytu.Konsorcjum pożyczkowe zawsze ma agenta konsorcjum, który jest bankiem wiodącym, który organizuje pożyczkę, jej warunki i inne istotne informacje.Zrozumienie syndykacji pożyczek

  Konsorcjum pożyczek jest często stosowane w finansowaniu przedsiębiorstw. Firmy poszukują kredytów korporacyjnych z różnych powodów biznesowych, w tym finansowania fuzji, przejęć, wykupów i innych projektów inwestycyjnych. Tego typu projekty kapitałowe często wymagają dużych ilości kapitału, które zazwyczaj przekraczają zasoby jednego pożyczkodawcy lub zdolności ubezpieczeniowe.

  Konsorcjum pożyczek umożliwia każdemu pożyczkodawcy udzielenie dużej pożyczki przy jednoczesnym utrzymaniu ostrożniejszej i łatwiejszej do zarządzania ekspozycji kredytowej, ponieważ związane z nią ryzyko jest dzielone z innymi pożyczkodawcami. Odpowiedzialność każdego pożyczkodawcy jest ograniczona do odpowiadającej mu części odsetek od pożyczki.

  Ogólnie rzecz biorąc, z wyjątkiem wymogów dotyczących zabezpieczeń, większość warunków jest jednolita dla pożyczkodawców. Cesje zabezpieczeń są zazwyczaj przypisywane do różnych aktywów pożyczkobiorcy dla każdego pożyczkodawcy. Zwykle jest tylko jedna umowa pożyczki dla całego konsorcjum.

  Umowy między pożyczkodawcami a pożyczkobiorcami często wymagają zarządzania korporacyjnym menedżerem ds. Ryzyka w celu ograniczenia nieporozumień i wyegzekwowania zobowiązań umownych. Większość tego badania due diligence przeprowadza główny pożyczkodawca, ale luźny nadzór może zwiększyć koszty korporacyjne. W celu wyegzekwowania zobowiązań kredytowych i zobowiązań pożyczkodawcy można również zaangażować radcę prawnego firmy.

  Na rynku pożyczek w Stanach Zjednoczonych Bank of America, JPMorgan, Wells Fargo i Citi są w ostatnich latach wiodącymi syndykatorami pożyczek w branży.

  Stowarzyszenie Loan Syndications and Trading Association (LSTA) jest ugruntowaną organizacją na rynku kredytów korporacyjnych, która stara się zapewnić zasoby na potrzeby konsorcjów pożyczkowych. Pomaga skupiać uczestników rynku pożyczek, prowadzi badania rynku i aktywnie wpływa na procedury zgodności i regulacje branżowe.

  Agent Syndykatu Kredytowego

  W przypadku większości konsorcjów pożyczkowych do koordynowania transakcji używana jest wiodąca instytucja finansowa. Wiodąca instytucja finansowa jest często nazywana agentem konsorcjum. Agent ten jest również często odpowiedzialny za początkową transakcję, opłaty, raporty zgodności, spłaty przez cały okres trwania pożyczki, monitorowanie pożyczki i ogólne raportowanie dla wszystkich pożyczkodawców.

  Osoby trzecie lub dodatkowi specjaliści mogą być wykorzystywani w różnych punktach konsorcjum pożyczki lub procesu spłaty, aby pomóc w różnych aspektach raportowania i monitorowania. Konsorcjum pożyczkowe często wymaga wysokich opłat ze względu na obszerną sprawozdawczość i koordynację wymaganą do zakończenia i utrzymania obsługi pożyczki. Opłaty mogą sięgać nawet 10% kwoty głównej pożyczki.

  Przykład konsorcjum pożyczki

  Firma ABC jest zainteresowana zakupem opuszczonego lotniska i przekształceniem go w dużą inwestycję, składającą się ze stadionu sportowego, kilku kompleksów mieszkalnych i centrum handlowego. Szuka pożyczki w wysokości 1 miliarda dolarów.

  ABC udaje się do JPMorgan w celu omówienia możliwości uzyskania pożyczki, na którą JPMorgan zgadza się, ale ponieważ pożyczka jest tak duża i większa niż tolerancja ryzyka JPMorgan, bank podejmuje decyzję o utworzeniu konsorcjum pożyczkowego, który udzieli pożyczki Spółce ABC.

  JPMorgan działa jako główny agent w zakresie kredytu konsorcjalnego, włączając inne banki do udziału. W ramach pożyczki zleca Bank of America, Credit Suisse, Citi i Wells Fargo. JPMorgan przeznacza 300 milionów dolarów na pożyczkę, a pozostałe 700 milionów dolarów jest dzielone między pozostałych członków konsorcjum. Bank of America pożycza 200 mln USD, Credit Suisse 100 mln USD, Citi 250 mln USD, a Wells Fargo 150 mln USD.

  Jako bank wiodący w konsorcjum pożyczkowym JPMorgan organizuje również warunki, zobowiązania i inne szczegóły potrzebne do pożyczki. Po zakończeniu procesu firma ABC otrzyma pożyczkę w wysokości 1 miliarda USD za pośrednictwem konsorcjum pożyczkowego.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy